Astroportal.pl

Lilith: mroczna bogini naszej duszy

Autor: Robert Antoniak

Niebo w swojej spektakularności nigdy nie przestaje zachwycać. W czerwcu tuż przed wschodem Słońca mogliśmy podziwiać jedno z rzadkich ustawień planetarnych dostrzegalnych gołym okiem, większość planet naszego Układu ustawiło się jakby w jednej linii, ale najważniejsze to, że Neptun, Saturn, Mars, Wenus, Merkury i Ceres tranzytowały znak swojego astrologicznego władztwa. Oczywiście Neptun z Ziemi nigdy nie jest widoczny, a Ceres (współwładczyni Raka) aktualnie przykryta jest promieniami Słońca, ale atrakcyjności temu wszystkiemu dodał ruch Księżyca, który po kolei „witał się” z każdą z planet. Jednak to co nastąpiło później już takie piękne nie było. Po tym astronomicznym show Księżyc wszedł w fazę nowiu oraz koniunkcję z Czarnym Księżycem Lilith.

I to właśnie o tej arcyważnej postaci, czarnej i mrocznej Lilith będę dziś pisać. Temat jest niezwykle poruszający i dla osób wrażliwych może okazać się zbyt trudny, ale jeśli ktoś nie otarł się jeszcze o to zagadnienie, warto dotrwać do samego końca, zwłaszcza, że podam tu wiele ciekawych przykładów. Nów z Czarnym Księżycem miał miejsce w kardynalnym znaku Raka, który patronuje rodzinie i sprawom macierzyństwa, symbolizuje dzieciństwo, ognisko domowe oraz szeroko pojęte związki i tradycje rodzinne. Można się spodziewać, że nów, który odzwierciedla początek i nowy etap wędrówki Księżyca, za przyczyną Lilith wyzwoli/ł w wielu rodzinach pokoleniowe traumy i obnaży czarne plamy jakimi naznaczona jest karma rodu, zwłaszcza, że był ustawiony kwadraturą do egzaltującego się w Raku Jowisza. Bo Lilith nienawidzi rodziny, jest przyczyną emocjonalnego rozdarcia i psychicznych wzburzeń.

Na niższych poziomach karmicznych dla rodzących się dzieci koniunkcja Świateł z Lilith niesie ze sobą różne traumy, najczęściej w formie deficytów i wyzwań związanych z korzeniami i domem rodzinnym, jego bezpieczeństwem, relacją z rodzicami, życiem w swojej ojczyźnie, a także emocjonalnymi zaburzeniami z jakimi przyjdzie się zmierzyć duszy na ścieżce jej karmicznej ewolucji. W przyszłości u tych osób wpływ Lilith przejawiać się będzie również w postaci bujnej erotycznej fantazji i chorobliwej aktywności seksualnej.

Koniunkcja Słońca, Księżyca i Lilith

Koniunkcja Słońca, Księżyca i Lilith

Wyjątkowo jednak - tylko dla niektórych ludzi z wyższym poziomem świadomości - koniunkcja Świateł z Czarnym Księżycem może rozpocząć proces głębokiej transformacji i uleczania traum jakimi obciążone są linie rodowe, a przynajmniej konfrontację z tym zagadnieniem. O ile planety w sensie wizualnym mogą być dostrzegalne, to w przypadku Lilith dostrzeżenie jej gołym okiem nie jest możliwe, jest nieuchwytna i działa ona z ukrycia. Podobnie jak węzły księżycowe (Głowa i Ogon Smoka), które są obiektami fikcyjnymi, punktami w których orbita Księżyca przecina płaszczyznę ekliptyki, a określenie ich aktualnych pozycji znamy po prostu z obliczeń astronomicznych.

Kosmiczna Lilith

Nie inaczej jest z Czarnym Księżycem Lilith, bo ta mroczna bogini też nie jest planetą. Można powiedzieć, że Lilith to punkt ze świata materii subtelnej nie mający jednocześnie potwierdzenia w formie fizycznej. O ile Księżyc-satelita Ziemi odpowiadający za psychikę i emocje człowieka odbija światło Słońca jako symbolu sił witalnych, ekspresji i źródła życia, o tyle Lilith to światło „odkształca i zafałszowuje”, w efekcie czego przynosi urodzonemu różne psychiczne skrzywienia i problemy osobowości, bo Lilith jest przeciwieństwem porządku, harmonii, czystości i życia. Osławiony rosyjski astrolog Siergiej Wroński, który z dwoma swoimi grupami głęboko zbadał ten temat stwierdził, że Czarny Księżyc Lilith ma fatalny wpływ na ludzi o niskim poziomie duchowym i raczej znikomy na tych o wyższym. Lilith jest „karmiczną matrycą” i najsilniejszym pierwotnym instynktem i z takimi rzeczami walczyć można jedynie na poziomie duchowym. Lilith jest bowiem kusicielką i niszczycielką ludzkiej psychiki, jest przyczyną demoralizacji, łamie logikę i rozum u słabych moralnie osób. Wpychając ich w sidła rozpusty wciąga w otchłań, doprowadzając do degradacji i wyjałowienia duchowego. Skąd więc prosty człowiek miałby o takich rzeczach wiedzieć?

Historia Czarnego Księżyca Lilith jest bardzo długa i w ciągu tysiącleci przeszła małą ewolucję. Już w czasach starożytnego Egiptu kapłani-astrologowie uwzględniali Ciemny Księżyc, który przypisywano Nephytis, bogini śmierci i potępienia. Był to najprawdopodobniej astrologiczny punkt ciemności w którym próbowano dostrzec drugiego satelitę Ziemi (hipotetycznego). W starożytnych naukach ezoterycznych Ciemny Księżyc reprezentował kosmiczne siły zła, astralne więzienie w którym przebywały złe dusze oraz demony. Perscy magowie w swojej astrologii uwzględniali ten specyficzny punkt w horoskopach i na przestrzeni wieków zauważono, że kiedy prawdziwy Księżyc wchodził w koniunkcję z tym Punktem Ciemności, to miał on wtedy koszmarny wpływ na ludzi.

Warto nadmienić, że na niebie krąży też inny w pełni fizyczny obiekt o nazwie Lilith, ale to mało znacząca asteroida wędrująca pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Nazwy takie nadawano niektórym obiektom ze względu na złą reputację jaką charakteryzuje się ta mitologiczna postać. Współcześnie najbardziej popularnym i używanym w interpretacjach astrologicznych punktem-obiektem jest Czarny Księżyc Lilith, którego koncepcja ostatecznie ukształtowała się w latach 30-tych XX wieku. Technicznie chodzi o drugie centrum (punkt ogniskowy) eliptycznej orbity Księżyca znajdujące się praktycznie w jej apogeum, a które robi pełny obrót wokół Ziemi w niespełna 9 lat. Czarny Księżyc Lilith nie jest więc planetą lecz bardzo osobliwym, tajemniczym punktem, który w astrologii ezoterycznej uważany jest za rezerwuar negatywnej karmy, to punkt-portal w którym się skupiają i przez który przepływają szczególne moce zła.

Punkt ogniskowy orbity Księżyca

Punkt ogniskowy orbity Księżyca Źródło

Pewien fizyczny wyjątek stanowić tu może Głowa Meduzy (gwiazdozbiór Perseusza). W jej oku leży bowiem podwójnie zaćmieniowa gwiazda Algol, którą od dawien dawna też nazywano Lilith. Sam Algol wywodzi się od arabskiego Ra᾽s al Ghu i Arabowie zawsze kojarzyli go z upiorem i demonem. Hebrajczycy zaś widzieli w nim głowę samego szatana. W kulturze hebrajskiej Algola wprost nazywano Rōsh ha Satan (Głowa Diabła) oraz Lilith.

Algol i Głowa Meduzy

Algol i Głowa Meduzy

Druga nazwa Lilith nawiązuje do demonicznego charakteru Algola, co odnosi się do wyraźnie widocznych zmian jego jasności. Z tychże powodów w tradycji astrologicznej przez długie stulecia przypisywano demonicznemu Algolowi negatywny wpływ na człowieka, był postrzegany jako wyjątkowo nieszczęśliwa gwiazda, kojarzona najczęściej z brutalnością i śmiercią, dlatego również obdarzono go nazwą Lilith. Jednym z najbardziej dobitnych przykładów algolicznych wpływów z domieszką Czarnej Lilith jest horoskop Leviego Bellfielda, seryjnego mordercy z Londynu, którego urodzeniowe Słońce jest w koniunkcji nie tylko z Algolem, ale także z Czarnym Księżycem Lilith.

Levi Bellfield (godzina hipotetyczna)

Levi Bellfield (godzina hipotetyczna) Link do biografii

Tu bardzo ważne pytanie : skoro Czarny Księżyc Lilith nie jest planetą, to czy ten fikcyjny obiekt rzeczywiście może silnie wpływać na Właściciela Horoskopu? Owszem, nawet bardzo. Przykładów można mnożyć i mnożyć, zwłaszcza jeśli dokonujemy analizy poprzez pryzmat linii rodowej, aż do kilku pokoleń wstecz. Czarny Księżyc Lilith wskazuje na popełnione w poprzednich inkarnacjach błędy, które w tym wcieleniu nie powinny być powtarzane, a domy horoskopu wskazują sferę życia z którą wiążą się grzechy z dalekiej przeszłości. Lilith rządzi się swoimi prawami, działa w każdym miejscu, w każdym znaku i każdym domu, bez względu czy to są domy kardynalne czy upadające. W znakach zodiaku również, choć najmocniej przejawiać się może w ostatnich stopniach Byka oraz miejscach upadku i wygnania Księżyca (Skorpion/Koziorożec).

Jej siłę aktywności wskazuje położenie w znaku Zodiaku, a okoliczności i miejsce działania dom w którym przebywa Lilith. Według niektórych badaczy najgorszym miejsce dla Lilith jest dom 12. związany z „zaprzedawaniem” duszy Szatanowi. Tu najbardziej działa fatalizm Lilith i jest to jedna z najtrudniejszych do odpracowania karm. W zależności od konfiguracji najbardziej szkodliwymi aspektami z Lilith są koniunkcje i nieco słabsze choć również negatywnie działające kwadratury i opozycje. Do najgorszych zaliczyć można połączenie Lilith z planetami złoczynnymi (Mars, Saturn, Uran, Neptun, Pluton), zwłaszcza w koniunkcji ze Światłami, a im więcej planet jest uwikłanych tym gorzej. Dodał bym do tego towarzystwa jeszcze raniącego Chirona, ktorego często astrologowie ignorują. Czarny Księżyc od zawsze cieszy się bardzo złą renomą, a lista jego negatywnych cech jest imponująco długa, bo czarna Lilith to reprezentantka wszelkiej maści zaburzeń, udziwnień, demoralizacji, buntu i karmicznych obciążeń jakimi skażona może być dusza i karma rodu.

W zależności od aspektów i pozycji w domach horoskopu jej wpływy mogą być odczuwane na wielu płaszczyznach. Jest ona przyczyną czarnych plam w ludzkiej psychice i źródłem przeróżnych deficytów przejawiających się silnym zaburzeniem rozwoju jednostki. Z tych też powodów wielu astrologów w uproszczony sposób nazywa Lilith czarną dziurą. Stanowi ona jedną z najbardziej zawiłych zagadek naszej osobowości, naszej duszy, a której nie potrafimy objąć swoim umysłem. Jej ciemna strona przez którą możemy odczuwać frustracje, lęki i strachy wyzwala w nas mroczne zakamarki psychiki i popychać może do nieracjonalnych, a czasem wręcz makabrycznych zachowań, odkrywając w ten sposób najgorsze i najbardziej wstydliwe cechy ludzkiego charakteru. Jednym z takich przypadków jest horoskop Teda Bundy, jednego z najkrwawszych seryjnych morderców w historii USA.

Ted Bundy, źródło Astro.com

Ted Bundy, źródło Astro.com Link do biografii

Lilith jest wyrazem brudu i nieczystości, siedliskiem wstrętu, niechęci, jak też dominacji, bólu, agresji i zemsty. Pozycja Lilith w horoskopie wskazuje na te sfery życia, które najtrudniej jest nam zrealizować, za co winą często obarczamy innych. Ból odczuwany z tego powodu prowadzić zaś może do nieuzasadnionej zemsty, a ofiarami najczęściej padają nasi bliscy. Dlatego Czarny Księżyc tak kolosalne znaczenie ma również w relacjach między członkami rodziny, w horoskopach partnerskich czy wreszcie w małżeńskich. Agresja, mściwość, zarozumiałość, pycha, lubieżność, wyniosłość, dominowanie i manipulacje to tylko niektóre z jej cech, ale przeważnie są to najrozmaitsze kompleksy oraz cała gama seksualnych zboczeń, emocjonalnych zaburzeń kreujących traumatyczne sytuacje. Wyciskają one swoje piętno na przestrzeni upływających lat i w efekcie końcowym tak naznaczony człowiek odchodzi z jeszcze większym obciążeniem niż to z którym się urodził.

Przechodząca co jakiś czas Lilith przez ważne i newralgiczne punkty naszego horoskopu, przynosi ze sobą historie z którymi musimy się konfrontować. Czasem można odnieść wrażenie, że jest ona jak stąpający za naszymi plecami mroczny anioł, który nas prześladuje ciągnąc nieuchronne fatum. Strach jaki odczuwalny jest przed wyzwaniami Lilith obarcza ludzką psychikę i okazuje się być często ponad nasze siły, w wyniku czego uznajemy to w końcu za nasz życiowy fatalizm. Nierzadko przed taką konfrontacją salwujemy się ucieczką, ale wcześniej czy później mroczna Lilith dopada nas ze wzmożoną siłą i popycha do działań nad którymi tracimy kontrolę, za które nieraz pokutujemy do końca naszych dni. To właśnie ona odpowiedzialna jest za to, że w efekcie niezrozumiałych lęków czy nieracjonalnych poczynań, kończąc życie przechodzimy na drugą stronę przenosząc ze sobą udziwnione, skomplikowane obciążenia na następne wcielenia, pozostawiając naszym „genetycznym spadkobiercom” gotowy problem z którym w trakcie swojego życia musieliśmy się sami borykać.

Mitologiczna Lilith

Lilith w całej swojej historii istnienia obojętnie na jakiej płaszczyźnie, nigdy nie kojarzyła się dobrze. Jako bogini odgrywa w demonologii bardzo istotną rolę, a jej ciemny charakter jest głęboko ukorzeniony w przekazach mitologicznych. Mitologia babilońsko-asyryjska określa ją jako żeńskiego demona, a w tradycji żydowskiej postrzegana jest jako upiorzyca groźna dla kobiet w ciąży i nowo narodzonych dzieci. Lilith znajdujemy w wielu starożytnych księgach, występuje w starotestamentowej Księdze Izajasza, w tekstach talmudycznych i Księdze Zohar. Niektóre midrasze podają nawet, iż wężem, który skusił Ewę do skosztowania zakazanego owocu, była w istocie Lilith, a nie sam szatan.

Najstarsze mity mówią, że Lilith to pierwsza żona Adama, która zrodziła wiele różnych, dręczących ludzkość demonów. Niektóre źródła podają, że była matką Asmodeusza–króla demonów, a niektóre, że jego żoną, choć w jej przypadku jedno i drugie było możliwe. Niezrozumiana i trudna do poskromienia, szarpana żądzą wolności nie chciała podporządkować się mężczyźnie, zbuntowała się więc i postanowiła uciec. Opuściła ogród Eden, gdyż pobyt w nim odczuwała dla siebie jako więzienie. Raj okazał się dla niej niczym klatka, obwarowany boskimi restrykcjami zamek w którym życie stało się nie do zniesienia. Od tamtej pory Lilith uchodzi za symbol mrocznej kobiecości i zła. Jest najstarszym przykładem manifestacji wolnej woli i jednocześnie uosobieniem buntu przeciwko mężczyźnie.

Po ucieczce współżyła z lubieżnymi demonami, którym każdego dnia rodziła około setki dzieci. Bóg miał wtedy zesłać na nią karę i każdego dnia uśmiercał sto jej dzieci demonów. W odwecie Lilith powzięła krwiożerczą zemstę, dusząc brutalnie i pożerając ludzkie niemowlęta wraz ze swoim własnym potomstwem, i z tego między innymi powodu jest reprezentantką wszelkich zagrożeń dla kobiet w ciąży, jedną z Czarnych Bogiń, którym przypisuje się władzę nad życiem i śmiercią niemowląt. Czarny Księżyc Lilith to także sprawca wszelkich problemów ginekologicznych, lęków przed posiadaniem dzieci jak i kłopotów z zajściem w ciążę, odpowiada za aborcje, poronienia i różne patologie wychowawcze, w tym porzucanie własnych dzieci, przemoc oraz brutalność wobec nich, stosowanie wymyślnych kar oraz psychiczne znęcanie się nad dziećmi.

Warto wspomnieć, że demoniczna Lilith ma także wiele odpowiedników w różnych kulturach na całym świecie. W mitologii greckiej występuje np. jako bogini ciemności Hekate, jest panią upiorów, czarownic i nekromantów, patronką czarnej magii przybierającą postać wilczycy. Lilith można też przypisać hinduskiej Kali, mrocznej bogini-matce która daje dzieciom życie, a później przynosi im śmierć. Idealnym przykładem jaki tu warto przytoczyć to horoskop mrocznego Skorpiona Magdy Goebbels, która uśmierciła szóstkę swoich dzieci.

Magda Goebbels

Magda Goebbels

To nie przypadek, że w czasie takiej konfiguracji na plan fizyczny wcieliła się dusza z tak nisko wibracyjnych gęstości. Stellium w Skorpionie jest pod wyraźnie demonicznym wpływem Czarnego Księżyca Lilith, miała ona wprost wymarzone warunki by z Magdy Goebbels uczynić morderczynię. Co ciekawe nawet sposób uśmiercania dzieci mocno korelował z wpływami gwiazd stałych w jej horoskopie. Księżyc symbolizujący cechy matczyne był w fazie zaćmienia Słońca oraz w koniunkcji z Zubenelgenubi, gwiazdą otruć i śmierci, a Mars jako dyspozytor domu 8 oraz planet w Skorpionie tworzył koniunkcję z Rasalhague związaną z zatruciami i narkotykami. Magda Goebbels uśmiercając dzieci podawała im najpierw morfinę, a następnie otruła cyjankiem potasu.

Podany przykład jest psychopatyczny i wyjątkowo ekstremalny, jednak wcale nie trzeba być psychopatą czy wcieleniem bogini Kali by doświadczyć śmierci dzieci. Jeśli urodzony jest naznaczony wpływem Lilith, to Czarny Księżyc będzie czyhać nieustannie, jest niczym anioł śmierci i „użyje” wszelkich sposobów by zabrać matce pociechy. Dla przykładu spójrzmy w horoskop pewnej prostej kobiety urodzonej po przeciwnej stronie nieba. Na przestrzeni kilkunastu lat straciła ona siedmioro 8-12 miesięcznych dzieci. Słońce ze swoim dyspozytorem i wł. asc Wenus znajdują się w domu 8 (dom Skorpiona), a Księżyc jest w fazie wchodzenia w ogniskowy punkt swojej orbity. Pomimo szerokiej orby (13 st.) jaka dzieli Księżyc z Czarnym Księżycem Lilith, już sam jej pobyt w 5. domu narażał tą matkę na utratę/śmierć dzieci. Gdy jeszcze uwzględnimy kwadraturę Lilith z Saturnem (władcą 5 d.) to mamy gotową odpowiedź. Z siedmiorga przeżył tylko jeden chłopiec, ale w wieku 16 lat niestety zmarł.

Matka, która straciła siedmioro dzieci

Matka, która straciła siedmioro dzieci (źródło horoskopu: archiwum prywatne)

Jeszcze jeden krótki przykład dotyczy straty czwórki dzieci (7-14 lat), tu akurat tragedia wydarzyła się w wodzie. Sprawa ta kilka lat temu odbiła się głośnym echem w Polsce. Matka wraz z przydzieloną opiekunką wybrała się na wypoczynek z pięciorgiem dzieci. Wszystko wydarzyło się w ciągu kilku minut, w czasie urządzanego pikniku jedno dziecko zostało z matką, a czworo dzieci weszło do wody. Chwilę później podczas kąpieli w rzece jedno po drugim zaczęły się topić. Jak widać, Światła w horoskopie matki są wyraźnie naznaczone Czarnym Księżycem Lilith. Powyższe przypadki jak też pewnie wiele innych potwierdzają, że Czarny Księżyc Lilith odpowiedzialny jest nie tylko za śmierć noworodków czy niemowląt, lecz również starsze dzieci (w tym przypadku podaję jedynie fragment horoskopu).

Matka 5 dzieci, która straciła czwórkę

Matka 5 dzieci, która straciła czwórkę (źródło horoskopu:  archiwum prywatne)

Podobnych przykładów jest wiele. Można się zastanawiać dlaczego matki te musiały doświadczać takiego cierpienia, bo czy jest coś gorszego jak strata dzieci? By to zrozumieć należy wiedzieć, że Czarny Księżyc Lilith ma silne powiązanie z karmą, jest właśnie tym rezerwuarem negatywnej karmy jaka gromadzi się w linii rodowej. W sensie metaforycznym działa to niczym klątwa, którą naznaczony może być człowiek. Nie oznacza to jednak, że tylko matka traci swoje potomstwo, dzieje się tak również na odwrót. Generalnie można stwierdzić, że w horoskopach dzieci Słońce i Saturn w trudnych aspektach z Lilith niosą udziwnioną lub traumatyczną relację z ojcem lub wskazują na jego całkowity brak obecności. I podobnie też aspekty Lilith z Księżycem, Wenus czy Ceres, na to samo mogą wskazywać w relacji z matką. Koniunkcje tych planet z Lilith mogą być też jednym ze wskaźników osierocenia. Bardzo znanym, dobitnym przykładem jest horoskop Natalii Kukulskiej (Księżyc w koniunkcji z Lilith), której matka Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej w Warszawie.

Natalia Kukulska

Natalia Kukulska

Patologie Czarnego Księżyca Lilith

Lilith od zawsze była uosobieniem grzechu i personifikacją perwersyjnych rozkoszy manifestujących się pod różnymi postaciami, nie tylko erotomanii, nimfomanii czy seksu grupowego, ale całej gamy prymitywnych i obsesyjnych dewiacji seksualnych, w tym masochizmu, sadyzmu, gwałtów i innych form przemocy seksualnej. Lilith jest także uosobieniem szeroko pojętej prostytucji i wyuzdanej pornografii, a jednym z ciekawszych przykładów jest Dalila, gwiazda francuskiego porno (ur. 18 maja 1968) której urodzeniowe Słońce jest w koniunkcji z Lilith/Algol, będąc częścią wielkiego krzyża z Księżycem, Jowiszem oraz Neptunem. Dla seksualności mężczyzn Lilith przynosi różne zaburzenia, może wzbudzać w nich najbardziej zmysłowe pożądania, być przyczyną utraty seksualnej kontroli, ale też doprowadzać do stanów lękowych kończących się impotencją czy bezpłodnością. W kosmogramach zaś kobiet jej wpływy przejawiają się o wiele bardziej, zwłaszcza na poziomach psychicznych prowadząc do nerwic, chorób psychicznych, a nierzadko też opętania.

Lilith to patronka czarownic i wampiryzmu, w różnych przekazach występuje jako wampirzyca o nieziemskiej piękności, wysysająca z ludzi krew oraz jako uwodzicielka i organizatorka świątynnych praktyk orgiastycznych, jest także reprezentantką wszelkiej maści praktyk spirytystycznych związanych z wampiryzmem energetycznym, praktykami voodoo, egzorcyzmami, wywoływaniem duchów, czarną mszą, składaniem ofiar ze zwierząt i ludzi, najczęściej dzieci lub młodych dziewic, a ponadto jest silnie związana z satanizmem, w którym przybiera postać demona i lucyfera.

Silnie działająca Lilith w horoskopach kobiet przejawia się również w formie aktywnego uczestnictwa w maskaradach święta Helloween. Kobiety z silnym przejawem Lilith - najczęściej matki chodzące z dziećmi od domu do domu - uwielbiają charakteryzować się na wampirów ociekających krwią, przebierać za czarownice, demony czy zombie, przyozdabiają się trupimi czaszkami, pajęczynami czy nietoperzami. Znane są także przypadki, że kobiety takie zupełnie nieświadomie nadają swoim córkom imiona pochodne od Lilith lub zlatynizowane ich synonimy np. Lily, Liliana, Lilit, Lilla Laila, Leila.

W świecie filmu Lilith może patronować takim gatunkom jak hardcore-porno (sado-maso-fetysz) oraz horrory, w których mroczne postacie wcielają się w role wampirów czy wilkołaków np. Jack Nicholson (Lilith w Skorpionie). Ciekawostką też jest, że jeden z najbardziej wpływowych twórców w historii światowego kina Stanley Kubrick, który fascynował się scenariuszami grozy, miał opozycję Marsa do koniunkcji Księżyc/Lilith w Skorpionie. Reżyser miał przekonanie, że człowiek jest zabawką w rękach kapryśnego losu, że z gruntu jest zły i że zło to pochodzi z jego wnętrza. Jednym z bardzo rzadkich wyjątków filmowych, gdzie wyeksponowano wilcze instynkty człowieka jest Shaun Ellis, autentyczna postać z którym National Geographic nakręcił film dokumentalny. Shaun od najmłodszych lat był zafascynowany wilkami, w dorosłym życiu porzucił on żonę z piątką dzieci i razem z watahą zamieszkał w Parku Narodowym w Idaho. Nauczył się ich „języka”, a z biegiem czasu stał się nawet ich samcem Alfa. W horoskopie Shauna wyraźnie widać karmiczne wpływy z poprzednich inkarnacji i nie trudno się domyślić czego one mogły dotyczyć.

Shaun Ellis - człowiek wilk

Shaun Ellis - człowiek wilk (godz. ustawiona na koniunkcję Księżyca z Lilith)
Link do filmu na CDA 
Przeczytaj artykuł o filmie 
Zobacz: Wikipedia 

Lilith przejawia się też w nieco lżejszych, niewinnych formach kiedy swoje wpływy manifestuje na płaszczyźnie estetycznej, najczęściej w postaci rozmaitych tatuaży, których z biegiem czasu przybywa, a także poprzez noszenie odzieży z wizerunkami mrocznych elementów, satanistycznej biżuterii, niekonwencjonalnych ozdób i kolczykowania, również poprzez dokonywanie na sobie operacji plastycznych, które w znaczący sposób modyfikują głowę, zęby czy inne części ciała (Lilith, Księżyc, Mars). Takie osobowości jak Ethan Bramble, Rolf Buchholz (obaj z rogami) czy Rick Genest znany jako Zombie Boy to jedne z najciekawszych przykładów. Wszystkie te modyfikacje, które tylko pozornie są jakąś formą sztuki upiększania ciała, wynikają z emocjonalnych deficytów i wielu zaburzeń osobowości, głównie z braku pełnej akceptacji swojego naturalnego piękna, gdyż to właśnie Lilith chce w życiu człowieka odgrywać pierwsze skrzypce, domagając się wyeksponowania na zewnątrz jej charakteru i mrocznego piękna.

Shaun Ellis - człowiek wilk

Zombie Boy - (Rick Genest, godz. ustawiona na koniunkcję Księżyca z Lilith)

Rolf Buchholz

Rolf Buchholz nie zna swojej godziny urodz. (godzina hipotetyczna)

Co dalej czyli jak się uwolnić od Lilith?

Czarny Księżyc Lilith jest nieuświadomionym źródłem naszego cierpienia. Uwolnić się od niej jest rzeczą niemożliwą, gdyż w tej czasoprzestrzennej domenie Lilith będzie nam towarzyszyć nieustannie. W sensie kosmicznym, zawsze będzie ona punktem ogniskowym orbity Księżyca, zajmującym miejsce w naszym planetarnym układzie urodzeniowym. Z uwagi na to, że Księżyc (satelita Ziemi) w dużym stopniu odpowiada za więzi rodzinne i jest źródłem informacji o Karmie Rodu, to fikcyjny punkt (Czarny Księżyc Lilith) umieszczony na jego orbicie z całą pewnością wskaże nie tylko problemy i grzechy Duszy wcielonej jakimi obciążona jest linia rodowa, ale wyznaczy również ciężkie zadania postawione przez Karmę Rodu związane z oczyszczeniem najcięższych programów oraz zbudowaniem brakujących doświadczeń w Kanale Rodowym.

Jedyną pozytywną stroną prześladowania przez Lilith jest to, że wyzwania jakimi ona obarcza człowieka obnażając jego liczne deficyty, uaktywnia jednocześnie najgłębsze i najtrudniejsze programy, zmuszające do pracy nie tylko nad własnym ego, ale całym swoim charakterem. Jeśli mamy wrażenie, że coś nas w życiu prześladuje, jakiś poważny i nieustannie nawracający problem, to w końcu z tym czymś powinniśmy się zmierzyć. I aby zażegnać fatum oraz naprostować ścieżki na szlaku naszych kolejnych inkarnacji, należy podjąć stanowcze działania i stanąć z tym czymś „oko w oko”. Nie ma innej rady, to jednak długa i żmudna droga.

Jakie więc jest rozwiązanie? Nie da się rozwiązać problemów dostarczonych przez Lilith w oparciu o bieżące wcielenie, ponieważ nie ukazuje ona naszego „dzisiaj” lecz zawsze ujawnia błędy przeszłości czyniąc to poprzez problemy bieżące. Bezwarunkowo musimy więc uznać, że reinkarnacja jest faktem bezspornym i nie próbować udowadniać, że jest inaczej. Dla dusz, które już weszły bądź wchodzą na wyższy poziom ewolucji karmicznej uświadomienie sobie problemów jakich przysporzyła im Lilith może w obecnej inkarnacji otworzyć drzwi do odpracowania i uzdrowienia karmy oraz zrzucenia negatywnego bagażu jaki człowiek nagromadził w poprzednich wcieleniach. Niemniej jednak nad Lilith nie mamy kontroli, gdyż jawi się ona jako fatum czyli coś nieuchronnego.

Musimy też założyć, że posiadamy dojrzałość i pewien poziom inteligencji pozwalający na świadomą kreatywność, bez tego przecież nie można przejść ziemskiej wędrówki. Tylko w taki sposób, poprzez wysoką świadomość człowieka zmierzenie się z Czarnym Księżycem Lilith jest możliwe, przy czym to nie my nią kierujemy lecz ona steruje nami. W końcu musimy też wiedzieć, że w astrologii sam Księżyc, którego „pochodną” jest Lilith to nie tylko nasz dom rodzinny, tradycje, ojczyzna, relacja z matką, nasze nawyki, potrzeby czy zakorzenione programy, ale przede wszystkim realne ciało na niebie symbolizujące naszą pamięć i wszystko, co nazywamy doświadczeniem inkarnacji.

Aby zrozumieć jak działa Czarny Księżyc Lilith, musimy odbyć podróż daleko w przeszłość do swoich poprzednich inkarnacji, zahaczając po drodze o członków naszych linii rodowych. To nie jest łatwa praca i może nam zająć nawet całe życie. Ale jednak warto! Na tym też polega cała trudność zrozumienia Czarnego Księżyca, że jawi się ona jako los czy karma, kara za grzechy przeszłości pod pojęciem której kryją się nasze minione wcielenia o których prawie nic nie wiemy, a większość ludzi w ogóle nawet w taką koncepcję nie jest w stanie uwierzyć.

Do tego wszystkiego dochodzi jednak jeszcze jeden najważniejszy warunek!

Wielkie Błogosławieństwo w Astrologii! Bez tego warunku zrealizowanie programów wyznaczonych przez Czarny Księżyc może graniczyć tylko z cudem. Z tego też powodu nazywam astrologię Wielkim Błogosławieństwem, bo już samo zetknięcie się z nią powinno uświadomić człowiekowi, że stoi przed bramą do „boskiej wiedzy”, i jeśli niebiosa okażą się dla nas łaskawe to jest szansa, że otrzymamy do niej klucz, wtedy nasze zaćmienie umysłu może zostać usunięte, a „boska wiedza” spłynie na nas w obfitych ilościach.

Nawet jeśli nic z tej nauki nie zdołamy zrozumieć, to i tak przez astrologię możemy znaleźć drogę do rozwiązania problemów jakimi Czarny Księżyc Lilith nas prześladuje, gdyż nikt oprócz astrologa nie wskaże nam w czym tkwi owa tajemnica! Nie powie nam tego kolega, sąsiad, doktor, psycholog, psychiatra, ksiądz, dobra wróżka ani też nikt inny, bo żaden z nich nie ma bladego pojęcia o Czarnym Księżycu, w jakiej części nieba on się znajdował kiedy przychodziliśmy na ten świat, co on oznacza w naszym horoskopie i przez jaką część naszego horoskopu aktualnie tranzytuje.

Robert Antoniak, Senigallia, Włochy, 06.07.2022 godz. 18.38, opublikowano na Astroportal.pl 11.07.2022
Wykresy wygenerowano z programu Astrolog 4.2 oraz Stellarium

Materiały źródłowe:
1. Siergiej A. Wronski, Astrologia Klasyczna, tom 7.
2. Elena Suszczynska, Astrologia Współczesna, Lilith ujawnia swoje tajemnice.
3. Piotr Piotrowski, Lilith, Czarny Księżyc.
4. Wikipedia

Robert Antoniak wyemigrował w 2001 r. do Wielkiej Brytanii i swoją astrologiczną praktykę prowadzi w Londynie. Brał udział w wielu polskich warsztatach astrologicznych, m.in. w Warszawskiej Szkole Astrologii oraz Polskim Towarzystwie Astrologicznym. Jest autorem wielu artykułów o tematyce astrologicznej, które ukazały się w prasie polonijnej. Od kilku lat współpracuje z Astroportal.pl. Jedną z jego pasji obok astrologii są podróże i muzyka klasyczna. Kontakt: astrologia33@gmail.com

Na Astroportalu przeczytasz również inne moje artykuły:

Wybory prezydenckie w USA 2016 

Wybory prezydenckie Francji 2017

Horoskop Andrzeja Dudy III Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Gwiazda Betlejemska - tajemnica Trzech Magów

Śmierć syna Lecha Wałęsy

Piękna i Bestia czyli horoskop mordercy

Horoskop II wojny światowej. Jak do niej doszło? cz. 1

Horoskop II wojny światowej. Jak do niej doszło? cz. 2

Doda Elektroda, zawsze jest na nią moda

Andrea Bocelli - pocałunek Boga

Droga na szczyt - Horoskop Tomka Mackiewicza

Piekło Australii - rok w kolorach Marsa

Wielki reset 2020

Boris Johnson w "koronie"

Wybory w Polsce 2020: kto zostanie prezydentem?

Gwiazdy Putina - horoskop nieznany

-->

© 2007 - 2022 Albireo s.c.

Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.