Astroportal.pl

Punkt Fortuny i Punkt Ducha

Izabela Podlaska-Konkel

Podczas analizy horoskopu skupiamy się najpierw na badaniu kondycji i siły planet, ich położenia w znakach i domach, a także oceniamy aspekty planet i położenie osi. Są jednak inne punkty, które warto wziąć pod uwagę, kiedy chcemy odczytać ukrytą dynamikę horoskopu. Są nimi Punkt Fortuny i jego lustrzane odbicie – Punkt Ducha.

Początki
Punkt Fortuny, nazywany też optymistycznie przez niektórych autorów w polskiej literaturze astrologicznej Punktem Szczęścia, jest najważniejszym i najczęściej używanym punktem arabskim. Punkty arabskie, jak mylnie wskazuje ich nazwa, nie zostały wymyślone przez astrologów arabskich, choć wielu z tych średniowiecznych astrologów chętnie ich używało i powiększyło znacznie ich ilość. Były używane już przez greckich astrologów, którzy nazywali je miejscami, nie punktami, ponieważ pierwotnie wskazywano dla nich nie konkretny stopień zodiaku, a znak (czyli dom – w greckiej astrologii używano domów równych znakom). Pierwszą wzmiankę o Punkcie Fortuny znajdziemy w Czworoksięgu Ptolemeusza (II w. n.e.), który wyjaśnia, że informacje te pochodzą z egipskich i chaldejskich (czyli babilońskich) źródeł. Pisze o nim (i o wielu innych punktach) również Vettius Valens (II w. n.e.), Julius Firmicius Maternus (IV w. n.e.), Masha'allah (VIII w. n.e.), Albumasar (IX w. n.e.), Al – Biruni (X/XI w.), Guido Bonatti (XIII w.). Punkty arabskie wróciły znów do łask w drugiej połowie XX wieku, a książka Roberta Zollera „The Arabic Parts in Astrology”, wydana (wraz z tłumaczeniem tekstu Bonattiego o punktach arabskich) w 1980 r. i wznowiona w 1989 r., przywróciła tę starą astrologiczną technikę do łask. W popularnym w latach 90. XX w. polskim programie Mandala, stworzonym przez Dariusza Walickiego i Leszka Weresa, można było sprawdzić, gdzie w horoskopie jest Punkt Fortuny (nazwany przez twórców programu Punktem Szczęścia) i wiele innych punktów. Niestety, mało było wtedy wiadomo na temat tego, jak ten punkt interpretować. Pozostawała intuicja i tzw. metoda prób i błędów. Tymczasem starożytni astrologowie pozostawili w swoich tekstach wiele wskazówek, jak używać Punktu Fortuny i do czego może on służyć.

Miniatura: Fortuna i jej koło, Boccaccio

Fortuna i jej koło, ilustracja w dziele "De Casibus Virorum Illustrium" Giovanniego Boccaccia,
Paryż 1467, źródło: wikipedia.org


Jak go policzyć?
Są dwie metody obliczania Punktu Fortuny, obie pochodzą ze starożytnych tekstów. Według pierwszej, uproszczonej (podaje ją Ptolemeusz), musimy policzyć w stopniach odległość między Słońcem i Księżycem w horoskopie (zgodnie z kierunkiem znaków zodiaku), a potem odmierzyć tę ilość stopni od ascendentu (też zgodnie z kierunkiem znaków) i w ten sposób wyznaczymy Punkt Fortuny. W praktyce, jeśli ktoś ma Słońce w 1. stopniu znaku Barana, a Księżyc w 1. stopniu znaku Byka, to odległość między nimi wynosi 30 stopni. Aby znaleźć Punkt Fortuny, odliczamy 30 stopni od ascendentu, który w tym przykładowym horoskopie znajduje się w 5. stopniu Wagi. Punkt Fortuny znajduje się więc w 5. stopniu znaku Skorpiona.

Uproszczoną formułę obliczania Punktu Fortuny można przedstawić w ten sposób:

Punkt Fortuny = ascendent + odległość między Słońcem i Księżycem

Drugi sposób uzyskiwania Punktu Fortuny uzależnia obliczanie tego punktu od tego, czy horoskop jest dzienny (Słońce jest nad horyzontem, właściciel horoskopu urodził się w dzień), czy nocny (Słońce jest pod horyzontem, właściciel horoskopu urodził się w nocy). W horoskopie dziennym od ascendentu odliczamy ilość stopni, jaka jest między Słońcem i Księżycem w kolejności następowania po sobie znaków (tak jak w uproszczonej formule). W horoskopie nocnym robimy odwrotnie: obliczamy, ile w stopniach wynosi odległość między Księżycem i Słońcem (w kolejności znaków zodiaku) i odliczamy tę ilość stopni od ascendentu, aby znaleźć Punkt Fortuny. Według tej formuły inaczej więc liczymy Punkt Fortuny dla horoskopu nocnego. W horoskopie osoby urodzonej 16 lutego 2010 r. w Warszawie o godz. 21:42 (jest to horoskop nocny) odległość między Księżycem i Słońcem wynosi 330 stopni (licząc zgodnie z kierunkiem znaków zodiaku – Księżyc jest w Rybach, a Słońce w Wodniku, dzieli je więc 11 znaków zodiaku po 30 stopni każdy). Odmierzamy 330 stopni od ascendentu, który jest w tym horoskopie w 19 st 41 min Wagi, Punkt Fortuny wypada więc w 19 st 40 min Panny. Warto sprawdzić w swoim programie astrologicznym, według jakiej formuły obliczany jest Punkt Fortuny, aby uniknąć zamieszania i nieporozumień. Polecam obliczenie ręczne, na wydruku horoskopu – robi się to szybciej i nie jest to skomplikowane. Klasyczna formuła do obliczania Punktu Fortuny wygląda tak:

Punkt Fortuny w horoskopie dziennym = ascendent  + odległość między Słońcem i Księżycem

Punkt Fortuny w horoskopie nocnym =  ascendent + odległość między Księżycem i Słońcem

Przykład obliczania Punktu Fortuny

Przykładowy horoskop osoby urodzonej 16 lutego 2010 r. w Warszawie o godz. 21:42

Jak łatwo zauważyć, osoby urodzone podczas nowiu Księżyca będą miały Punkt Fortuny zawsze w koniunkcji z ascendentem lub bardzo blisko niego (bo odległość między Słońcem i Księżycem jest albo zerowa, albo kilkustopniowa). Natomiast osoby urodzone podczas pełni Księżyca Punkt Fortuny będą miały zawsze w koniunkcji z descendentem lub bardzo blisko niego ( bo odległość między Słońcem i Księżycem wynosi podczas pełni 180 stopni).

Dawni astrologowie przywiązywali wielką wagę do tego, czy horoskop jest dzienny, czy nocny, bo od tego zależała siła Świateł (Słońca i Księżyca) oraz planet w horoskopie. Dlatego druga, klasyczna metoda obliczania Punktu Fortuny jest o wiele ciekawsza i według mnie jest o wiele trafniejsza w interpretacji horoskopu.

Znaczenie
Punkt Fortuny łączy w sobie energię trzech najważniejszych elementów horoskopu: Słońca, Księżyca i ascendentu. Starożytni uważali, że jest to jeden z najważniejszych punktów w horoskopie, ponieważ opisuje, w jaki sposób przejawia się w horoskopie energia (ascendent) , która wynika z unikalnej relacji między Słońcem i Księżycem. Punkt Fortuny jest punktem losu – a wiadomo, że Fortuna kołem się toczy. Punkt Fortuny określa więc nasz życiowy fart, nasz stan fizyczny i zdrowie oraz wszystko to, co możemy w życiu dostać od losu bez zbytniego wysiłku i zabiegów z naszej strony. Punkt Fortuny jest więc wyznacznikiem tego, co przyniesie nam los, dobrego lub złego, i jak wpływa na nas świat zewnętrzny. Określa też, ile pieniędzy jesteśmy w stanie zarobić i jaki poziom dobrobytu osiągniemy. W pewnym sensie ma podobne znaczenie do planety Jowisz. Punkt Fortuny jest jednak dodatkowym potwierdzeniem naszego przeznaczenia, a także służy do rozpoznawania (tak o nim pisał Firmicius Maternus), które horoskopy są szlachetniejsze, bardziej szczęśliwe i fartowne, a które mniej.

Jak interpretować Punkt Fortuny?
Samo znalezienie Punktu Fortuny w horoskopie to dopiero początek pracy z tym punktem. Do dalszej interpretacji musimy bowiem znaleźć jego dyspozytora, czyli planetę, która włada znakiem zodiaku, w którym jest Punkt Fortuny. Tę metodę stosuję przy analizie PF. Firmicius Maternus poszerzał poszukiwanie dyspozytora PF. Twierdził on, że dyspozytorem PF może być władca znaku, władca termy, w której znajduje się PF lub też władca term Słońca lub Księżyca. Jeśli nie ma jednego władcy znaku PF i jego term, oraz term Słońca i Księżyca (taka zgodność zdarzyć się może bardzo rzadko), to wtedy najsilniejszy z nich będzie władcą PF i decyduje o tym, jak działa PF. Siłę planety określamy według klasycznych reguł: według władztwa, wywyższenia, termy, wygnania, upadku itp. Tabelę Williama Lilly'ego do analizy siły planet według powyższych kryteriów opublikowaliśmy w poprzednim numerze Trygonu 3(8)/2010 na s. 10. Kiedy znajdziemy już władcę Punktu Fortuny, badamy jego położenie w horoskopie według poniższych reguł:

1) Dom oraz znak PF i dyspozytora wskaże, w jakiej dziedzinie życia możemy spodziewać się działania losu i darów Fortuny.

2) Jeśli dyspozytor PF robi aspekt do PF, to jest to dobry znak, że właściciel horoskopu ma więcej szczęścia, życiowych możliwości lub o jego życiu w dużym stopniu zadecyduje los.

3) Dobrym znakiem jest, jeśli Księżyc lub Słońce robi aspekt (koniunkcję, sekstyl, kwadraturę, trygon, opozycję) z PF; najlepiej, jeśli aspekt ten robi Światło, które rządzi porą dnia, w której urodził się właściciel horoskopu (w dzień Słońce, w nocy Księżyc).

4) Dobrze rokuje, jeśli dyspozytor lub sam PF tworzy aspekt z benefikami: Wenus lub Jowiszem. Gorzej, jeśli tworzy aspekt z malefikami: Marsem lub Saturnem.

Horoskop urodzeniowy Juliusza Słowackiego

 JuliuszaSłowacki ur 4.09.1809 r. godz. 7:00, Kamieniec Podolski, Polska (obecnie Ukraina),
klasyfikacja A, z listu Słowackiego, archiwum autorki.


Punkt Fortuny w horoskopie Juliusza Słowackiego jest bardzo ciekawie położony. Leży bowiem w Raku w X domu i tworzy aspekt z dwoma benefikami – koniunkcję z Wenus oraz kwadraturę z Jowiszem. Władca PF, Księżyc, jest bardzo silny w tym horoskopie, bo jest w swoim władztwie i w domu kątowym. Jak widać, los uśmiechał się do wielkiego poety w biznesie (X dom) i w sprawach rodzinnych (Rak). Poeta był silnie związany z matką, która wspierała go i pomagała mu przez całe życie. Prowadziła w Wilnie salon literacki, gdzie poeta od małego nasiąkał atmosferą sztuki. Słowacki miał jednak zmysł biznesowy i umiał sam zarabiać pieniądze, i to całkiem spore. Grał z powodzeniem na giełdzie, co jest ciekawą realizacją położenia PF w X domu w koniunkcji z Wenus, która włada w horoskopie poety domem II (pieniądze, zasoby, majątek ruchomy). Jowisz natomiast, który włada descendentem (w Rybach) i ic (w Strzelcu) jest w VIII domu, co dobrze oddaje spekulacje giełdowe i obracanie akcjami (kolej żelaznych i banków), co dodatkowo potwierdza jego położenie w znaku Barana (odwaga, hazard, ryzyko finansowe). Co ciekawe, Punkt Fortuny tworzy również trygon do dwóch malefików: Marsa i Saturna, które tworzą koniunkcję w trzecim dekanacie znaku Skorpiona. To połączenie może opisywać stan zdrowia i posturę Słowackiego. Był on niewielkiego wzrostu, słabej postury (Saturn) i dość chorowity z natury (miał astmę i chorował długo na płuca, zmarł na gruźlicę).

Koło Athli
Punkt Fortuny służył do różnych celów. Oprócz wnioskowania, jaki los nas w życiu spotka, używało się go również jako początku Koła Athli, alternatywnego systemu domów, opisanego przez Marciusa Maniliusa w „Astronomica” (I w n.e.). Teoria ta nie pojawia się u żadnego innego starożytnego autora. Punkt Fortuny służył tu jako swojego rodzaju ascendent, punkt początkowy, od którego odliczano dwanaście równych, trzydziestostopniowych odcinków czyli domów. Athla w języku greckim oznaczała nagrodę w zawodach lekkoatletycznych (podaję za Lee Lehman). Koło Athli, liczone od Punktu Fortuny, wyznaczało więc koło nagród, które w życiu możemy dostać. Odliczanie takich alternatywnych domów dla różnych punktów w horoskopie było częstą praktyką w starożytności. Jednak Koło Athli wyróżnia się znaczeniem przypisywanym poszczególnym domom.

Alternatywne domy dla punktów wg. Maniliusa:
1 dom: Res familians – Fortuna, los, dom rodzinny.
2 dom: Militia peregrinatio – służba wojskowa, wojsko, wojna, podróże.
3 dom: Officia publica – sprawny społeczne i publiczne, biznes.
4 dom: Opera formnsia – prawo.
5 dom: Conjugia, soci, hospites – małżeństwo, związki.
6 dom: Opes, salus – bogactwo.
7 dom:  Pericula – zagrożenia, wypadki.
8 dom: Nobilitas, fama, gratis – zaszczyty, sława, hierarchia.
9 dom: Nate infantum: dzieci.
10 dom: Actus dominica imperia – działanie, autorytet, charakter.
11 dom: Veletudo morbi, medicatio – zdrowie.
12 dom: Volorum effectus – spelnienie, nadzieja, sukces.

Jak używać tego alternatywnego systemu domów? Na pewno warto przeanalizować, gdzie znajdują się planety i Światła, ze szczególnym uwzględnieniem malefików i benefików oraz Świateł horoskopu.


Punkt Ducha
Lustrzanym odbiciem Punktu Fortuny jest Punkt Ducha, który obliczamy odwrotnie niż Punkt Fortuny:

Punkt Ducha w horoskopie dziennym = ascendent  + odległość między Księżycem i Słońcem

Punkt Ducha w horoskopie nocnym = ascendent  + odległość między Słońcem i Księżycem

Znaczenie Punktu Ducha jest przeciwne do tego, co oznacza Punkt Fortuny. Tak jak PF oznacza bieg wydarzeń, na jaki mamy mały wpływ i okoliczności życiowe, tak Punkt Ducha określa, jak my sami realizujemy nasze życiowe powołanie, jakich dokonujemy wyborów i jaki mamy wpływ na własny los. W sprawach zdrowia pokazuje natomiast, jak dbamy o siebie, swoje zdrowie i ciało. Jednym słowem, Punkt Ducha pokazuje poziom naszej wewnętrznej determinacji i motywacji, aby samemu kształtować swoje życie i walczyć z przeciwnościami losu. A także czy jesteśmy aktywni w zdobywaniu pieniędzy i szczęścia, czy nie. Punkt Fortuny jest uważany za punkt księżycowy (intuicja, los), a Punkt Ducha za punkt słoneczny (nasza wola).

W horoskopie Słowackiego Punkt Ducha znajduje się w 3 st 50 min Strzelca w III domu. To ciekawe położenie, bo Słowacki uwielbiał podróżować i dzięki podróżom dojrzał i jako człowiek, i jako artysta. Władca PD, Jowisz, jest co prawda w znaku Barana, czyli w znaku żywiołu ognia (w astrologii klasycznej Jowisz, Słońce i Saturn są władcami żywiołu ognia), ale jako że jest to horoskop dzienny, to władcą znaków ognistych jest tutaj Słońce (Jowisz jest władcą żywiołu ognia w horoskopach nocnych). Jowisz jest dodatkowo osłabiony retrogradacją i położeniem w VIII domu. Wzmacnia PD to, że Słońce, które jest głównym Światłem tego horoskopu (bo horoskop jest dzienny), tworzy z nim aspekt kwadratury (mimo że jest to aspekt napięciowy, na plus liczymy każdy aspekt Światła do PD czy PF). Słowacki, mimo że dużo publikował i umiał zabiegać o swoje finanse i poetycką karierę (Jowisz jako władca PD), nie zyskał sławy za życia, o którą tak zabiegał. Ciekawa jest koniunkcja Neptuna z PD. Z jednej strony Neptun bardzo osłabia ten punkt, powodując błąkanie się po omacku i nieskuteczne działania, jakie Słowacki podejmował, aby zdobyć popularność jako poeta, co według niego oznaczało przyćmić sławę Mickiewicza, z którym przez całe życie rywalizował. Postrzegany był przez współczesnych jako modniś i nudziarz. Z drugiej strony Neptun sprawił, że duchowe poszukiwania poety, oraz jego tzw. przełom mistyczny, jakiego doznał pod koniec życia, dały mu nowe siły do pracy poetyckiej i sprawiły, że mimo choroby Słowacki pod koniec życia odzyskał spokój ducha i poczucie sensu swojej pracy. Oczywiście ważne jest też to, że Neptun w jego horoskopie robi kwadraturę do Słońca, które jest w XII domu. Ale takie położenie Punktu Ducha wskazuje, że poecie bardziej sprzyjał los i bieg życiowych wypadków, a on sam nie miał aż tylu sił, aby pokonywać trudności. Jak pokazała historia, dopiero wiele lat po śmierci zaczął być doceniany i uznawany za jednego z najważniejszych polskich poetów.

Analiza Punktu Fortuny i Punktu Ducha daje ciekawy obraz tego, jak właściciel horoskopu zmaga się z losem i korzysta z życiowych okazji. Na pewno nie są to elementy, od których trzeba zaczynać interpretację horoskopu. Punkty te pokazują jednak ukryty, duchowy wymiar horoskopu i dają nam dodatkowe informacje co do predyspozycji i losu osoby, której horoskop interpretujemy.

Artykuł ukazał się w kwartalniku "Trygon" nr 4/5 (9/10)/2010. Jest to zapis wykładu Izabeli Podlaskiej-Konkel, wygłoszony podczas II Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego 27-28.02.2010

 

Izabela Podlaska-Konkel astrologIZABELA PODLASKA–KONKEL jest astrologiem od 1998 roku. Specjalizuje się w astrologii partnerskiej, biznesowej i elekcyjnej. Prowadzi z Miłosławą Krogulską Warszawską Szkołę Astrologii oraz strony Astroportal.pl i Czary.pl. Redaktor naczelna kwartalnika Astrologia Profesjonalna, wydawca kwartalnika Tarocista i przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego. Należy do: AAGB, ISAR, NCGR. Mieszka w Warszawie. Prowadzi bloga pod adresem www.izabelapodlaska.pl

Aktualnie na niebie

SłońceLew
22 VII 2021
22 VIII 2021
MerkuryPanna
11 VIII 2021
30 VIII 2021
WenusPanna
22 VII 2021
16 VIII 2021
MarsPanna
29 VII 2021
15 IX 2021
JowiszWodnik
28 VII 2021
29 XII 2021
SaturnWodnik
17 XII 2020
7 III 2023
UranByk
6 III 2019
7 VII 2025
NeptunRyby
3 II 2012
30 II 2025
PlutonKoziorożec
I 2008
I 2024