Astroportal.pl

Wielki Reset 2020

Autor: Robert Antoniak

O nieuchronnie nadciągającym wielkim kryzysie sygnalizowali nie tylko specjaliści od ekonomii i inwestorzy giełdowi, ale także astrologowie. Ci ostatni wieszczyli nawet upadek całego starego systemu, na ruinach którego ma się wyłonić zupełnie nowy świat. Aby zrozumieć ten skomplikowany proces zmian, jaki zachodzi na naszych oczach, warto mieć świadomość, w jakim momencie historii świata znajduje się człowiek. Astrologia może tu posłużyć nie tylko jako sztuka prognozowania zdarzeń, ale również jako klucz do zrozumienia wszystkich procesów. Kryzysy bowiem przychodzą i odchodzą, podobnie szeroko pojęte konflikty, wojny, epidemie, lecz to, z czym się konfrontujemy dzisiaj, ma aspekt epokowy. Stoimy bowiem u progu innego świata, nowej i całkowicie innej rzeczywistości. Stare bezpowrotnie odchodzi. Czy stanęliśmy nad przepaścią? Brexit, kryzys naftowy, wielki krach gospodarczy, pandemia, zamknięcie granic i globalny stan wyjątkowy praktycznie zbiegły się w jednym czasie. Czy to wszystko można było przewidzieć? Nie wszystko, ale główne tendencje, jakie się będą manifestować, owszem, w zależności od tego jakie układy planetarne bierzemy pod lupę i jakich technik prognostycznych używamy. Zatem do dzieła.

Dziejowy zakręt 2012-2020
Rewolucje, upadki gospodarcze czy zmiany geopolityczne zachodzące na świecie nie są dziełem przypadku, wszystko podlega cyklom i ma określone miejsce w czasie. Często jest to proces ukryty, który kiełkuje i wzrasta, przybiera na sile i dochodzi w końcu do kulminacji. W procesach tych znaczącą rolę odgrywają planety społeczne i „nowożytne” planety pokoleniowe. Ponieważ od jakiegoś czasu znajdujemy się na ostrym dziejowym zakręcie, należy ten temat bardziej przybliżyć.

Kilka lat temu w polonijnych mediach wyraźnie podkreślałem, że w historii nowego tysiąclecia rok 2013 będzie początkiem wywrotowego okresu, bowiem napięciowe aspekty Urana z Plutonem to zwykle okres ogromnych politycznych zmian. Pluton w Koziorożcu zwiastuje nowe struktury władzy oraz powoli rodzący się totalitaryzm. Symbolizuje też ekologię i źródła energii, a Uran w Baranie to między innymi fanatyzm polityczny, anarchia, bunty i nagłe przewroty, elektrownie, samoloty, satelity, przestrzeń kosmiczna czy nowoczesne technologie wojskowe. Wielokrotna kwadratura (90°) Urana w Baranie do Plutona w Koziorożcu w latach 2012-2015 zapoczątkowała proces przemiany dotychczas znanego nam świata. Wszystko zaczęło ulegać ogromnej destabilizacji.

Dla przypomnienia, te dwie ciężkie planety z wyższych częstotliwości „wpływające na losy świata” raz na wiele lat tworzą ze sobą konfiguracje, które w sposób rewolucyjny i wymuszony „transformują” życie na ziemi. Na tle tego układu bardzo ważnym elementem politycznym jest to, kto wtedy obejmuje władzę. Wspomnijmy więc, że podobny układ zdarzył się w lipcu 1931 roku, kiedy Uran z Plutonem i Saturnem utworzyły półkrzyż w znakach kardynalnych. Bankructwo banku Creditanstalt uruchomiło efekt domina i wywołało krach finansowy na całym świecie. Jak na ironię w tym samym czasie w Niemczech zaczęły się łączyć partie nacjonalistyczne, a w latach 1932-1934 w układzie Uran/Pluton władzę objęli Hitler i Stalin. Po tych kilkukrotnych kwadraturach w 1939 roku na scenę wkroczyły Saturn z Plutonem, ustawione względem siebie aspekcie kwadratury, doprowadziły do największej w historii zawieruchy wojennej, po której nastał nowy porządek świata zmieniający wówczas wiele granic państwowych. Niestety historia ponownie zatoczyła koło, co tym samym rodzi pytanie: co dalej?

Brexit
Dziś już z całą pewnością wiadomo, że w kontekście obecnej sytuacji Brexit miał być jednym z najważniejszych elementów prowadzących do przeorganizowania geopolitycznych układów. Kiedy w 2012 roku poddałem analizie wiele ważnych horoskopów, zwróciłem uwagę na tworzącą się po 78 latach kwadraturę Plutona z Uranem. W jednym z polonijnych magazynów (4 lata przed referendum) pisałem o dużym prawdopodobieństwie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Niedowierzanie było ogromne, ale kiedy w styczniu 2013 premier Cameron ogłosił plan przeprowadzenia referendum, brexitowa machina poszła w ruch. Jak widzimy na poniższych wykresach, przechodzący przez Słońce Wielkiej Brytanii i Anglii Pluton w aspekcie z Uranem aktywowały transformację obu układów.

 Horoskop Anglii

Kosmogram Anglii z tranzytem na 23.01.2013

Horoskop Wielkiej Brytanii 1801

Kosmogram Wlk. Bryt. z tranzytem na 23.01.2013

Znajdujący się na górze horoskopu Anglii Pluton, który po 246 latach wszedł centralnie na Słońce i Urana, który w kwietniu utworzył kwadraturę do tegoż Słońca, były jak tykająca bomba zegarowa. Pisałem wówczas, że jeśli Brytyjczycy zechcą się odizolować od Unii, wywoła to ekonomiczne tornado, które przyczyni się do zniszczenia obecnych struktur Unii Europejskiej (więcej w poście na moim profilu na Facebooku z 1 lutego 2020).

Od czasu referendum (23.06.2016) Brexit skłócił ze sobą nie tylko elity rządzące, ale także większość brytyjskiego społeczeństwa. Patrząc na horoskop Anglii, sytuację tą znakomicie odzwierciedla przejście Eris symbolizującej mitologiczną boginię niezgody, która w dyrekcjach uściśliła koniunkcję ze Słońcem i medium coeli, a w tranzytach bieżących koniunkcję z ascendentem Anglii wraz z Uranem. Kiedy do mediów wyciekły słowa bardzo wpływowej osobistości: „Trzeba poczynić odpowiednie przygotowania by opuścić statek (…) nadchodzi bowiem sztorm, jakiego Wielka Brytania jeszcze nie widziała”, Brexit i upadek gospodarczy, jaki miał nadejść, nabrały jeszcze większego sensu. Mogło to sprawiać wrażenie jakby wszystko było starannie wyreżyserowane. W październiku 2016 napisałem, że Brexit to dawno zaplanowany ruch na światowej arenie i zapewne nastąpi on w styczniu 2020 roku, dokładnie wtedy, gdy Saturn spotka się z Plutonem na niebie (w 22 stopniu Koziorożca), tworząc tym samym kwadraturę do ascendentu Anglii (więcej w poście na moim profilu na Facebooku z 13 grudnia 2019).

Horoskop Anglii
Kosmogram Anglii z tranzytem na 12 stycznia 2020

Ostatecznie Brexit przypieczętowany został przez dwa zaćmienia Świateł, które miały miejsce na przełomie 2019/2020 aspektując Słońce, Księżyc oraz ascendenty horoskopów Anglii i Wielkiej Brytanii. Po siedmiokrotnych kwadraturach Plutona z Uranem, z początkiem stycznia 2020 w znaku Koziorożca (w domicylu Saturna) zaczęła się uściślać koniunkcja Saturna z Plutonem, a jak wiadomo, spotkanie tych dwóch planet niesie ze sobą aspekt zniszczenia. Pan Karmy z bogiem destrukcji niemal w jednym czasie zamanifestowały swoje działanie.

Na marginesie temat Brexitu omawialiśmy również w zamkniętej grupie astrologicznej horoskop koronacji Wilhelma na króla Anglii (1066). Horoskop ten wciąż znakomicie spełnia swoją rolę. Uznałem, że skoro trzonem królestwa Wielkiej Brytanii jest Anglia, a Londyn pełni funkcję stolicy dla reszty królestwa, to koniunkcja Saturna z Plutonem w kwadraturze do ascendentu Anglii musi poskutkować "rozwodem" z 27 stolicami Unii Europejskiej. Taka konfiguracja jest idealnym momentem, by przeprowadzić proces rozwodowy i to na dużą skalę. W innym wypadku bardzo prawdopodobny byłby rozpad Wielkiej Brytanii, zwłaszcza że Księżyc w jej horoskopie był nieustannie aktywowany. Obraz takiego prawdopodobieństwa doskonale pokazuje Ingres Słońca do znaku Barana w 2020 roku, który opiszę na końcu artykułu.

Jak uczy historia, Wielka Brytania raz na kilkadziesiąt lat dokonuje całkowitego przedefiniowania swojej międzynarodowej pozycji oraz kierunków działania. Jeśli dalej w polityce światowej miałaby odgrywać znaczącą rolę, musi być starannie przygotowana, bowiem 21 grudnia 2020 poprzez koniunkcję Jowisza z Saturnem w znaku Wodnika symbolicznie zacznie się nowa epoka. Zanim jednak nastąpi nowe rozdanie, stary porządek musi odejść w niepamięć.

Wielki upadek 2016-2020
Jak więc widać, proces przejścia ludzkości do nowej rzeczywistości poprzedzony jest totalnym krachem, a styczniowa koniunkcja Saturn/Pluton (2020) uruchomiła cały szereg feralnych wydarzeń, które horoskopowo są ze sobą skorelowane. Pandemia koronawirusa, Brexit, kryzys naftowy, największe w historii spadki na giełdach czy zamykanie granic, wszystkie zbiegły się w jednym czasie tworząc wzajemnie powiązaną całość. Jest silna tendencja, by za bezpośrednią przyczynę upadku gospodarczego uznać wybuch epidemii koronowirusa COVID-19 i kompletny paraliż komunikacyjny, który jest z tym związany. Lecz w szerszej perspektywie nie o żaden wirus tutaj chodzi. Wielki krach i zawalenie się całego systemu od kilku już lat zbliżały się wielkimi krokami.

W moim osobistym przekonaniu koronawirus to kozioł ofiarny wykorzystany przy upadku systemu ekonomicznego i tuszowaniu procesu przeorganizowania geopolityki świata. Na temat epidemii koronawirusa istnieje dużo teorii spiskowych i dezinformacji. Ale bez względu na to, czy jest to epidemia naturalna czy celowo użyta broń biologiczna, faktem jest, że wraz z jej wybuchem rozpoczęła się pandemia lęku i strachu. Tematem epidemii zajmę się kiedyś w innym materiale.

Aby mieć szerszą perspektywę na proces globalnych zmian, warto się przyjrzeć stuletnim cyklom deklinacyjnym Jowisza i Saturna w połączeniu z planetami nowożytnymi, zwłaszcza z deklinacją Plutona (cykl ok. 250 lat). Łatwiej nam będzie zrozumieć korelację światowych wydarzeń na tle linii czasowej w powiązaniu z wpływem planet. Deklinacja planet wolnych, ciężkich, pokoleniowych ma ogromnie ważny wpływ na wydarzenia historyczne a ich przecinająca się krzywa z cyklem deklinacji Jowisz/Saturn zawsze przynosi wydarzenia na dużą skalę. W cykle deklinacyjne znakomicie wpisują się lata wojen 1914-1921 oraz 1939-1945, następnie okres 1968-1970 i szczególnie ważne dla Polski lata 1981-1989 jako okres upadającego komunizmu. W cykl ten również wpisuje się WTC 9/11 w roku 2001, Wiosna Arabska 2010-2011 z rozlewającą się falą terroryzmu i w końcu 2016-2021 czyli okres, w którym znajdujemy się dziś.

Deklinacja
Deklinacja 1921-2021 Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton

Jak widać na wykresie z końcem lat 40-tych ubiegłego wieku, krzywa cyklu deklinacyjnego Plutona przez następne 70 lat będzie cały czas opadać. W latach 2016-2020 łączy się ona z cyklem deklinacyjnym Jowisz/Saturn osiągając tym samym punkt krytyczny. W wymiarze globalnym jest to aspekt przeznaczenia związany z karmą świata! Pluton jako wielki niszczyciel ma tu jedno zadanie: zrujnować i przeprowadzić głęboką transformację starego systemu, zmodyfikować struktury państw i potęg gospodarczych. Nie będzie to łatwy proces, ale dotychczasowy model funkcjonowania gospodarki, polityki, prawa, bankowości, ekologii, religii czy szeroko pojętego życia społecznego z pewnością zacznie ulegać diametralnej zmianie.

Wall Street
Niestety to już koniec jedenastoletniej hossy. W kontekście wielkiego upadku nie sposób pominąć horoskopów znaczących banków czy giełd. Weźmy pod lupę jedną, najbardziej osławioną giełdę amerykańską Wall Street, która zdecydowanie dominowała nad resztą światowych rynków. Kiedy spojrzymy na horoskop giełdy nowojorskiej, zauważymy dużą synchronizację pomiędzy największymi w historii upadkami. Horoskop Wall Street jeszcze nigdy nie wyglądał tak źle. W czasie Wielkiego Krachu 1929 transformujący i destrukcyjny Pluton (obieg 250 lat) tworzył z kardynalnego znaku Raka kwadraturę do Księżyca w kardynalnym Baranie. Po dziewięćdziesięciu latach sytuacja powtórzyła się również teraz, lecz w znacznie gorszym wydaniu. Gdy na przełomie 2019/2020 w kardynalnym Koziorożcu zaczęła się uściślać koniunkcja Saturna z Plutonem w kwadraturze do Księżyca w Baranie, jednocześnie rewolucyjny i wywrotowy Uran połączył się z natalną Wenus, władającą Słońcem, medium coeli oraz Merkurym w znaku Byka. Warto zauważyć, że pomimo swojego domicylu, Wenus położona jest w koniunkcji z gwiazdą Hamal kojarzoną z upadkiem, a symbolizujący odciętą głowę Algol na skutek powolnej precesji przesunął się z Merkurego na Słońce w 27 st. Byka.

Horoskop giełdy Wall Street
Kosmogram giełdy nowojorskiej

Wielkie upadki podobnie jak w 1929 i 2008 tak i teraz poprzedzone były zaćmieniami Księżyca w aspektach do Świateł. Zaćmienie w znaku Raka z 10.01.2020, w którym uczestniczyło złowieszcze stellum w Koziorożcu, ustawiło się w kwadraturze do Księżyca giełdy nowojorskiej, a to wyraźne symptomy fali globalnych bankructw. Nie bez znaczenia jest również przejście Eris, tworzącej natalnie kwadraturę, do znaku Barana. Po 228 latach wędrówki dotarła ona do midpunktu koniunkcji Księżyc/Saturn, gdzie razem z tranzytującym Saturnem i Plutonem włączyła się w proces upadku i przeorganizowania gospodarki świata.

Bardzo ciekawe spojrzenie na globalne cykle koniunktury gospodarczej oddaje również wykres opracowany przez Martina Armstronga (Prez. Princeton Econom. Int.) znakomicie skorelowany z deklinacją Jowisz/ Saturn.

 Zmienna Cyklu Ekonomicznego wg Armstrong

Zmienna Cyklu Ekonomicznego wg Armstrong

Kryptowaluty
Warto zaznaczyć, że rynek kryptowalut, który na okoliczność upadku gospodarki i starego pieniądza miał być stabilną alternatywą i przystanią dla kapitału, nie sprawdził się i również przeszedł drastyczne wstrząsy. Wielki krach to chyba najbardziej dogodny moment na weryfikację horoskopu Bitcoina. Kilka lat wcześniej za horoskop wzorcowy kryptowalut przyjąłem moment pierwszej transakcji dokonanej przez Hala Finneya 11.01.2009 o godz. 19.24 w Santa Barbara w Kalifornii. Była to pierwsza w historii transza Bitcoina jakiej dokonał Satoshi Nakamoto.

 Solariusz Bitcoina na 2020

Solariusz Bitcoina na 2020

Jak widać solariusz Bitcoina na rok 2020 jest mocno skorelowany z koniunkcją Saturna z Plutonem oraz zaćmieniem Księżyca, jakie miało miejsce w styczniu 2020. Jak wspominałem wcześniej, twarde aspekty S/P są zwykle aspektem jakiegoś zniszczenia. Jeśli chodzi o sprawy finansowo-gospodarcze układ taki często jest przyczyną upadków i bankructw na szeroką skalę. W solariuszu 2020 niszczące stellum ustawiło się w kwadraturze do osi ascendentu, a jego władca Mars tworzy kwadraturę z mglistym Neptunem, władcą natalnego domu ósmego horoskopu Bitcoina. Trudno się zatem dziwić, że przy takich konfiguracjach kryptowaluty odnotowały tak ogromne spadki, a z rynku w tym czasie wyparowało kilkaset miliardów dolarów. Ponadto w horoskopie Bitcoina Saturn władający Koziorożcem przechodził przez stopień Słońca po raz pierwszy i na jego nieszczęście również w towarzystwie niszczycielskiego Plutona. Jest więc oczywiste, że 2020 jest rokiem największych testów dla technologii blockchain oraz wszystkich kryptowalut.

Unia Europejska
W obliczu tak wyjątkowej sytuacji nie sposób pominąć bardzo dynamicznego wykresu jakim jest horoskop powstania Unii Europejskiej. Pomimo położenia osi i Świateł w znakach stałych, horoskop ten jest niezwykle napięciowym i agresywnym układem. Wenus (władca mc i Księżyca) symbolizująca tu elity władzy, położona w opozycji do Eris i w kwadraturze do Neptuna z Uranem, daje skłonność wdrażania utopijnych pomysłów. Z kolei bardzo silna koniunkcja Plutona z Marsem w domu czwartym w półkrzyżu z Saturnem i Księżycem (wszystkie w domach kątowych) wskazuje na bardzo zaborczy charakter tego tworu. Z uwagi na mocno oblężony Księżyc (ludność) zaznaczone są tu wszystkie najgorsze cechy, jakie może mieć „organizm wielopaństwowy”, zwłaszcza w stosunku do obywateli. Z jednej strony dominacja i bardzo silna armia, obsesja masowej kontroli i zakulisowe działania, a z drugiej widać ograniczenia, kłótnie o pieniądze, wspólne dobra, konflikty i zagrożenia w wyniku gwałtownych zdarzeń.

Kosmogram Unii Europejskiej
Kosmogram Unii Europejskiej

Było tylko kwestią czasu, kiedy ten układ się zaktywuje. Okres taki miał początek na przełomie 2016-2017 w czasie twardych wpływów Urana z Plutonem w aspektach do Wenus, przynosząc ze sobą największą falę uchodźców, ruch żółtych kamizelek oraz protesty w Hiszpanii. Pod wpływem planet ciężkich Unia Europejska mierzy się z być albo nie być. Kondycji Unii zaszkodził nie tylko Brexit, ale również zamieszki we Francji, paraliż komunikacyjny związany z koronawirusem i spowolnienie szorującej po dnie gospodarki. Co ciekawe, największy kryzys Unii zaczął się na jej przeciwległych krańcach: od północy przez Brexit, a na południu epidemią we Włoszech.

Kosmogram Włoch

Kosmogram Włoch

Jak widać powyżej w horoskopie Włoch są bardzo fatalne położenia planet. Księżyc porusza się na drodze spalonej, jest w upadku, w domicylu i termach Marsa oraz w aplikacyjnej kwadraturze z destrukcyjnym Plutonem. Kondycja Wenus (władczyni ascendentu) też wcale nie jest lepsza. Wenus w tym horoskopie jest uszkodzona i aplikuje do koniunkcji z Saturnem, który tworzy kwadraturę do ascendentu oraz koniunkcję z gwałtownym Polluksem. Z uwagi na wieloletnią kwadraturę do Księżyca, jaką tworzył progresywny Saturn z domu dziesiątym, fatalna kondycja Włoch była odczuwalna już od bardzo dawna, ale największe dramaty nastąpiły po koniunkcji Saturn/Pluton oraz zaćmieniu Księżyca (2020). Niewykluczone, że na tle obecnej sytuacji państwo zmierza ku totalnemu upadkowi. Jeśli rzeczywiście tak by się stało, mogłaby na to wskazywać dyrekcja Słońca z Uranem przechodzących przez Regulusa, zgodnie ze starym z powiedzeniem: pycha kroczy przed upadkiem. W tym horoskopie jeszcze długo nie będzie lepiej, zwłaszcza po wejściu Plutona do znaku Wodnika.

Patrząc zaś na horoskop Unii Europejskiej i przechodzącego przez medium coeli Urana wydaje się, że Brexit czy epidemia koronawirusa to tylko niewinny początek. Na przełomie maja i czerwca 2020 Uran uściśli opozycję ze Słońcem, co tylko nasili tendencje destruktywne uruchamiające impulsy samozniszczenia. Przy takim układzie często mają miejsce rewolty i domaganie się większej niezależności. W tej chwili nie chciałbym daleko wybiegać w przyszłość, ale warto zaznaczyć, że najtrudniejszy okres dla Unii Europejskiej może przyjść na zamknięciu cyklu Saturna (2022/2023). Nastąpi wtedy twarda weryfikacja i albo projekt musi upaść, albo rozwinie się dalej. Zważywszy na to, że w tym samym czasie buntowniczy Uran będzie się ustawiać w kwadraturze do ascendentu, Unia Europejska będzie się mocno modyfikować. Niewykluczone, że z członkostwa zaczną rezygnować kolejne państwa.

Na przełomie lat 2024/2025 pojawią się bardzo poważne konflikty. Pluton władający domem czwartym ustawi się w kwadraturze do mc/ic, a jednocześnie Uran wejdzie w koniunkcję z Księżycem uruchamiając półkrzyż z Saturnem, Plutonem i Marsem. To jedna z najgorszych konfiguracji, jaka się może przydarzyć. Zwykle manifestują się wtedy siły, które wymykają się spod kontroli.

W tych astrologicznych analizach należałoby również uwzględnić horoskopy USA i Chin, lecz jest to zbyt obszerny temat, aby go tutaj teraz rozwijać.

Ingres 2020
W związku z bardzo trudną sytuacją jaką mamy obecnie, chciałbym zwrócić uwagę na Ingres Słońca 2020 do znaku Barana. Jest to moment, który w astrologii mundalnej pokazuje aurę roku. Tegoroczny Ingres ustawiony na południk zerowy (Londyn) wygląda jak militarna torpeda, dlatego nie dziwi mnie, że wiele państw ogłasza stan wyjątkowy. Jakkolwiek groźnie to nie brzmi, to w zaistniałej sytuacji jest to idealne rozwiązanie by przynajmniej na najbliższy okres wyeliminować nieprzewidywalne skutki połączenia Marsa, Jowisza, Pallas oraz Plutona.

Ingres Słońca 2020

Ingres Słońca 2020

Na ascendencie jest mocno zaznaczony Mars - bóstwo ognia i wojny, w astrologii mundalnej według Raphaela zapowiada zamieszki, strajki, podpalenia, przestępstwa i słabe zdrowie obywateli. Silny i dobrze aspektowany wskazuje na wojskową aktywność, groźne konflikty i agresywne zachowania. Mars jako władca medium coeli w horoskopie Ingresu 2020 reprezentuje rząd, elity władzy, prezydentów, premierów i królów. W koniunkcji z Plutonem jego aktywność jest ogromnie zwielokrotniona. Z kolei Saturn, władca Koziorożca i wszystkich planet w domu pierwszym, przynosi biedę, kryzys gospodarczy, braki na rynku pracy, straty w handlu, a także złą kondycję zdrowotną społeczeństwa. Księżyc w pierwszym domu w kwadraturze do Wenus w domu trzecim może przynieść duże zmiany wśród obywateli, jak również ograniczenia w zakresie podróżowania i komunikacji. I to się właśnie dzieje.

Czym jest reset?
Nawiązując do wcześniej przedstawionych cykli deklinacyjnych musimy zdawać sobie sprawę, w jakim momencie historii się znajdujemy. Analiza deklinacji planet ciężkich w powiązaniu z wykresami astrologicznymi da nam dużo szerszy wgląd w ważne historyczne wydarzenia oraz pozwoli zrozumieć dynamikę procesów, jakie zachodzą na naszym globie. Praktycznie zawsze najtrudniejsze w dziejach ludzkości były momenty, w których jednocześnie krzyżowały się deklinacje kilku planet pokoleniowych: Urana, Neptuna i Plutona. W czasach nam współczesnych (w latach 60-tych XX wieku) do tego grona dołączyła również Eris – patronka praw przyrody. Na ten moment najważniejszy jest dla nas cykl deklinacji Plutona, który w tych szerokościach ostatnim razem przebywał w latach 1778-1789. Historycznie ma to związek z Rewolucją Francuską, wojnami o niepodległość Stanów Zjednoczonych, przyjęciem Konstytucji oraz dolarem, który został oficjalną jednostką pieniężną USA.

Po około 240 latach Pluton powraca w to samo miejsce, zamykając swój zodiakalny obieg. Historia zatacza więc koło. Na politycznej scenie taki układ może oznaczać koniec aktualnych warunków i tworzenie nowych sojuszy. Pluton, który w czasie jednego cyklu zrobił z USA supermocarstwo, będzie teraz wymuszał nowe układy. Świat znalazł się w oku cyklonu. Wielki reset właśnie następuje, a jego konsekwencje są całkowicie nieprzewidywalne. Mamy tu do czynienia z losowymi siłami, nad którymi niezwykle trudno jest zapanować. Zmienia się bowiem przyszłość świata, która niesie całkowicie nową rzeczywistość. Jak długo to potrwa?

Deklinacja 2016-2026 Jowisz, Saturn, Pluton
Deklinacja 2016-2026 Jowisz, Saturn, Pluton

Porównując deklinację z XVIII wieku, która w tych szerokościach trwała przez około 11-12 lat, aktualny cykl wciąż jest w fazie opadania i swój najniższy pułap osiągnie w latach 2024-2035. Najważniejsze i pocieszające jest to, że deklinacyjne linie Plutona, Jowisza i Saturna zaczną się rozchodzić już z początkiem roku 2021.

 Deklinacja 2020-2100 Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton, Eris
Deklinacja 2020-2100 Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton, Eris


Ordo ab chaos – z chaosu nowy porządek
Trzeba podkreślić, że najlepszym sposobem na ten rewolucyjny okres jest poddanie się płynącej fali, która i tak jest nieunikniona. Zbliżająca się koniunkcja Jowisza i Saturna w znaku Wodnika (21.12.2020) rozpocznie kolejny 200–letni cykl koniunkcji w znakach powietrznych. Symbolicznie zapoczątkuje to nową epokę, w której nastąpi zmiana paradygmatu, zaczną zanikać różnice religijne i klasowe, ludzkość będzie zmierzać do wyeliminowania wszelkich społecznych podziałów. Pokolenie, które będzie się rodzić, będzie prekursorem najbardziej postępowych koncepcji religijnych i społecznych nowej epoki. Zwiększy się zainteresowanie prawami karmy, reinkarnacją, astrologią, a człowiek będzie bardziej świadomy swoich odwiecznych związków z kosmosem. Nie stanie się to w ciągu jednego roku, proces ten jest jednak nieuchronny i teraz znacznie przyspieszy. Aby przyszło nowe, stary świat musi odejść. Dzieje ludzkości pokazują, że zawsze z wielkiego chaosu wyłania się Nowy Porządek.

„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn” - Arystoteles

 

Londyn, 25 marca 2020

Wykresy pochodzą z programu Astrolog 4.1


Robert Antoniak wyemigrował w 2001 r. do Wielkiej Brytanii i swoją astrologiczną praktykę prowadzi w Londynie. Brał udział w wielu polskich warsztatach astrologicznych, m.in. w Warszawskiej Szkole Astrologii oraz Polskim Towarzystwie Astrologicznym. Jest autorem wielu artykułów o tematyce astrologicznej, które ukazały się w prasie polonijnej. Od kilku lat współpracuje z Astroportal.pl. Jedną z jego pasji obok astrologii są podróże i muzyka klasyczna. Kontakt: astrologia33@gmail.com

 

Na Astroportalu przeczytasz również inne moje artykuły:

Wybory prezydenckie w USA 2016 

Wybory prezydenckie Francji 2017

Horoskop Andrzeja Dudy III Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Gwiazda Betlejemska - tajemnica Trzech Magów

Doda Elektroda, zawsze jest na nią moda

Andrea Bocelli - pocałunek Boga

Droga na szczyt - Horoskop Tomka Mackiewicza

Piekło Australii - rok w kolorach MarsaKursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2024 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.