Astroportal.pl

Aspekty Słońca i Saturna - opis aspektów

Mił‚osł‚awa Krogulska

Aspekty koniunkcji, sekstylu i trygonu według tradycyjnej astrologi pozwalają zachować długie życie, jednak koniunkcja zapowiadać może ciężkie choroby w dzieciństwie. http://astroportal.pl/index.php?id=55Warto też zauważyć, że w progresjach każdego z nas czeka rok, w którym Słońce znajdzie się w twardym aspekcie z Saturnem i często wtedy właśnie mogą dotknąć nas trudne, ale niezwykle ważne dla naszego życia sytuacje. Przy interpretacji należy oczywiście uwzględnić domifikację Słońca i Saturna. Dziedziny opisane przez dom, w którym jest Saturn, mogą być źródłem problemów (to dziedzina, która blokuje rozwój w przypadku twardych aspektów).

Koniunkcja Słońca i Saturna
 -  Pragnienie samowystarczalności i kontroli, które może prowadzić do przesadnego obwiniania się za wszystko, co się przydarza.
 -   Praca w pojedynkę, brak zaufania do grupy.
  -  Bycie poddawanym większej dyscyplinie od innych dzieci.
  -  Poczucie, że mimo wszystko ma się w życiu gorzej lub trudniej od innych; zabranianie sobie czegoś.
  -  Postawa „nikt mi nikt nigdy nic w życiu nie dał” doprowadza do sytuacji, kiedy osoba nie potrafi niczego dobrego oczekiwać ani swobodnie brać czegoś od innych.
  -  Nie odzywanie się pierwszy i skłonność do unikania ryzyka.
   - Pojmowanie życia jako obowiązku wobec innych ludzi.
   - Przywiązanie do swoich pieniędzy, przedmiotów, drobiazgów, bo trudno było je zdobyć. Podobnie w związkach miłosnych bycie wiernym partnerowi, nawet jeśli uczucia wygasły. Charakterystyczne są stwierdzenia „Inwestuję w związek” czy „Pracuję nad nią/nim”.

Sekstyl Słońca i Saturna
To aspekt dodający cierpliwości i zapału do podejmowania się ważnych spraw.
  -  Chęć wyniesienia się ponad swoje otoczenie.
  -  Chęć do nauki, umiejętność przekazywania innym swoich doświadczeń.
  -  Przestrzeganie reguł dobrego zachowania, umiejętność znalezienia się w towarzystwie.
  -  Wyciąganie wniosków z cudzych doświadczeń.
   - Szacunek dla tradycji.

Kwadratura Słońca do Saturna
 -  Wewnętrzne konflikty.
  - Obawa przed odrzuceniem przez ludzi, których uważa się za silnych.
  -  Chęć „zasłużenia się”, udowodnienia swojej wartości, bycia docenianym.
  -  Poczucie samotności w związkach, inwestowanie w relacje z osobami, które uważa się za „lepsze”, ale które w nas nie wierzą.

Trygon Słońca do Saturna
  -  Unikanie niepotrzebnego ryzyka, przekonanie o własnej wartości i spokojne czekanie na swoją kolej. Robienie właściwych rzeczy we właściwym czasie.
  -  Zaufanie do siebie samego i otoczenia, umiejętność zdobywaniauznania.
  -  Umiejętność egzekwowania swoich praw - „wiem, co potrafię i ile jestem warty”.
  -  Bywa, że pojawia się rozleniwienie, bo trudne sprawy przychodzą takiej osobie łatwo.
  -  Szeroki krąg znajomych, szczerość.
  -  Dobre nawyki związane ze zdrowiem i dietą.

Kwinkunks Słońca do Saturna
  -  Obawy związane ze zdrowiem, kondycją, poczucie braku siły.
  -  Problemy z odmawianiem cudzym prośbom, branie na siebie zbyt wiele „dla świętego spokoju”.
  -  Karanie siebie za cudze błędy, postrzeganie siebie jako gorszego od otoczenia, ciągłe porównywanie się z innymi.
  -  Brak śmiałości przy prośbach o awans.

Opozycja Słońca do Saturna
 -  Potrzeba określenia swojego miejsca w świecie.
 -  Potrzeba rozliczenia autorytetów i wzorów, bunt przeciwko nim, a potem tworzenie podobnych struktur i powtarzanie starych błędów.
 -  Brak zaufania i wyrozumiałości dla samego siebie oraz dla słabości innych ludzi – tak traktuje innych, jak samego siebie, co skutkuje stałą kontrolą siebie i otoczenia.
  - Ciągłe ocenianie siebie i innych.
  - Poczucie wewnętrznej samotności, nie lubienie samego siebie.
  - Umniejszanie roli czuć, brak swobody w kontaktach z innymi.

Przeczytaj też:
Aspekty Słońca i Saturna - charakterystyka
Aspekty Słońca i Saturna - wstęp


Warszawa, maj 2008 r.

Miłosława Krogulska, astrologMiłosława Krogulska jest astrologiem, dziennikarką oraz nauczycielem astrologii i tarota. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego i brytyjskiego The Astrology Association of Great Britain. Razem z Izabelą Podlaską prowadzi strony www.Astroportal.pl oraz www.Czary.pl, a także jest współwydawcą kwartalników: „Astrologia Profesjonalna” oraz „Tarocista”. Mieszka w Warszawie.

-->

© 2007 - 2022 Albireo s.c.

Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.