Astroportal.pl

Ósmy dom

Izabela Podlaska-Konkel

Ósmy dom horoskopu ma złą opinię wśród astrologów. Przez stulecia uważany był za dom straty, strachu, a nawet śmierci. Astrologowie humanistyczni w dwudziestym wieku przypisali do niego wielkie pieniądze, seks i ukryte, grzeszne przyjemności. Czy dom ósmy jest rzeczywiście tak straszny i trudny, jak go malują?

Podstawowe cechy
Ósmy dom leży w trzeciej ćwiartce horoskopu, która opisuje nasze relacje z ludźmi, które tworzymy świadomie (opisuje je siódmy dom). Ćwiartka ta okazuje, co wspólnie z kimś posiadamy (dobra te symbolizuje ósmy dom) oraz wskazuje wspólny z innymi ludźmi obszar wierzeń, światopogląd i religię (co pokazuje dom dziewiąty). Ósmy dom należy więc do grupy, która opisuje, co możemy z ludźmi współtworzyć, dzielić i co nas z innymi łączy, a także czego od innych oczekujemy i co chcemy w zamian. Domy trzeciej ćwiartki reprezentują kolejno żywioł powietrza (VII dom - komunikacja, związki), wody (VIII dom - emocje, zależności) i ognia (IX dom - działanie w imię wspólnej idei). Brak w niej domu reprezentującego żywioł ziemi, co daje nam wskazówkę, że każdy z domów tworzących tę ćwiartkę będzie mniej nastawiony na wytwarzanie, nadawanie fizycznego kształtu czy gromadzenie dóbr.

Ósmy dom jest domem następującym, któremu przypisuje się jakość stałą, żywioł wody i powiązanie ze znakiem Skorpiona. Ósmy dom jest mało dynamiczny, bo to w domach kardynalnych coś się dzieje, a w domach upadających rzeczy poddawane są procesowi analizy, zmiany i doskonalenia. Natomiast w następującym wodnym domu ósmym sprawy i rzeczy ulegają zapisowi i zapamiętaniu w przepastnym świecie wspomnień i psychicznych uwarunkowań, które tworzą kolejne, coraz to głębsze warstwy naszej psychiki. W domach następujących rzeczy utrwala się i zachowuje, aby trwały wiecznie w całej swojej okazałości. W połączeniu z żywiołem wody daje to niematerialny świat przeżyć, uczuć, emocji, zależności, powiązań z innymi ludźmi, który umyka naszej uwadze i chowa się głęboko w nas. Dlatego ósmy dom jest tak trudny w interpretacji, bo wszystko, co się z nim wiąże lub obiekty, które się w nim znajdują, ukrywamy przed światem i samymi sobą.

Ósmy dom należy również do grupy domów, które nie tworzą klasycznego aspektu z ascendentem (ani sekstylu, ani kwadratury, ani trygonu, ani opozycji), przez co jest domem, do którego nie dochodzi światło, które symbolizowane jest w horoskopie przez punkt wschodu czyli ascendent. W greckiej astrologii aspekt był równoznaczny z dawaniem światła planecie czy domowi. Stąd później, w astrologii średniowiecznej i renesansowej, przypisywano temu domowi ciemność i ukryte sprawy.

Atrybuty Ósmego Domu:
Dawne nazwy: Brama Piekła, Brama Hadesu, Portal Plutona, Epicataphora (gr. „zejście do podziemi”), Dom Śmierci
Władcy: Mars i Pluton
Kolor: ciemnozielony
Kierunki: zachodni, południowo-zachodni
Rodzaj: następujący
Płeć: żeński
Pora dnia: noc
Znak: Skorpion
Części ciała: genitalia, narządy rozrodcze
Choroby: hemoroidy, zatrucia, kamienie żółciowe, problemy z oddaniem moczu, zapalenie pęcherza, zatrucia wszelkiego rodzaju.

Przed zmierzchem
W swojej dziennej wędrówce po niebie słońce wschodzi o świcie na ascendencie, nabiera siły i światła im bliżej południa i medium coeli. Kiedy dotrze do szczytu dziesiątego domu, świeci całym swoim blaskiem i daje najwięcej ciepła. W dziewiątym domu wciąż jest silne, a w ósmym powoli zaczyna chylić się ku zachodowi, czyli jego światło i ciepło zanika. Godziny tuż przed zmierzchem są więc tą porą dnia, która przypada na ósmy dom. Słońce zaczyna zachodzić i tracić światło i ciepło, symbolicznie szykując się do zejścia do podziemi. Dlatego ten dom symbolizuje w astrologii niepewność, strach, stratę, niepokój i śmierć. Ósmy dom opisuje to, co ukrywamy w swoim życiu lub co jest przed nami ukryte i co próbujemy całe życie odkryć. Osoby, które mają osobiste planety lub światła w tym domu, często wiodą podwójne życie – oficjalne i to prywatne, bądź wstydliwie ukryte. Niechętnie dzielą się swoimi sekretami, pilnie strzegą prywatności i nie wpuszczają obcych do swojego domu i życia.  

Transformacja i przemijanie
Tradycyjnie dom ósmy jest w podręcznikach astrologii od wieków zwany domem śmierci. Nie dziwi to mnie, bo jednocześnie był również związany ze strachem i wszystkim tym, czego nie znamy i się boimy, a śmierć właśnie do tego obszaru życia należy. W tym domu znajdziemy więc to, co możemy stracić oraz to, czego nigdy nie będziemy mogli mieć. Opisuje również stany, które stawiają nas na granicy śmierci lub przybliżają nas do niej, oswajają nas z nią. Ósmy dom związany jest więc z żałobą, pogrzebami, regeneracją po długiej chorobie, a także z operacjami chirurgicznymi, które i w naszych czasach wzbudzają przerażenie i strach o życie. Ósmy dom opisuje straty, jakie możemy ponieść, a także zakończenie trudnych procesów, chorób i innych transformujących nasze życie wydarzeń. Osoby z silnym ósmym domem mają wiele doświadczeń w swoim życiu związanych z zagrożeniem życia, śmiercią bliskich, operacjami, kontaktami z duchami, psychoterapią. Mają również niesamowitą zdolność do regeneracji i podnoszenia się z każdego kryzysu i upadku.

Wspólne pieniądze
Ósmy dom jako drugi w kolejności odliczania od siódmego domu oznacza też wynik negocjacji, efekty ugody, to, co druga strona dostanie w wyniku procesu. To również dom oświadczeń woli, testamentów, spadków i nieoczekiwanych zysków. Opozycyjny do niego dom drugi opisuje nasze osobiste zasoby materialne i stan posiadania. Ósmy dom natomiast to obszar wspólnych pieniędzy, które dzielimy z innymi ludźmi, krewnymi, partnerami biznesowymi czy życiowymi. Dlatego do tego domu przypisane są kredyty, fundusze, wirtualne pieniądze, banki, a także pieniądze partnera i w ogóle cudze pieniądze. Ósmy dom pokazuje naszą zdolność kredytową i umiejętność zdobywania finansowania, życia na kredyt i obracania wirtualnymi lub cudzymi pieniędzmi.

Osoby posiadające osobiste planety lub światła w ósmym domu zawodowo zajmują się zarządzaniem cudzym majątkiem, grają na giełdzie, spekulują lub uprawiają hazard (w połączeniu z domem V), a także żyją z odsetek, kredytów czy utrzymują się z rodzinnego lub małżeńskiego majątku. Nieraz silny ósmy dom skłania do nadużyć finansowych, ciągłego życia na kredyt, marnotrawstwa, spirali kredytowej, naciągania innych na pieniądze, a nawet do kradzieży i oszustw podatkowych i finansowych. Jednak aby to stwierdzić z całą pewnością, badamy też inne sygnifikatory bogactwa i majątku (Wenus, Jowisz, władcy II i VIII domu).


Jest to fragment artykułu "VIII dom: fakty i mity", który zostanie opublikowany w sierpniu tego roku w najnowszym numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna".

Kursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2024 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.