Astroportal.pl

Szczecin

Nadanie praw miejskich Szczecinowi nastąpiło w dniu, kiedy Słońce było w sprzyjającym mu znaku Barana, Jowisz w Raku, a Saturn wraz z Księżycem w znaku Panny.

Data: 3 kwietnia 1243 r. (3.04.1243)
Godzina: nieznana (horoskop na 12:00 w południe, osie od 0 st Barana)
Miejsce: Szczecin
Klasyfikacja: X
Źródło: dokument nadania, rękopis, pergamin, 1 karta, 30 x 34 cm, język łaciński, pieczęć książęca konna, przywiązana kolorowym sznurem jedwabnym plecionym, uszkodzona, spisana w Szczecinie, 9–10 sierpień 1293 r., Archwium Państwowe w Szczecinie, archwium Izabeli Podlaskiej-Konkel
Rysunek horoskopu: Program Solar Fire www.alabe.com
Rycina: w domenie publicznej, fragment mapy. Najstarszy zachowany widok Szczecina "Alten Stettin", oryginalny ręcznie kolorowany miedzioryt z 1630 roku. Grafika z pracy Georga Brauna & Fransa Hogenberga „Civitates Orbis Terrarum” t. IV z 1581 roku; miedzioryt pochodzi z późniejszego wydania – Bleau, Amsterdam 1630 r. j wikipedia.org

Szczecin - horoskop nadania praw miejskich

Dokument potwierdzający lokację miasta Szczecina, źródło: Archiwum Państwowe w Szczecinie
Szczecin lokacja - horoskop

"Książę pomorski Bogusław IV potwierdza lokację miasta Szczecina przez Barnima I z 3 kwietnia 1243 roku i otrzymane wówczas prawo magdeburskie, prawo do posiadania sądu ławniczego prawa magdeburskiego dla miast księstwa, do wolnego rybołówstwa na Odrze, 100 włók ziemi ornej oraz 30 włók pastwisk i łąk, a także prawo do korzystania z lasów książęcych. Poza tym miasto otrzymało zwolnienie z ungeldu i cła w Księstwie Pomorskim."

Rękopis, pergamin, 1 karta, 30 x 34 cm, język łaciński, pieczęć książęca konna, przywiązana kolorowym sznurem jedwabnym plecionym, uszkodzona. Szczecin, 9–10 sierpień 1293 r.


Kursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2024 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.