Astroportal.pl

Aspekty planet w 2022

Izabela Podlaska-Konkel

Aspekty planet w 2022 roku

Główne aspekty
Jowisz utworzy sekstyl z Uranem (18.02), koniunkcję z Neptunem (12.04) i sekstyl z Plutonem (4.05). Planety społeczne i pokoleniowe nie utworzą ze sobą żadnego aspektu.

STYCZEŃ 2022
1.01 Słońce w trygonie z Uranem
2.01 Merkury wchodzi do Wodnika, nów g. 19.33 w 12 st. 20 min. Koziorożca
05.01 sekstyl Wenus z Neptunem
09.01 koniunkcja Słońca z Wenus
11.01 sekstyl Słońca z Neptunem, kwadratura Marsa z Neptunem
14.01 Merkury wchodzi w retrogradację
16.01 koniunkcja Słońca z Plutonem
18.01 Uran wychodzi z retro, pełnia g. 00.48 w 27 st. 50 min. Raka
20.01 Słońce wchodzi do Wodnika
23.01 koniunkcja Słońca z Merkurym w retro
24.01 Mars wchodzi do Koziorożca
26.01 Merkury cofa się do Koziorożca
29.01 koniunkcja Merkurego z Plutonem, Wenus wychodzi z retro
30.01 kwadratura Słońca z Uranem

LUTY 2022
1.02 nów g. 06.46 w 12 st. 19 min. Wodnika
4.02 Merkury w ruchu prostym, sekstyl Marsa z Jowiszem, koniunkcja Słońca z Saturnem
8.02 trygon Marsa z Uranem
11.02 koniunkcja Merkurego z Plutonem
14.02 Merkury wchodzi do Wodnika
16.02 koniunkcja Wenus z Marsem, pełnia g. 17.56 27 st. 59 min. Lwa
18.02 sekstyl Jowisza z Uranem, Słońce do Ryb
23.02 selstyl Marsa z Jowiszem
24.02 sekstyl Wenus z Neptunem
25.02 kwadratura Merkurego z Uranem

MARZEC 2022
2.03 sekstyl Słońca z Uranem, koniunkcja Merkurego z Saturnem
3.03 koniunkcja Marsa z Plutonem , koniunkcja Wenus z Plutonem
5.03 koniunkcja Słońca z Jowiszem
6.03 Mars wchodzi do Wodnika, Wenus wchodzi do Wodnika, koniunkcja Wenus z Marsem
10.03 Merkury wchodzi do Ryb
13.03 koniunkcja Słońca z Neptunem
17.03 sekstyl Merkurego z Uranem
18.03 sekstyl Słońca z Plutonem, pełnia g. 08.17 w 27 st. 40 min. Panny
19.03 kwadratura Wenus z Uranem
20.03 Słońce wchodzi do Barana
21.03 koniunkcja Merkurego z Jowiszem
22.03 kwadratura Marsa z Uranem
23.03 koniunkcja Merkurego z Neptunem
26.03 sekstyl Merkurego z Plutonem
27.03 Merkury do Barana
28.03 koniunkcja Wenus z Saturnem

KWIECIEŃ 2022
1.04 nów g. 08.24 11 st. 30 min. Barana
3.04 koniunkcja Słońca z Merkurym
5.04 koniunkcja Marsa z Saturnem 23 st. Wodnika, Wenus wchodzi do Ryb
7.04 sekstyl Merkurego z Saturnem
8.04 sekstyl Merkurego z Marsem
10.04 kwadratura Merkurego z Plutonem
11.04 ingres Merkurego do znaku Byka
12.04 koniunkcja Jowisza z Neptunem
13.04 sekstyl Słońca z Saturnem
15.04 Mars wchodzi do Ryb
16.04 pełnia g. 20.55 26 st. 45 min. Wagi
18.04 sekstyl Merkurego z Wenus, koniunkcja Merkurego z Uranem, sekstyl Wenus z Uranem, kwadratura Słońca z Plutonem
20.04 Słońce wchodzi do Byka
24.04 kwadratura Merkurego z Saturnem
25.04 sekstyl Merkurego z Neptunem
27.04 sekstyl Merkurego z Jowiszem, koniunkcja Wenus z Neptunem
28.04 trygon Merkurego z Plutonem
29.04 Pluton wchodzi w retrogradację 28 35' Koz
30.04 Merkury wchodzi do Bliźniąt, nów i częściowe zaćmienie Słońca g. 22.28 w 10 st. 28 min.
Byka, koniunkcja Wenus z Jowiszem w 27 57'Ryb

MAJ 2022
1.05 sekstyl Wenus z Plutonem
2.05 ingres Wenus do Barana
3.05 sekstyl Jowisza z Plutonem
4.05 sekstyl Marsa z Uranem
5.05 koniunkcja Słońca z Uranem
6.05 sekstyl Merkurego z Wenus
7.05 sekstyl Słońca z Neptunem
10.05 Merkury wchodzi w retro w 04 Ge51’
11.05 ingres Jowisza do znaku Barana g. 01:22:06 CEDT
15.05 kwadratura Słońca z Saturnem i sekstyl Słońca z Neptunem
16.05 pełnia i całkowite zaćmienie Księżyca g. 06.14 25 st. 17 min. Skorpiona
18.05 koniunkcja Marsa z Neptunem
19.05 trygon Słońca z Plutonem
20.05 sekstyl Merkurego z Jowiszem
21.05 Słońce wchodzi do Bliźniąt, koniunkcja Słońca z Merkurym
23.05 sekstyl Marsa z Plutonem, Merkury cofa się do Byka, sekstyl Słońca z Jowiszem
24.05 sekstyl Merkurego z Marsem, sekstyl Wenus z Saturnem
25.05 Mars wchodzi do Barana , trygon Merkurego z Plutonem
27.05 kwadratura Wenus z Plutonem
28.05 Wenus wchodzi do Byka
29.05 koniunkcja Marsa z Jowiszem w 03 st. 19 min. Barana
30.05 nów g. 13.30 09 st. 03 min. Bliźniąt

CZERWIEC 2022
3.06 Merkury w ruchu prostym g. 10:00:16 w 26 st. 05 min. Byka
4.06 Saturn wchodzi w retro
10.06 trygon Merkurego z Plutonem
12.06 koniunkcja Wenus z Uranem
13.06 Merkury wchodzi do znaku Bliźniąt
14.06 pełnia g. 13.51 23 st. 25 min. Strzelca
16.06 trygon Słońca z Saturnem, kwadratura Słońca z Neptunem
18.06 kwadratura Wenus z Saturnem
19.06 sekstyl Wenus z Neptunem
20.06 sekstyl Merkurego z Jowiszem
21.06 trygon Wenus z Plutonem, ingres Słońca do znaku Raka
23.06 ingres Wenus do znaku Bliźniąt
28.06 sekstyl Merkurego z Saturnem, Neptun wchodzi w retrogradację w 25 st. 26 min. Ryb
29.06 kwadratura Słońca z Jowiszem, sekstyl Wenus z Jowiszem, nów g. 04.52 w 07 st. 22 min. Raka

LIPIEC 2022
2.07 kwadratura Marsa z Plutonem, trygon Merkurego z Saturnem, kwadratura Merkurego z Neptunem
5.07 Mars wchodzi do Byka, Merkury wchodzi do Raka, sekstyl Merkurego z Marsem
9.07 kwadratura Merkurego z Jowiszem
10.07 sekstyl Słońca z Uranem
13.07 trygon Wenus z Saturnem, pełnia g. 20.37 w 12 st. 21 min. Koziorożca
14.07 sekstyl Merkurego z Uranem, kwadratura Wenus z Neptunem
16.07 koniunkcja Słońca z Merkurym
17.07 trygon Merkurego z Neptunem
18.07 trygon Słońca z Neptunem, Wenus wchodzi do Raka, opozycja Merkurego z Plutonem
19.07 Merkury wchodzi do Lwa
20.07 opozycja Słońca z Plutonem
22.07 ingres Słońca do Lwa
23.07 trygon Merkurego z Jowiszem
25.07 kwadratura Wenus z Jowiszem
26.07 kwadratura Merkurego z Marsem
28.07 Jowisz wchodzi w retro w 08 43’ Barana, kwadratura Merkurego z Uranem, nów g. 19.55 w 05 st. 38 min. Lwa
31.07 opozycja Merkurego z Saturnem

SIERPIEŃ 2022
1.08 trygon Słońca z Jowiszem 10 st.
2.08 koniunkcja Marsa z Uranem w 18 42’ Byka, sekstyl Wenus z Uranem
3.08 sekstyl Wenus z Marsem
4.08 Merkury wchodzi do Panny
7.08 trygon Wenus z Neptunem, kwadratura Marsa z Saturnem
9.08 opozycja Wenus z Plutonem
11.08 kwadratura Słońca z Uranem , Wenus wchodzi do Lwa. sekstyl Marsa z Neptunem
12.08 pełnia g. 03.35 w 19 st. 21 min. Wodnika
14.08 opozycja Słońca z Saturnem, trygon Marsa z Plutonem
16.08 trygon Merkurego z Uranem
18.08 trygon Wenus z Jowiszem
20.08 Mars wchodzi do Bliźniąt
21.08 opozycja Merkurego z Neptunem
22.08 trygon Merkurego z Plutonem
23.08 Słońce wkracza do Panny
24.08 Uran wchodzi w retro w 18 55' Byka
26.08 Merkury wchodzi do Wagi
27.08 kwadratura Wenus z Uranem, kwadratura Słońca z Marsem, nów g. 10.17 w 04 st. 03 min. Panny
28.08 opozycja Wenus z Saturnem

WRZESIEŃ 2022
1.09 sekstyl Marsa z Jowiszem
3.09 opozycja Merkurego z Jowiszem
5.09 Wenus wchodzi do Panny
10.09 Merkury wchodzi w retro w 08 55' Wagi, pełnia g. 11.59 w 17 st. 41 min. Ryb
11.09 trygon Słońca z Uranem
16.09 kwadratura Wenus z Marsem
17.09 opozycja Słońca z Neptunem
19.09 opozycja Merkurego z Jowiszem, trygon Słońca z Plutonem
20.09 trygon Wenus z Uranem
23.09 Słońce wchodzi do Wagi, koniunkcja Słońca z Merkurym, Merkury cofa się do Panny
24.09 opozycja Wenus z Neptunem
25.09 nów g. 23.54 w 02 st. 48 min. Wagi
26.09 trygon Wenus z Plutonem, koniunkcja Merkurego z Wenus w Pannie, opozycja Słońca z Jowiszem
27.09 trygon Merkurego z Plutonem
28.09 trygon Marsa z Saturnem
29.09 Wenus wchodzi do Wagi

PAŹDZIERNIK 2022
1.10 opozycja Wenus z Jowiszem
2.10 Merkury w ruchu prostym
7.10 trygon Merkurego z Plutonem
8.10 Pluton w ruchu prostym w 26 06’ Koziorożca
9.10 pełnia g. 22.54 16 st. 32 min. Barana
11.10 Merkury wchodzi do Wagi
12. 10 trygon Słońca z Saturnem, kwadratura Marsa z Neptunem, opozycja Merkurego z Jowiszem
14.10 trygon Wenus z Saturnem
18.10 trygon Słońca z Marsem
19.10 trygon Wenus z Marsem, kwadratura Słońca z Plutonem
20.10 kwadratura Wenus z Plutonem
22.10 koniunkcja Słońca z Wenus w 29 6' Wagi
23.10 trygon Merkurego z Saturnem, Saturn w ruchu prostym w 18 35' Wodnika, ingresy Wenus i Słońca do Skorpiona
25.10 nów i częściowe zaćmienie Słońca g. 12.48 w 02 st. 00 min. Skorpiona
27.10 trygon Merkurego z Marsem, kwadratura Merkurego z Plutonem
28.10 Jowisz cofa się do Ryb
29.10 ingres Merkurego do Skorpiona
30.10 Mars wchodzi w retro w 25 36' Bliźniąt

LISTOPAD 2022
5.11 opozycja Wenus z Uranem
7.11 kwadratura Wenus z Saturnem
8.11 pełnia i całkowite zaćmienie Księżyca g. 12.02 16 st. 00 min. Byka, koniunkcja Słońca z Merkurym
9.11 opozycje Merkurego i Słońca z Uranem
10.11 kwadratura Merkurego z Saturnem , trygon Wenus z Neptunem
11.11 kwadratura Słońca z Saturnem
12.11 trygon Merkurego z Neptunem
13.11 sekstyl Wenus z Plutonem
15.11 sekstyl Merkurego z Plutonem, trygon Słońca z Neptunem, trygon Wenus z Jowiszem
16.11 Wenus wchodzi do Strzelca, trygon Merkurego z Jowiszem
17.11 Merkury wchodzi do Strzelca
18.11 sekstyl Słońca z Plutonem
19.11 kwadratura Marsa z Neptunem
21.11 trygon Słońca z Jowiszem, koniunkcja Merkurego z Wenus
22.11 Słońce wchodzi do Strzelca
23.11 nów g. 12.48 w 01 st. 37 min. Strzelca
24.11 Jowisz w ruchu prostym 28 47' Ryb
28.11 trygon Marsa z Saturnem
29.11 opozycja Merkurego z Marsem
30.11 sekstyl Merkurego z Saturnem

GRUDZIEŃ 2022
1.12 opozycja Wenus z Marsem
2.12 kwadratura Merkurego z Neptunem, sekstyl Wenus z Saturnem
4.12 Neptun w ruchu prostym w 22 st. 38 min. Ryb, kwadratura Wenus z Neptunem
6.12 kwadratura Merkurego z Jowiszem, ingres Merkurego do Koziorożca
8.12 opozycja Słońca z Marsem 16 05', pełnia g. 05.08 w 16 st. 01 min. Bliźniąt
9.12 kwadratura Wenus z Jowiszem
10.12 Wenus wchodzi do Koziorożca
12.12 sekstyl Słońca z Saturnem
14.12 kwadratura Słońca z Neptunem
17.12 trygon Merkurego z Uranem
20.12 ingres Jowisza do Barana
21.12 ingres Słońca do Koziorożca
22.12 kwadratura Słońca z Jowiszem , trygon Wenus z Uranem
23.12 nów g. 11.16 w 01 st. 32 min. Koziorożca
25.12 sekstyl Merkurego z Neptunem
28.12 sekstyl Wenus z Neptunem
29.12 Merkury wchodzi w retro w 24 Cp21', koniunkcja Merkurego z Wenus.

 

Kursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2024 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.