Astroportal.pl

Rodzice w horoskopie

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly

ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.

tłumaczenie rozdziału i redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

William Lilly

KSIĘGA III

ROZDZIAŁ 122

Sprawy związane z domem czwartym

Rodzice

Ojciec

 

Sygnifikatorami ojca w horoskopie urodzeniowym są:
1. dom czwarty,
2. jego władca,
3. Słońce w horoskopie dziennym, Saturn w horoskopie nocnym,
4. planeta lub planety znajdujące się w domu czwartym.

Jeśli te sygnifikatory, a przynajmniej większość z nich, są silne i korzystnie położone, w dobrym aspekcie z Jowiszem lub Wenus, oznacza to, że ojcu będzie się dobrze wiodło po narodzinach dziecka.

Jeśli jednak sygnifikatory są niekorzystne położone i zablokowane, ojciec będzie przygnębiony, jego sytuacja życiowa zła i czeka go wiele niepowodzeń.

Jeśli część sygnifikatorów będzie silna, a cześć słaba i żadne nie przeważają, odczytaj losy rodziców zgodnie z naturą planety lub planet, które znajdują się w czwartym domu. Jeśli jest ich dużo, wybierz tą, która jest w najlepszym położeniu. Pamiętaj jednak, że tego typu wnioski lepiej wyciągać z horoskopu urodzeniowego ojca.

Jeśli w czwartym domu znajdują się pomyślne planety, a ich władcy przebywają na osiach lub w domach następujących, są dobrze posadowieni i nie tworzą aspektów z malefikami, możesz ocenić, że rodzicom dobrze się wiedzie. Z kolei sygnifikatory w domach upadających, ich władcy w aspekcie z malefikami oraz maleficzne gwiazdy stałe w czwartym domu wskazują, że rodzice zmierzą się z wieloma nieszczęściami. Ogrom ich szczęścia lub niepowodzeń oceń na podstawie siły lub osłabienia sygnifikatorów. Władca czwartego domu w recepcji, w trygonie lub sekstylu z władcą ascendentu oznacza, że ojciec będzie dobrze prosperować.

Słońce i Jowisz w czwartym domu wskazuje na ojca o dobrym charakterze. Jeśli planeta, która reprezentuje ojca, znajduje się w domu kątowym lub następującym, w swoim władztwie lub wywyższeniu, ojciec jest osobą, która cieszy się szacunkiem i wysoką pozycją.

Słońce, Saturn, Mars i Merkury w czwartym domu pokazują, że ojciec nie pożyje długo.

Jeśli Jowisz i Wenus tworzą jakikolwiek aplikacyjny aspekt lub koniunkcję ze Słońcem lub Saturnem, które łączy jakikolwiek korzystny aspekt i są silne, ojciec będzie długo żył. Słońce z Węzłem Północnym i Księżyc w czwartym domu oznaczają, że ojciec pochodzi z dobrej rodziny, ale właściciel horoskopu nie będzie żył długo.

Słońce lepiej położone od Księżyca oznacza, że ojciec ma lepsze pochodzenie niż matka i na odwrót. Koniunkcja Słońca z Księżycem w znaku męskim zapowiada wysoką pozycję dla ojca, ale krótkie życia dla matki, która odejdzie przed ojcem.

Peregrynujące Słońce lub władca czwartego domu w domu dwunastym wskazują, że ojciec będzie z nizin społecznych. Słońce w koniunkcji z Węzłem Południowym i w domu upadającym w znaku zwierzęcym oznacza, że rodzice są w bardzo złej sytuacji. Koniunkcja Słońca z Saturnem w domach upadających zapowiada, że ojciec będzie krótko żył. Jeśli Saturn uszkadza Słońce, to ojciec umrze z powodu melancholii.

Matka

Sygnifikatorami matki w horoskopie urodzeniowym są:

1. dom dziesiąty,
2. jego władca,
3. Wenus w horoskopie dziennym, Księżyc w horoskopie nocnym,
4. planeta lub planety znajdujące się w dziesiątym domu.

Jeśli wszystkie lub większość tych sygnifikatorów jest w dobrej kondycji w horoskopie, czyli w korzystnych domach i w godności podstawowej, oznacza to dobry los matki po urodzinach dziecka, w zależności z jakiej rodziny się wywodzi. Jeśli jednak są one znacząco uszkodzone lub maleficzne, a w szczególności Księżyc, matka będzie cierpieć niedolę, chorować lub spadnie na nią wiele nieszczęść i kłopotów.

Zbadaj sygnifikatory ojca i matki, aby w najprostszy sposób dowiedzieć się, które z nich będzie miało więcej szczęścia pod względem darów losu, ciała i umysłu. Ogólnie ten z rodziców będzie szczęśliwszy, którego sygnifikatory są lepiej położone w horoskopie. Jowisz i Wenus symbolizują to, co przyniesie powodzenie i szczęście każdemu z rodziców. Mars i Saturn oraz domy, w których przebywają, opisują zaś, co przyniesie szkodę rodzicom. Kiedy Mars uszkadza sygnifikator, wtedy straty spowodują marsowi mężczyźni lub rzeczy, którymi można się zranić. Kiedy sygnifikator jest uszkodzony przez Saturn, nieszczęścia spowodują saturniczne osoby i rzeczy, w zależności od domu, w którym ta planeta się znajduje. Weź też pod uwagę, czy Księżyc i Wenus są wschodnie czy zachodnie. Jeśli są wschodnie, bardziej ucierpi zdrowie. Jeśli zachodnie, uszczerbku dozna majątek. Korzystnie położone sygnifikatory matki wskazują, że czeka ją dobre życie. Sygnifikatory ojca w godności oznaczają, że będzie miał w życiu szczęście i powodzenie.

Księżyc lub Wenus w domu dziesiątym, w dobrym aspekcie z Jowiszem, wskazuje na szczęście i dobre zdrowie matki. Jeśli Księżyc lub Wenus jest w koniunkcji z Saturnem, Marsem lub Merkurym w dziesiątym lub czwartym domu, matka nie będzie długo żyła.

Jeśli Księżyc znajduje się dobrej pozycji czyli w swoim władztwie lub wywyższeniu, w domu kątowym lub następującym i w sekstylu lub trygonie z Wenus, lub też Jowisz tworzy z nim aspekt, matka będzie żyła długo i szczęśliwie.

Księżyc i Wenus w niefortunnych miejscach horoskopu, czyli jedno w domu dwunastym, a drugie w szóstym, to wskazówka, że matka była służącą.

Jeśli Saturn lub Mars uszkadzają Księżyc kwadraturą lub opozycją, a do tego powoli się poruszają i są z dala od domów kątowych, matka jest chorowita. Jeśli malefiki i Księżyc szybko się poruszają, a Księżyc i Wenus są w domach pierwszym, dziesiątym, drugim lub jedenastym, matka będzie żyła krócej. Wschodni Księżyc uszkodzony przez Saturna wskazuje, że matka może cierpieć z powodu gorączki, dreszczy, drżenia lub lęków. Zachodni Księżyc uszkodzony przez Saturna oznacza, że matka będzie miała dużo chorób, a jej śmierć może być spowodowana ropieniami narządów wewnętrznych, takich jak macica, nerki itp. Opozycja Księżyca z Saturnem zapowiada śmierć matki na skutek przewlekłej choroby i bóli kolkowych.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

Kursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2024 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.