Astroportal.pl

Wiedza to władza, koniunkcja Jowisza i Plutona w 2007 roku

Izabela Podlaska-Konkel

Raz na 12 lat planety Jowisz i Pluton, które są związane z prawem, filozofią, władzą i działaniem na wielką skalę spotykają się w tym samym znaku zodiaku. To spotkanie, zwane przez astrologów koniunkcją, rozpoczyna nowy cykl tych dwóch planet.

Jest to najkrótszy cykl planet społecznych i pokoleniowych (inne trwają dłużej, np cykl Saturna i Jowisza trwa 20 lat, cykl Saturna i Urana 45 lat, itd.), który ściśle związany jest z ekspansją i walką o władzę.

Najbliższa koniunkcja Jowisza z Plutonem będzie 11 grudnia 2007 roku w 28 stopniu znaku Strzelca. Poprzedni raz te dwie planety spotkały się w tym miejscu zodiaku 250 lat temu. Jest to więc wyjątkowe wydarzenie, a jego oddziaływanie mogliśmy już odczuć od listopada 2006 roku, kiedy Jowisz wkroczył do Strzelca i zaczął zbliżać się do Plutona, który przebywa w ostatnich stopniach tego znaku. Jowisz w swoim znaku zodiaku dodaje rozmachu i zwiększa siłę oddziaływania rozpoczynającego się właśnie cyklu.

Jowisz i Pluton dają zapowiedź zmian w gospodarce, sposobie rządzenia i stanowieniu prawa na świecie, szczególnie w krajach, gdzie są problemy w tych dziedzinach. Kryzys ekonomiczny i polityczny oraz powolne wprowadzanie reform powtarza się w każdym z cykli. Ukryte działania i źródła problemów, teraz wychodzą na jaw. Dlatego początek każdego cyklu Jowisza i Plutona jest naznaczony politycznymi skandalami, pokazem sił, a nawet groźbą wojny, próbami manipulacji systemami gospodarczymi i państwowymi.

Działanie tej koniunkcji zaczyna się dużo wcześniej, a wydarzenia związane z nowym cyklem pojawiają się często trzy, cztery, a nawet pięć miesięcy przed zerowym aspektem. Wszystkie one są punktami zapalnymi, które w trakcie trwanie 12-letniego cyklu będą wymagać naprawy, reformy lub złagodzenia, ale zanim do tego dojdzie, pojawią się w swojej najgorszej formie – jako akt przemocy politycznej, protesty obywateli, kryzys ekonomiczny czy religijny.
Imperium kontratakuje

Andre Barbault, największy współczesny astrolog zajmujący się astrologią mundalną i badaniem cykli planet, wiąże cykl Jowisza i Plutona z rozwojem terroryzmu i plutokracji na świecie, a także z pokazem politycznej i ekonomicznej siły. Trudno się z nim nie zgodzić. Jeśli przyjrzymy się, co wydarzyło się w czasie poprzednich koniunkcji Jowisza z Plutonem w XX wieku, możemy odkryć pewne podobieństwa w wydarzeniach związanych z polityką i gospodarką na świecie.

Poprzednie koniunkcje w XX wieku – wybrałam najbardziej wydarzenia, które moim zdaniem najlepiej ilustrują działanie koniunkcji Jowisza z Plutonem:

1994 r. XII w znaku Skorpiona – początek rosyjskiej interwencji w Czeczenii (11.12.1994), pierwsze nierasistowskie wybory w RPA, ludobójstwo w Rwandzie;

1981 r. XI w znaku Wagi – wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, groźba interwencji ZSRR w Poslce, fala strajków w całej Polsce brutalnie pacyfikowanych przez wojsko, eskalacja wojny domowej w Libanie, w zamachu ginie prezydent Egiptu A. Sadat;

1968 r. w znaku Panny – inwazja ZSRR na Czechosłowację (VIII), interwencja wojsk francuskich w Czadzie, zamach stanu w Iraku – Saddam Hussain nr 2 w państwie, zamordowanie Roberta Kennedy (VI), zamordowanie Martina Lutera Kinga (IV), protesty studentów na całym świecie, interwencja wojskowa i brutalna pacyfikacja w Chicago, Berlinie, Paryżu, początek dekady strachu w świecie zachodnim, liczba porwań samolotów przez terrorystów wzrasta do 1986 r. 10-krotnie;

1955/56 r. XI, XII/ I w znaku Lwa (potrójna) – wojna arabsko – izraelska (Izrael atakuje Egipt), powstanie węgierskie i interwencja ZSRR (XI), podpisanie Układu warszawskiego (ZSRR, PRL, Węgry, NRD, Rumunia, Bułgaria, Czechosłowacja i Albania), początek końca zimnej wojny;

1943 r. w znaku Raka – powstanie w getcie warszawskim, pacyfikacja Żydów (IV), Niemcy ujawniają groby katyńskie, początek ludobójczej polityki w ZSRR wobec Tatarów i Kałmuków;

1931 r. w znaku Bliźniąt – kryzys na rynkach światowych, upadek banku Credit-Anstalt w Austrii, spadek cen zboża w USA, rozpoczyna się proces przestawiania się gospodarki USA na usługi.

1918 r. w znaku Byka – koniec I wojny Światowej, powstanie nowych państw, nowy podział terytorialny Europy, w Wielkiej Brytanii kobiety powyżej 30-go roku życia dostają prawo głosu;

1906 r. w znaku Barana początek upadku caratu w Rosji, reformy agrarne, rządy policyjne w Rosji, w Hiszpanii generał Franco zostaje dyktatorem, w Wielkiej Brytanii uwięziono protestujące sufrażystki.


W 2007 roku też byliśmy świadkami ważnych wydarzeń politycznych, które wyznaczą kierunek polityki na kolejne 12 lat:

- szafranowa rewolucja w Birmie, stłumiona przez władze wojskowe (przejawem Jowisza w Strzelcu byli tu mnisi, którzy przewodzili pokojowym protestom),

- konflikt między głównymi partiami i wybory na Ukrainie, groźba puczu wojskowego (szybko zażegnana),

- w listopadzie stan wyjątkowy w Pakistanie, zamach na Benazir Bhutto (X), złamanie konstytucji, aresztowania sędziów,

- agresywna polityka Rosji wobec Gruzji, groźba interwencji, stan wyjątkowy i cenzura wprowadzona przed wyborami prezydenckimi przez ustępującego prezydenta Micheila Saakaszwiliego,

- Turcja pacyfikuje Kurdów na granicy z Iranem, zamieszki na ulicach (X-XI),

- w grudniu wielka ofensywa wojsk NATO przeciwko talibom w Afganistanie,

- wybory do Dumy w Rosji (XII) uznane za niedemokratyczne przez obserwatorów, wygrywa ugrupowanie Wladymira Putina, zamknięcie liderów opozycji, w tym Kasparowa.

Jowisz i Pluton w przywódczym i optymistycznym znaku Strzelca mogą nam w rozpoczynającym się nowym cyklu przynieść kryzys, konflikt zbrojny, ale i reformy polityczne i demokratyczne, które będą przebiegać pod hasłami religijnymi i narodowościowymi (Birma, Kurdowie, Czeczenia).
Cykl Jowisza i Plutona w horoskopach urodzeniowych

Koniunkcja Jowisza z Plutonem wypada w którymś domu naszego horoskopu, na osiach lub nawet w koniunkcji z naszymi planetami. Najsilniej tę koniunkcję w 2007 roku odczują osoby, które mają ważny punkt swojego horoskopu w znaku Strzelca lub Bliźniąt. Te dwie planety dają nam poczucie, że to, w co wierzymy, daje nam siłę przekonywania i wpływania na innych. Możemy być zmuszani do czegoś, ktoś będzie chciał nam narzucić swoją wolę czy swoje cele, trudno będzie się im przeciwstawić.

Zarówno Jowisz, jak i Pluton związane są z pieniędzmi i ekonomią, grudzień 2007 r. jest więc dobrym momentem na podjęcie ważnych decyzji finansowych (związanych z domem lub planetą, na którą działa Pluton i Jowisz). Ich skutki będziemy odczuwać przez najbliższe 12 lat, aż do kolejnej koniunkcji w znaku Koziorożca w 2020 roku. Jowisz z Plutonem w znaku Strzelca daje nam silną wiarę, optymizm i siłę przełamywania barier i przemiany naszego życia.

8 grudnia 2007 r. Warszawa

-->

© 2007 - 2022 Albireo s.c.

Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.