Astroportal.pl

Perseidy - spadające gwiazdy

Izabela Podlaska-Konkel

Jeśli w sierpniową noc zobaczysz na niebie spadającą gwiazdę, szybko pomyśl życzenie zanim zniknie za horyzontem. Uważaj jednak, bo wiele obiektów, które bierzemy za spadające gwiazdy, to samoloty lub sztuczne satelity. Dlatego dobrze przypatrz się niebu. Gwiazda spada szybko w dół, w kierunku horyzontu, dlatego bardzo szybko musimy spieszyć się z pomyśleniem życzenia. Samoloty i satelity poruszają się powolnym, jednostajnym ruchem. Spadających gwiazd jest najwięcej i najlepiej je widać tuż przed świtem. Warto więc posiedzieć dłużej przy ognisku lub obudzić się bardzo wcześnie, aby zobaczyć te piękne zjawisko na własne oczy.

Deszcz Perseid
Deszcz Perseid, źródło: wikipedia.org


Spadające sierpniowe gwiazdy to Perseidy, rój meteorów, który można obserwować na niebie od 17 lipca do 24 sierpnia, a największe ich natężenie obserwujemy między 12 i 14 sierpnia.  Ich średnia ilość sięga wtedy 60 lub więcej na godzinę!

Perseidy zwane są też „łzami św. Wawrzyńca”, bo 10 sierpnia wypada dzień poświęcony temu świętemu. Był on jednym z najpopularniejszych świętych w średniowieczu, a jego kult przetrwał do dziś. Rozdawał pieniądze ubogim, dlatego jeśli zobaczysz spadające gwiazdy, możesz mieć nadzieję, że twoja sytuacja materialna niedługo się poprawi. Najwięcej życzeń wypowiadają w sierpniową noc zakochani. Na kolejną okazję będzie trzeba poczekać do 13 listopada, kiedy na nocnym niebie będzie widoczny rój meteorów zwany Leonidami.

Gwiazdy zajmują szczególne miejsce w naszej wyobraźni. Nasi przodkowie wierzyli, że spadające gwiazdy to bogowie i boginie, które pojawiają się na wieczornym niebie. Słowianie, którzy wielką wagę przywiązywali do obserwacji nocnego nieba,  uważali, że nocne niebo powinni obserwować uważnie młodzi mężczyźni. Wierzyli bowiem, że spadająca gwiazda to młoda boginka nocy, która na chwilę opuszczała swoje królestwo, aby poszukać na Ziemi pięknego młodzieńca - kochanka. Później wybrany młodzieniec zaszczycony boską miłością nie mógł już pokochać zwykłej kobiety. Skazany był na wieczną i niezaspokojoną tęsknotę. Szamani i czarodzieje wszystkich epok przypisywali spadającym gwiazdom duże znaczenie w prognozowaniu przyszłości. W starożytnej Sparcie spadająca gwiazda oznaczała, że król zgrzeszył i powinien abdykować. Arabowie uważają, że spadające gwiazdy to kamienie, które rzucają aniołowie aby odgonić złe duchy od raju.

Harmonijny ruch gwiazd i planet pozwalał przewidywać przyszłe wydarzenia i świadczył o porządku świata. Spadające gwiazdy napawały przerażeniem, obawiano się też, aby nie upadły w najbliższej okolicy. Deszcze gwiazd lub meteorytów zapowiadały kiedyś klęski żywiołowe, niepokoje społeczne, wojny i klęski żywiołowe. Obawiano się ich i szukano sprawców ich nagłego spadnięcia. W czasach polowań na czarownice zarzut skradzenia gwiazd z nieba nie należał do rzadkości i nie dziwił nikogo. Deszcze spadających gwiazd zapowiadały również zmiany rządów i były opisywane przez nadwornych astrologów. W dzisiejszych czasach nie przywiązuje się do takich znaków zbytniej uwagi, choć pojawiające się na niebie komety nadal wywołują wielkie zainteresowanie. Do dziś przetrwało natomiast przekonanie, że widząc spadającą gwiazdę należy pomyśleć sobie dobre życzenie, a na pewno się spełni.

 

Warszawa, sierpień 2011

Kursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2024 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.