Astroportal.pl

Żywioł ziemi

Izabela Podlaska-Konkel

Kiedy zarabiamy na życie, płacimy podatki, przygotowujemy posiłki czy odpoczywamy na łonie przyrody, mamy do czynienia z żywiołem ziemi. Opisuje on nasze zasoby, reguły i zasady, jakimi się w życiu kierujemy oraz wytrzymałość na trudy i przeciwności losu. Ziemia współpracuje z żywiołem wody, a walczy z ogniem i powietrzem. Znaki ziemskie to Byk, Panna i Koziorożec.

Materialne zasoby
Żywioł ziemi w magii i astrologii oznacza materię, pracę, talenty, dobrą organizację i budowanie struktur. Ziemia może być dla nas opoką, jak na przykład twarda skała (Koziorożec) lub może być żyzna jak urodzajna gleba (Byk), czy też przesypywać się przez palce jak ziarnka piasku (Panna). Możemy żyć w luksusie i nie martwić się o swój byt (Byk) lub wytrwale gromadzić zasoby i szlifować własne umiejętności (Koziorożec), które kiedyś wydadzą owoce (Panna). Żywioł ziemi może jednak okazać się niebezpiecznie grząskim piaskiem, który osuwa się pod naszymi stopami i nie pozwala poruszać się dalej na naszej życiowej drodze. Dlatego nieraz ziemskie znaki opisują sytuacje kryzysowe, kiedy nie starcza nam na godziwe życie lub trzeba prosić innych o pomoc. Obsadzenie żywiołu ziemi w horoskopie indywidualnym jest również diagnozą, w jakiej konkretnej sytuacji życiowej się znajdujemy i jaki możemy popełnić błąd, jeśli okoliczności nie są sprzyjające.

Żywioł ziemi
Ziemia - glina, źródło: wikipedia.org

Być albo nie być
Nawet najlepsze pomysły potrzebują kogoś, kto zacznie je realizować. Bez zaplecza, talentów i wykształconych umiejętności nie zdobędziemy w świecie żadnej pozycji. Możemy mieć zapał żywiołu ognia, kontakty i intuicję żywiołu wody oraz rozum i spryt żywiołu powietrza, ale wciąż konieczne są pieniądze lub konkretna praca, aby coś powstało. I w tym tkwi siła i podstawowa zasada żywiołu ziemi. To nasza życiowa baza, a jednocześnie motywacja do zdobywania szczytów. Żywioł ziemi symbolizuje okazje, aby zrobić coś konkretnego lub trwałego. To może być łut szczęścia czy nagła wygrana, pożyczka z banku, pomoc ofiarowana przez życzliwą osobę czy też zasoby w postaci spadku lub dóbr rodzinnych. Może to być również talent, który w sobie nosimy i który może nam przynieść wiele dobrego, jeśli go rozwiniemy.

Duchowy wymiar ziemi
Choć żywioł ziemi kojarzy nam się głównie z materialną stroną życia, to jednak jest żywiołem, który kryje w sobie o wiele głębsze, bo duchowe tajemnice. Opanowując świat wewnętrzny, pozwalamy naszym ukrytym siłom i talentom ujawnić się i działać w świecie zewnętrznym. Znaki żywiołu ziemi kryją w sobie przesłanie, że to, co najcenniejsze, należy do sfery ducha. To dlatego znak Byka związany jest z tradycją i moralnością. Znak Panny przez wieki związany był z magami i masonami, czyli architektami i budowniczymi katedry ludzkiej duszy. Katedra to miejsce święte, w której szukamy kontaktu z siłami nadprzyrodzonymi, które dadzą nam siłę i wsparcie. Budując swoją katedrę – czyli swoją praktykę duchową – wykuwamy swoją drogę do życiowego spełnienia i raju. Nieraz trzeba na to czekać latami, czego uczymy się poznając symbolikę znaku Koziorożca, który związany jest z czasem i przemijaniem. Ale cierpliwość popłaca. Czasem przecież musimy cierpliwie poczekać, żeby zebrać owoce tego, co zrobiliśmy i skorzystać z pełni z talentów, które w sobie rozwinęliśmy.

Praktyczni i zaradni
Osoby, które mają w swoim horoskopie silny wpływ znaków ziemskich, czyli mają planety osobiste, światła lub osie horoskopu w znaku Byka, Panny lub Koziorożca, są ludźmi bardzo zaradnymi, praktycznymi i dobrze zorganizowanymi.

Publikacja na stronie Astroportal.pl 6.05.2015.

"Podręcznik astrologii t. I. Interpretacja horoskopu" M. Krogulska, I. Podlaska-KonkelFragment książki "Podręcznik astrologii t I. Interpretacja horoskopu" Miłosławy Krogulskiej i Izabeli Podlaskiej Konkel, wydawnictwo Albireo, Warszawa 2014, książka z autografami autorek do kupienia na stronie www.sklepmagiczny.pl, zamówienia można również składać telefonicznie +48 600 218 488/588

Kursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2024 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.