Astroportal.pl

Aspekty Słońca i Saturna - charakterystyka

Mił‚osł‚awa Krogulska

Saturnowe dzieciństwo
W horoskopie dziecka Saturn zwykle pokazuje ograniczenia zewnętrzne, obiektywne lub takie, które z racji domowych tradycji i zwyczajów dziecko uznaje za obiektywne. Dzieci takie zwykle wydają się słabsze od swoich rówieśników, częściej przebywają wśród dorosłych lub zajmują się „dorosłymi sprawami” i nie mają okazji rozwijać cech solarnych, związanych z samodzielną eksploracją świata. Te „dorosłe” sprawy i obowiązki mogą sprawić, że dziecko chociaż jest samotne, to jednocześnie czuje się „wywyższone” i w jakiś sposób lepsze od rówieśników, co ma poważne skutki dla jego postawy w dorosłym życiu. A jeśli nie mamy ochoty lub możliwości zmierzyć się z życiem samodzielnie (stosownie do swojego wieku),wtedy nie mamy możliwości przekonać się, co naprawdę jest obiektywne i jaki naprawdę jest otaczający nas świat. Saturn w aspekcie do Słońca symbolizuje zamknięcie i dzieci takie zwykle w jakiś sposób są zamknięte – odseparowane od rówieśników i zabawy przez nałożone na nie zbyt wcześnie obowiązki.

Komunikat, jaki nieświadomie przekazywany jest przez rodziców dziecku z aspektem Słońca do Saturna, najczęściej brzmi: „wymagasz troski, opieki lub nadzoru, bo świat jest zły” albo „mamusia (tatuś, babunia, siostrzyczka – niepotrzebne skreślić) liczy na twoją pomoc, więc bądź odpowiedzialny za nasze wspólne życie i weź nasze kłopoty na swoje małe barki”. Na marginesie warto zauważyć, że z opisanego wyżej powodu Saturn wskazuje na źródło nabytych w przeszłości kompleksów, jakie potrafią męczyć nas przez całe życie. Dla dziecka z aspektami Saturna do Merkurego komunikat brzmi „ty mały rozumku, mądrze mówisz, ale to nic dla nas nie znaczy”, Saturna do Wenus „przestań się tak stroić, bo głupio wyglądasz”, Saturna do Marsa „nic nie umiesz i wszystko trzeba po tobie poprawiać”, Saturna do Księżyca „przestań się mazać, nie obchodzi nas wcale, że się znów obraziłeś”.

Saturn w horoskopie może symbolizować rodzinę (ojca lub matkę, jeśli to ona bardziej się w procesie wychowania udziela), ale przede wszystkim opisuje najbliższe otoczenie, które weryfikuje przystosowanie dziecka do działania w społeczeństwie. Saturn w koniunkcji, opozycji i kwadraturze do Słońca oznacza zwykle, że dzieciństwo takiej osoby jest przez nią samą postrzegane jako trudne, pełne rygorów, zakazów i nakazów lub przebiegało w niedostatku czegoś lub kogoś. Pod tymi aspektami mogą ukrywać się różne wczesne trudne doświadczenia, przez których negatywny wpływ człowiek w doroślejszym życiu unika ryzyka i aktywności. Osoby z silnym wpływem Jowisza w razie porażki mówią zwykle „nie udało się, trudno, zrobię to jeszcze raz”. Osoby z silnym wpływem Saturna mają tendencję do stwierdzenia „zawaliłem, nie udało się i drugiej szansy nie będzie”.

Wpływ rodziców, otoczenia (a więc także szkoły i rówieśników, które mogą przejąć funkcje saturniczne) na taką osobę jest bardzo silny i od tego, co się jej przydarzyło w dzieciństwie często zależy jej życiowy sukces. Podobnie działa aspekt porównawczy, jeśli Saturn rodzica znajduje się w twardym aspekcie ze Słońcem dziecka, co odbija się często jako brak wiary w siebie. Osoby z aspektami Słońca i Saturna wiary w siebie na życiowym starcie mają mniej, bo mają tendencję do postrzegania świata jako dość trudnego i nieprzyjaznego miejsca, w którym nie opłaci się ryzykować.

Według klasycznej astrologii aspekty koniunkcji, kwadratury i opozycji Saturna do Słońca zwiastować miały problemy z ojcem (jego nadmiernym autorytetem lub całkowitym jego brakiem), a więc związane były z gorszym startem w życiu. Wróżyły dzieciństwo pełne dorosłych zajęć i odpowiedzialności, która przyszła zbyt prędko.

Ukryty talent
Aspekty te często pojawiają się w horoskopach osób, które mają jakiś niezrealizowany talent, który nie przebił się lub został zarzucony w imię porządnego zawodu. Oczywiście możliwe jest odkrycie tego talentu ponownie i powrót do starych marzeń i zainteresowań, co często osobom z tym aspektem się w życiu zdarza i jest źródłem wielkiej satysfakcji.
Lepsze znane ścieżki

Częstszą tendencją w przypadku twardych aspektów Słońca i Saturna jest strategia odrzucenia części tego, co chciałoby osiągnąć Słońce i uznania pod wpływem Saturna, że do czegoś się nie nadajemy lub czegoś nie potrafimy – zanim jeszcze sami tego nie sprawdziliśmy, bo „ktoś nam powiedział” lub „ktoś nas wyśmiał”. Efektem tego jest rezygnacja z marzeń na rzecz bezpiecznej drogi wskazywanej przez otoczenie. Często podczas interpretacji horoskopu takiej osoby okazuje się, że z różnych (oczywiście „obiektywnych przyczyn”) robi ona w życiu coś zupełnie innego (Saturn) niż sama by chciała (Słońce). Pewna moja znajoma marzyła o kursie garncarstwa, na który się wybierze, kiedy wychowa dzieci, czyli za jakieś dziesięć lat. Odmawianie sobie przyjemności i nieświadome zrzucanie za to winy na innych ludzi, nawet najmocniej kochanych, jest kolejną cechą charakterystyczną dla posiadaczy tego aspektu.

Autorytet
Słońce w aspekcie do Saturna przejawia się często jako wiara w to, że istnieją większe od nas autorytety, które wiedzą lepiej i dzięki zastosowaniu się do ich rad zdołamy przejść bezpiecznie przez życie. Czasami autorytety te są tak silne, że nie dochodzi do buntu przeciwko nim. Brak buntu, przyjęcie wszystkiego na saturnową wiarę, ma zgubny wpływ na samodzielne życie i karierę. Może się bowiem przerodzić w sztywne i uporczywe przestrzeganie zasad, regulaminów i chęć bycia dla innych ostateczną władzą i niepodważalnym, prawdziwie saturnicznym autorytetem.

Zagrożeniem dla takich osób jest także zbyt silny proces identyfikacji z z grupą społeczną, partią polityczną, autorytetem – nawet religijnym. Saturn nie bez przyczyny zwany jest planetą konserwatyzmu w każdej jego postaci.

Czas
Saturn w astrologii nazywany jest planetą władzy i organizacji. Kto przeżył choć jeden twardy aspekt tranzytującego Saturna do sensytywnego punktu horoskopu, ten zapewne miał wrażenie, że czuł się wtedy tak, jakby nic się już nie miało nigdy zmienić.

Saturn związany jest z organizacją, strategią, planowaniem – a te dziedziny zakładają, że raz zastosowane założenia i zasady nie będą się zmieniać. Z tego też powodu osoby o aspektach Słońca i Saturna są dobrymi planistami i organizatorami. Często jednak działają według zasady, że skoro raz coś zadziałało w określony sposób, to będzie to powtarzalne i przewidywalne. W świecie i w relacjach, które są powtarzalne, osoby takie czują się bezpiecznie, bo każda zmiana niesie ze sobą zagrożenie dla wypracowanej i poukładanej struktury ich świata.

Obieg Saturna
Praktyka astrologiczna wskazuje, że zakończenie cyklu pierwszego obiegu Saturna w horoskopie jest niezwykle ważnym momentem, kiedy wiele trudnych spraw zaczyna układać się bardziej po naszej myśli. Jest to niezwykle ważny moment w życiu osób z aspektami Słońca i Saturna. Według zasad tradycyjnej astrologii życie takich ludzi często ponownie zaczyna się po 30-tce i łatwiej jest im wtedy osiągać swoje cele. Aby skutecznie działać osobom z aspektami Słońca i Saturna potrzebne jest wsparcie otoczenia oraz silna wiara w siebie – po zakończeniu pierwszego obiegu Saturna potrafimy już odróżnić mądrych doradców od ludzi, którzy tylko czegoś nam zazdroszczą i mamy więcej pewności co do swoich talentów i możliwości.

Dobrze czy źle?
Do negatywnej realizacji aspektów Słońca i Saturna może dojść, ale nie musi. Oczywiście w literaturze astrologicznej więcej pisze się o trudnych realizacjach tych aspektów. Pamiętać jednak należy, że Saturn może działać także jako oparcie w otoczeniu, umiejętność budowania trwałych struktur, inwestowanie w swoją przyszłość. Często zdarza się, że osoba z takim aspektem trafia w życiu na swojego mentora, nauczyciela, cieszy się większą sympatią osób wpływowych i na wysokich stanowiskach (ku zazdrości rówieśników).

Bardzo ogólnie można jednak powiedzieć, że aspekty między Słońcem a Saturnem w horoskopie wyrażają się jako tendencja do poddawania się w życiu pewnym rygorom i normom. Osoby takie najczęściej mają skłonność do podejmowania długofalowych działań, inwestowania, zaangażowania w swoją działalność. Wydają się mniej otwarte na świat i nowe doświadczenia. Potrafią bardzo mocno skoncentrować się na swoich sprawach i swoich celach. Nie są przesadnie towarzyskie i dopiero po pewnym czasie oswajają się w nowym otoczeniu.

Chcą również zdobyć realny wpływu na innych ludzi oraz pozyskania ich szacunku. Nie stanie się to jednak, dopóki człowiek nie nabędzie najpierw szacunku dla siebie samego, dlatego odkrycie swojego prawdziwego powołania i prawdziwej pasji w życiu takich ludzi jest tak bardzo istotne! Szacunek dla siebie, a przez to szacunek w oczach innych, zdobywa się w działaniu i realizowaniu własnych celów, a nie zastępczych celów swojego pracodawcy czy chęci zdobycia władzy samej w sobie.

Praca
Osoby z aspektami Słońca do Saturna starają się przestrzegać terminów, zasad, są punktualne i tego samego wymagają od innych. Chcą tak kierować swoim życiem, aby właśnie od nich zależało wiele spraw ważnych dla innych ludzi – bo sami czują się wtedy ważni i potrzebni. Z tego powodu mają problem z delegowaniem uprawnień, skłonność do kontrolowania innych, przez co biorą na siebie zbyt wiele spraw i obowiązków. Menadżer z takimi aspektami jest „wąskim gardłem” dla wszystkich nowych pomysłów: nerwowo reaguje na zmiany strategii i może sabotować każde zadanie, z którym się nie zgadza.

Być może z tego powodu wśród osób z aspektami Słońca z Saturnem wydaje się być więcej pracoholików lub osób, które przedkładają karierę nad uczucia bliskich im ludzi. Osoby z twardymi aspektami Saturna powinny dbać, aby praca i chęć bycia ważnym nie pochłonęły ich na tyle, że zabraknie w ich życiu przestrzeni na prywatne sprawy.

W horoskopach kobiet aspekty te zdradzają talenty biznesowe, a według tradycyjnej astrologii zapowiadają małżeństwo ze starszym partnerem i związane z tym problemy (co nie zawsze się w naszych czasach potwierdza).

Aspekty Słońca i Saturna sprzyjają zainteresowaniom związanym z poważnymi dziedzinami, polityką, filozofią, nauką, historią. Osoby takie mają bardzo dobrą pamięć do szczegółów.

Są to ogólne hasła dla poszczególnych aspektów, warto uwzględnić cechy opisane powyżej jako wspólne dla wszystkich aspektów.

 

Czytaj dalej:
Aspekty Słońca i Saturna - opis aspektów
Aspekty Słońca i Saturna - wstęp

Miłosława Krogulska, astrologMiłosława Krogulska jest astrologiem, dziennikarką oraz nauczycielem astrologii i tarota. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego i brytyjskiego The Astrology Association of Great Britain. Razem z Izabelą Podlaską prowadzi strony www.Astroportal.pl oraz www.Czary.pl, a także jest współwydawcą kwartalników: „Astrologia Profesjonalna” oraz „Tarocista”. Mieszka w Warszawie.

Kursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2024 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.