Astroportal.pl

Tranzyty Plutona

Mił‚osł‚awa Krogulska

Tranzyty Plutona należą do najwazniejszych wydarzeń w życiu człowieka i zwykle ich daty są od razu rozpoznawalne jako czas ważnych zmian i życiowych przełomów.

Nie zawsze ich wpływ manifestuje się jako zewnętrzne wydarzenia. Często jest to czas głębokich przemian wewnętrznych, które prowadzą do podjęcia określonych decyzji.

Najważniejsze są tranzyty Plutona do planet osobistych. Tranzyty do planet społecznych są słabiej odczuwane. Tranzyty do planet pokoleniowych rozpatrujemy razem z innymi tranzytami.
Aby właściwie rozpatrzeć naturę plutonowych wydarzeń najlepiej wziąć pod uwagę:

1. dom, w jakim w urodzeniowym horoskopie znajduje się Pluton. Ta dziedzina życia zostanie zaktywizowana podczas tranzytu Plutona do planet osobistych, bez względu na to, jaka jest to planeta. Np. gdy Pluton znajduje się w 1 domu horoskopu, podczas tranzytów Plutona osoba będzie chciała sama decydować o swojej sytuacji.

2. aspekty Plutona do planet osobistych w horoskopie urodzeniowym. Jeśli Pluton łączy się aspektem z planetą, wtedy tranzyt Plutona do tej planety wyda się nam ważniejszy i będzie łatwiejszy do zidentyfikowania. Np. gdy mamy trygon Plutona do Słońca, to opozycja Plutona tranzytującego do Słońca będzie dla właściciela horoskopu łatwiejsza, niż dla kogoś, kto nie ma żadnego aspektu w horoskopie urodzeniowym. Wynika to z natury planet pokoleniowych. Jeśli mamy ich aspekty, to czujemy się lepiej obeznani z energią, jaką te planety niosą.

3. dom planety w horoskopie urodzeniowym, która jest aspektowana przez Plutona. Np. gdy Pluton tranzytuje kwadraturą Wenus, która urodzeniowo znajduje się w VI domu horoskopu, to tranzyt przyniesie zmiany dotyczące pracy, zdrowia, rozkładu codziennych obowiązków.

4. rodzaj aspektu, jaki tworzy Pluton:

    Koniunkcja jest czasem uwalniania sie od starych wzorców, zrzucania starej skóry, odkrywania swojej drogi i zagłębieniem się we własną podświadomość. Na ogół to my inicjujemy zmiany, a inni muszą się do nas przystosować.
    Kwadratura jest czasem zmian, jakie częściej przynoszą zewnętrzne okoliczności. Zwykle jest to czas uwolnienia emocji i energii, który przychodzi po okresie pozornego spokoju lub drobnych nieporozumień.
    Opozycja jest czasem wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów, wobec których próbujemy zająć jednoznaczne stanowisko.
    Trygon to czas poczucia siły i mocy, co pozwala działać na szersza skalę. Podczas trygonu zwykle jesteśmy przekonani, że postępujemy dobrze. Zwykle stawia nas wobec konkretnych wydarzeń zewnętrznych. To czas zdobywania wiedzy o sobie i swoich reakcjach na rzeczywistość.
    Sekstyl to czas wielkiej wrażliwości na wszystkie nowe propozycje, odkrywania nowej drogi życiowej, podróży, przyspieszonej nauki.
    Półsekstyl to czas, w którym czujemy "przyspieszenie", dodaje siły i energii.
    Kwinkunks to aspekt, który daje poczucie presji, jaką wywierają na nas inni.

5. Bierzemy pod uwagę wiek osoby. U młodszych osób i dzieci tranzyty Plutona mówią o sytuacji w domu lub między rodzicami. U starszych mogą wskazywać na wydarzenia związane z partnerem. Nie zawsze dotyczą tylko nas samych, bo Pluton to planeta zewnętrzna i odnosi się zwykle do naszych relacji z otaczającym nas światem.

6. Z uwagi na fakt, że Pluton to planeta zewnętrzna, niektóre jej tranzyty mogą rozegrać się jedynie jako wydarzenia w "wewnętrznym świecie" osoby lub snach. Z psychologicznego punktu widzenia jest to czas, w którym głębokie treści podświadomości zostają wydobyte na światło dzienne i trzeba się z nimi zapoznać. Dla wielu osób jest to szok, bo nie sądziły, że mogą tak czuć lub myśleć.

7. Często tranzyty Plutona wiążą się z poczuciem strachu, bezradności, chaosu w życiu. Często pierwszemu przejściu planety towarzyszy poczucie straty lub wyboru, który wydaje się beznadziejny lub zły. Kolejne przejścia są łatwiejsze do zrozumienia i podjęcia właściwych działań.

Hasła przydatne w interpretacji tranzytów Plutona:

1. Tranzyt do Słońca
Ponieważ Słońce jest podstawowym źródłem naszej życiowej energii i identyfikacji z rolą społeczną, jaką pełnimy, a więc tranzyty Plutona dotyczyć będą zmiany warunków i stylu życia. Ten tranzyt niesie odkrycie, że chcemy być kimś innym, niż jesteśmy przynosi wielkie zmiany w karierze i metodach postępowania. Możliwa przeprowadzka, zmiany w wyglądzie, inne podejście do związków, zmiana kręgu znajomych. Czasami to okoliczności zewnętrzne przynoszą konieczność wyboru lub korekty życiowych planów. Mamy wrażenie, że musimy działać teraz, bo później zabraknie na coś niezwykle ważnego czasu. Nie liczymy się ze zdaniem otoczenia. Najważniejsze pytania: co mogę zrobić dla siebie, czego pragnę, kto jest dla mnie ważny.

2. Tranzyt do Księżyca
Ponieważ Księżyc odpowiada za poczucie bezpieczeństwa i wygody, a więc tranzyt Plutona wiąże się ze zmianą codziennego rytmu życia. Przynosi potrzebę rozliczenia się odpowiedzialnością, jaką czujemy wobec innych ludzi. Możliwe są głębokie zmiany w sytuacji rodzinnej i uczuciowej osoby. Ten tranzyt częściej niż tranzyt Słońca dotyczy naszej struktury psychicznej, uwalnia obawy i wzmaga wpływ intuicji na podejmowana przez nas decyzje. Najważniejsze pytania: dlaczego się tak czuję, kto mi nie pozwala na moje zachcianki, jak mogę poczuć się bezpiecznie, skąd biorą się wzorce mojego emocjonalnego postępowania.

3. Tranzyt do Marsa
Ponieważ Mars odpowiada za sposób działania i styl podejmowania decyzji, a więc podczas tranzytu Plutona możliwe są wydarzenia związane z podejmowaniem samodzielnych decyzji. Jest to czas uwalniania się spod wpływów, wycofywania z niewygodnych relacji, uporu w podejmowanych działaniach. Jest to bardzo konfliktowy tranzyt. Ma wpływ na zdrowie, u kobiet na relacje z mężczyznami, u mężczyzn wzmacnia ambicję lub odbiera wolę działania (w zależności od aspektu). Najważniejsze pytania: co jestem wart, kto jest moim wrogiem, jakimi metodami walczyć, co mogę zrobić ze swoim życiem.

4. Tranzyt do Wenus
Ponieważ Wenus odpowiada za relacje z innymi oraz sferę finansową, w tych dziedzinach nastąpią zmiany. Nasz system wartości i odpowiedzialności za związki, w jakich jesteśmy, zostaje poddany próbom. Możliwe są zmiany w karierze, źródłach finansowania, zmiany w podejściu do miłości i partnera. Najważniejsze pytania: co mnie łączy z innymi ludźmi, jak daleko mogę się posunąć w relacjach z innymi, jakie są powiązania pomiędzy innymi ludźmi, czy poświęcam się dla partnera czy zmuszam go do realizacji moich celów.

5. Tranzyty do Merkurego
Ponieważ Merkury odpowiada za sposób myślenia i komunikacji z innymi, a więc tranzyt Plutona przynosi zmiany w karierze, kierunku nauki, poglądach i zainteresowaniach danej osoby. Możemy odkryć nowe zainteresowania lub skoncentrować się na wybranej dziedzinie. Poszukujemy odpowiedzi na wybrane przez nas pytania i możemy zaniedbać inne dziedziny życia. Możliwe jest ujawnienie różnych tajemnic lub skrywanych konfliktów.

Najważniejsze pytania: co rzeczywiście wiem o świecie, jaką prawdę mogę przekazać innym, co jest warte moje wykształcenie, jakie nowe pomysły mogę jeszcze wykorzystać.

6. Tranzyty Plutona do osi horoskopu
Generalnie niosą zmiany i tzw. mocne przeżycia. Czujemy, że nadszedł czas na działanie i nie można z niczym zwlekać. Zwykle są to okresy wzmożonych konfliktów z otoczeniem i wewnętrznych wątpliwości do co metod działania, jakimi się dotychczas posługiwaliśmy.

Do ascendentu: poważna zmiana warunków życiowych i metod działania. Samodzielność, poczucie nieodwracalności podjętych decyzji, odkrycie własnej drogi życiowej.

Do imum coeli: przeprowadzka, wpływ rodziny i jej historii na życie osoby, chęć ucieczki od dawnych warunków i decyzji, jakie podjęliśmy w przeszłości.

Do medium coeli: poczucie siły, odważne decyzje, samodzielność w karierze, odkrycie własnej drogi życiowej.

Do descendentu: zmiana podejścia do relacji z innymi, nowy krąg znajomych, uwolnienie się od starych relacji, większa samodzielność i niezależność w wyrażanych poglądach.

Wszystkie tranzyty Plutona są czasem, w którym na ogół mamy poczucie życiowego zamętu. Instynktownie czujemy, że nadchodzi zmiana, której nie da się zatrzymać. Często towarzyszy nam poczucie bezradności, walki z silniejszymi przeciwnikami, a nawet straty. Zwykle dopiero po przejściu tranzytu odkrywamy, że mamy do dyspozycji nowe wzorce i nowe źródła wewnętrznej siły. Dlatego mówi się, że tranzyty te mają moc oczyszczania i uwalniania, jednak prawdziwe korzyści dostrzegamy zwykle po przejściu Plutona, kiedy jesteśmy w stanie bardziej racjonalnie oceniać naszą sytuację. Podczas przejścia Plutona działamy instynktownie, z pełną energią i koncentracją. Przyswojenie tej energii i wykorzystanie jej w mądry sposób nadchodzi po zakończeniu tranzytu.

Warszawa, luty 2005 r.

-->

© 2007 - 2022 Albireo s.c.

Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.