Astroportal.pl

Aspekty Słońca z Marsem - wstęp

Mił‚osł‚awa Krogulska

Posiadacze aspektów Słońca i Marsa w swoich horoskopach to osoby rozpoznawalne z uwagi na wielką energię i mocny charakter. Nie są jednak łatwi z codziennym obcowaniu, nawet jeśli sami uważają siebie za istoty łagodne i wyrozumiałe. Jak interpretować połączenia Marsa i Słońca? Co oznaczają połączenia tych planet w indywidualnym horoskopie? Zapraszam do lektury.

Ogólnie o Marsie i Słońcu
Czas obiegu Marsa wokół Zodiaku to 687 dni, a więc cykl trwa dwa lata. Przez ten czas Marsa tworzy do Słońca wszystkie uznawane przez astrologów rodzaje aspektów. Kiedy popatrzymy na model Układu Słonecznego zobaczymy, że Mars znajduje się dalej od Słońca niż Ziemia - inaczej niż Merkury i Wenus, które na "astrologicznym kółku" muszą znajdować się w pobliżu Słońca. W tym tekście zajmę się aspektami dużymi, jakie Mars tworzy do Słońca oraz interpretacją ich znaczenia w horoskopie urodzeniowym.

Znaczenia mitologiczne Marsa związane są z bogiem wojny. W dawnej astrologii Mars uważany była za planetę jednoznacznie maleficzną, czyli złoczynną. Wskazywał na wydarzenia nagłe, nieprzewidywalne, najczęściej związane z przemocą i siłą. W dawnej astrologii Mars to wojna, pożoga, zamieszki i zaraza, a więc wydarzenia nieprzewidywalne i mające natychmiastowy wpływ na sytuację człowieka. Maleficzność Marsa wywodzi się najprawdopodobniej ze słusznego spostrzeżenia, iż wszystko to, co nagłe i niespodziewane, wytrąca człowieka z dotychczasowego rytmu, a więc stanowi źródło stresu i niepokoju.

W nowoczesnej astrologii Mars związany jest z działaniem, podejmowaniem decyzji, radzeniem sobie z ryzykiem, a także z adrenaliną, krwią i ciśnieniem, które musi mieć określone napięcie, aby organizm mógł funkcjonować. Mars w horoskopie indywidualnym związany jest z siłą, życiową energią i zdolnością do koncentracji. Jego pozycja, a więc znak zodiaku, domifikacja oraz aspekty pokazują, jak działamy, w jaki sposób będziemy osiągać własne cele.

Mars to nasza energia i zasób naszej siły życiowej. Jednak, jako planeta maleficzna pokazuje, czy siła ta jest przez człowieka konstruktywnie wykorzystywana czy też jej używanie naraża człowieka na niebezpieczeństwo. Mars w swojej negatywnej manifestacji oznacza także gorączkę, zranienie, wypadek, stosowanie lub uleganie przemocy.

Słońce w horoskopie wskazuje na świadomość, nasze ego - to, co wiemy o sobie i co chcemy lub możemy kontrolować. Słońce należy do sfery świadomości. Mars należy do sfery popędów, instynktu samozachowawczego. Jego kolorem jest kolor czerwony, co dane jest czasami na własne oczy zobaczyć tym osobom, które "krew zalewa ze złości". Dobrą ilustracją dla działania popędowego Marsa jest odruch odsuwania ręki od ognia - czynimy to instynktownie, zanim zdążymy pomyśleć. Na marginesie warto zauważyć, że to, jak człowiek zachowa się wobec bezpośrednio zagrażającego mu niebezpieczeństwa w dużej mierze warunkowane jest pozycją Marsa w jego horoskopie, która pokaże na ile ktoś zdolny będzie opanować instynktowną chęć ucieczki i ratowania swojej skóry. Nie tak łatwo być żołnierzem, strażakiem lub bohaterem i nie na darmo zawody związane z ryzykiem i narażaniem swojego życia dla innych podlegają w zodiaku planecie Mars.

Planeta Mars

Planeta Mars, zdjęcie w domenie publicznej, NASA


Każdy człowiek ma w swoim horoskopie Marsa, każdy ma instynkt, wolę działania i przetrwania, bo nawet w nudnym codziennym życiu napotykamy na różne wyzwania. Pozycja Marsa w horoskopie, a więc jego znak zodiaku, domifikacja oraz aspekty, wskażą na uwarunkowania, zgodnie z którymi wykazywać będziemy takie, a nie inne cechy.

Pozycja i aspekty Marsa do Słońca wskażą nam:
- czy jako osoba czujemy się silni czy słabi,
- czy i w jaki sposób koncentrujemy się na obranym celu,
- jak podejmujemy ryzyko (czy jest to dla nas pozytywna motywacja czy obezwładniający stres),
-  w jaki sposób rozpoczynamy nowe sprawy (z inspiracji własnej czy cudzej),
- jak reagujemy na niebezpieczeństwo (atakujemy czy uciekamy).

Aspekty Słońca i Marsa w horoskopie indywidualnym bez względu na ich rodzaj wskazują, że ich posiadacz jest bardziej od innych ludzi narażony na bezpośrednie spotkanie z marsowymi problemami i zagadnieniami związanymi z symboliką Marsa.

W charakterze, postępowaniu i naturze wydarzeń spotykających takie osoby Mars, jego symbolika i działanie będzie o wiele bardziej widoczne, niż w charakterze pozostałych ludzi. Oczywiście osoby z brakiem aspektów Marsa do Słońca, ale za to z aspektem Marsa do osi horoskopu lub innych planet także "będą marsowe", ale aspekty do Słońca bezpośrednio wpływają na egzystencję osoby w świecie i to, w jaki sposób osoba ta jest postrzegana przez otoczenie.

Słońce wskazuje na to, kim jesteśmy jako indywiduum. Słońce jest najważniejszym elementem horoskopu i każda planeta, z którą Słońce poprzez aspekt ma kontakt, staje się wyniesiona ponad inne. Można to ująć tak: "Słońce wie, co ma i chce z tego korzystać, a planeta w aspekcie niejako podaje się Słońcu na talerzu". Słońce i Mars należą do żywiołu ognia, a więc ich wzajemne połączenia dodają dynamiki charakterowi i życiu osoby. Kto ma w horoskopie aspekt między Słońcem a Marsem, zapewne zauważył, że w jego życiu rzeczy dzieją się "raczej szybko" i "raczej wcześnie", bez względu na to, czy jest to odbierane jako miłe, czy nie.
Aspekty Słońca i Marsa

Każdy duży aspekt między Słońcem i Marsem oznacza:
-
więcej życiowej energii. Jego posiadacz szybciej mobilizuje i odzyskuje siły, szybciej rozpoczyna działania, łatwiej się angażuje, działa "pełną parą", nawet jeśli tylko przez krótki czas;
- szybkość działania i podejmowania decyzji. Jego posiadacz chce osiągać cele szybko, mobilizuje się w momencie stresu, najczęściej po prostu wierzy, że poradzi sobie z wyzwaniami;
- skłonność do instynktownych reakcji. Jego posiadacz ulega instynktom, ocenia sytuację "z pierwszego wejrzenia", nie waha się przed okazaniem własnej siły (także fizycznej w momencie złości);
- niecierpliwość i chęć wygranej za wszelką cenę, przy jednoczesnym braku wyważenia stosowanych środków. Mars jest planetą wojny, a więc z ust posiadacza aspektu Słońce – Mars często można usłyszeć następujące stwierdzenia: "chcę to teraz, zaraz", "nie mogę dłużej czekać", "masz to zrobić".

Osoby z aspektami Słońca i Marsa chętniej biorą sprawy we własne ręce i choćby z tego powodu mogą być niezwykle skuteczne w działaniu. Oczywiście, za długoterminowe plany odpowiada Saturn, bo Mars to raczej szybki zryw i wola wygranej, a do zwycięstwa oprócz pierwszego kroku trzeba jeszcze wiele determinacji i inteligencji. Nie wystarczy kogoś marsowo zaatakować, warto jeszcze wiedzieć po co się to robi, o czym często osoby z aspektami Słońce - Mars zapominają.

Łagodne aspekty Słońca i Marsa, a więc trygon i sekstyl, dają łatwość rozpoczynania spraw i stałą życiową aktywność. Sekstyl i trygon to bardzo dobre konfiguracje. Twarde aspekty, a więc koniunkcja, kwadratura i opozycja, powodują, że we wnętrzu ich posiadacza wciąż trwa napięcie, a czasami nawet wewnętrzna wojna, która udziela się całemu otoczeniu. Subtelna różnica polega na tym, że łagodne aspekty wskazują na "kogoś energicznego", a twarde aspekty "kogoś stale wkurzonego". Bez względu na rodzaj aspektu połączenia Słońca i Marsa wskazują na osoby, które mają potrzebę wykazywania się odwagą, pokonywania przeciwności, ustawicznej aktywności. W jakiej dziedzinie życia potrzeba ta będzie się najmocniej manifestować, wskażą domy Marsa i Słońca.

Osoby takie lubią wygrywać, a więc nie obawiają się zawodów, konkursów czy gier. Stres związany z rywalizacją często działa na nie motywująco, choć bywa wyczerpujący dla systemu nerwowego i wymaga potem "odreagowania". Są raczej liderami w swoim środowisku, bo wydają się innym bardziej zdecydowane. Mogą mieć jednak problemy w pracy w zespole lub problem z podporządkowaniem się innym. Osoby takie wolą ważne sprawy załatwiać same, działają na zasadzie "zrywów energii". Cechuje je zwykle duża asertywność i łatwość wyrażania swojej agresji, także werbalnej. W przypadku twardych aspektów możliwe są problemy z samokontrolą i jeśli wzburzenie przekroczy dopuszczalne normy, lepiej stanąć poza linią ciosu lub latających talerzy. Mają problem z wypoczynkiem i wyciszeniem się. Osoby takie stale mają coś do zrobienia, coś do załatwienia, a chwile prawdziwej bezczynności w ich życiu są raczej rzadkie. Szybko się nudzą i zaraz wymyślają coś, co znów pochłonie ich siły i uwagę.

Mars jest planetą działania, a jego energia powinna być wydatkowana na zewnątrz, bo inaczej stanie się destrukcyjna dla właściciela. Osoby z aspektami Słońca i Marsa zwykle szukają sobie celu do zdobycia lub wroga do pokonania. Są to urodzeni wojownicy, pyskacze i osoby wnoszące zamieszanie (także pozytywne). W ich otoczeniu stale musi się coś dziać, a jeśli nic się nie dzieje, sami prowokują wydarzenia. Podejmują różnorodne formy aktywności i często je zmieniają, jeśli w horoskopie brak jest stabilizujących aspektów innych planet. W codziennym życiu polega to na tym, że wyznaczają sobie zadania, choćby miało być to tylko umycie okien w kuchni.

Artykuł jest zapisem wykładu, jaki odbył się podczas warsztatów astrologicznych w 2006 r. w Warszawskiej Szkole Astrologii prowadzonej przez Miłosławę Krogulską i Izabelę Podlaską. Publikacja na astrologicznym portalu Astroportal.pl 1.08.2007. Ostatnia aktualizacja 23.05.2013.

Miłosława Krogulska, astrologMiłosława Krogulska jest astrologiem, dziennikarką oraz nauczycielem astrologii i tarota. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego i brytyjskiego The Astrology Association of Great Britain. Razem z Izabelą Podlaską prowadzi strony www.Astroportal.pl oraz www.Czary.pl, a także jest współwydawcą kwartalników: „Astrologia Profesjonalna” oraz „Tarocista”. Mieszka w Warszawie.

Kursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2023 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.