Astroportal.pl

Aspekty Słońca z Plutonem - opis

Mił‚osł‚awa Krogulska

Pewien typ ludzi bardzo lubi czuć się mocniejszymi, silniejszymi i lepiej poinformowanymi od innych. Astrologa nie dziwi wcale, że to właśnie oni posiadają w swoim horoskopie mocnego Plutona, Słońce w VIII domu lub aspekty pomiędzy Słońcem a Plutonem. Posiadaczy aspektów Słońca i Plutona, którzy dotrwają do końca tego artykułu chciałabym gorąco przeprosić za ujawnienie ich tajemnic w nieco skrajny sposób oraz zapewnić, że wszelkie podobieństwa do realnych osób i sytuacji są oczywiście jak najbardziej przypadkowe, a gołębie serce i prawy charakter mogą (teoretycznie) pokonać najtrudniejsze astralne kombinacje.

Cała prawda o żonkilach
Aby lepiej uzmysłowić sobie plutoniczne metody działania, przypomnijmy sobie mit o Plutonie – Hadesie. W wersji skróconej brzmi on tak: Hadesowi wpadła w oko piękna panna, Persefona. Postanowił więc coś jej od siebie dać, aby miała względem niego zobowiązanie i z tego powodu musiała dać mu coś w zamian. Przez rozpadlinę w ziemi zmarzniętej po zimie wystawił więc piękny żółty kwiat – żonkila (żonkil to symbol Słońca!). Persefona zerwała kwiat, choć matka ostrzegała, a Hades obwieścił światu, że jego oświadczyny zostały przyjęte. O tym, kto porwał pannę, odważył się opowiedzieć bogom Helios – bóg Słońca. To wskazówka, że to jednak Słońce, a nie Pluton ma w tym aspekcie rolę odkrywcy prawdy o świecie i musi zebrać się na odwagę, aby to zrobić. Jednak mimo desperackiej interwencji matki i boskiego sądu w tej sprawie, Persefona połowę swojego czasu musi spędzać z małżonkiem pod ziemią. Trochę na własną prośbę, bo skusiła się na pesteczkę granatu. W orfickiej wersji tego mitu ze związku Persefony i Hadesa narodziły się Erynie, czyli te, których imion nie wolno wymawiać. W ciałach czarnych, skrzydlatych psów reprezentują głęboko ukryte w podświadomości żądze zemsty i kary za zbrodnie, grzechy i naruszenie społecznych tabu, co brzmi bardzo plutonowo!

Mit ten pokazuje, że Pluton wyciągnie rękę po swoje i nie spocznie, dopóki nie osiągnie swojego celu. Chyba, że cel znacząco stracił na wartości, co dla charakterów plutonicznych bywa pewnego rodzaju złośliwą satysfakcją.

Osoby z aspektem Słońca do Plutona żyją więc na bombie zegarowej i gdy mówią, że „przerobiły energie Plutona”, to chyba akurat Hades pozwolił im wyjść i trochę przewietrzyć się na ziemi – ale nieuchronnie pewnego dnia zawoła je z powrotem. Dlatego też, przy trudnych aspektach Plutona, tak łatwo stać się uwięzionym w swoich obsesjach i lękach, ale także z tego samego powodu tak dobrze udaje się straszenie nimi innych ludzi.  

To, co w psychice osób w tym aspektem „woła do Hadesu” to nie tylko ich żądza władzy oraz obsesja bezpieczeństwa, ale też cały spadek ludzkości po marsowych instynktach, które musieliśmy schować głęboko w sobie, abyśmy mogli stać się cywilizowani i kulturalni oraz dobrzy dla innych. Świadomość ich Słońca musi zmierzyć się z instynktami, rodową przeszłością, ludzką naturą w jej mało sympatycznym wymiarze, który możemy nazwać planem „zdobyć i wykorzystać”.

Właśnie dlatego osoby z aspektem Słońca z Plutonem w pewnym momencie znajomości odsłaniają swoje drugie oblicze, które rodzi w ludziach instynktowny niepokój. Jest w nich coś takiego, że nagle zapala się nam czerwona lampka - ale zwykle wtedy, kiedy już pozwoliliśmy im poznać swoje sekrety. Jest im niezwykle łatwo w cudzej psychice uruchomić podświadome energie, wystarczy tylko trochę emocji na rozpałkę i już ogień bucha, a życie staje się karuzelą szalonych emocji, tragicznych romansów, magicznych wojen – jednym słowem nadchodzi czas zmagań na śmierć i życie. Pamiętajmy, że im więcej energii damy plutonicznej osobie, tym bardziej będziemy dla niej interesujący – dlatego najlepszą formą kończenia konfliktów z takimi osobami to całkowite odcięcie energetyczne.

Rodzaje aspektów
Rozróżnienie pomiędzy opozycją, kwadraturą a koniunkcją jest umowne, bo trudne aspekty mogą realizować się na każdy z opisanych niżej sposobów.    

Opozycja – wewnętrzny konflikt i rozdarcie między tym jak się żyje, a tym jak chciałoby się żyć.

Kwadratura – poczucie wiecznego pokonywania przeciwności. Walka o swoje cele, życie w ciągłym napięciu. Silna wola, niespożyta energia i odwaga. Pęd do bycia efektywnym, frustracja z powodu swoich lub cudzych wad, brak tolerancji dla odmiennych poglądów. Pokusa manipulacji innymi ludźmi i nie liczenie się z ich zdaniem.

Koniunkcja – koncentracja na jednej dziedzinie życia. Możliwy ekstremizm, intensywne i skrajne reakcje. Silne ego, które manifestuje się jako potrzeba posiadania autorytetu i sprawowania władzy nad innymi. Łatwość w podejmowaniu trudnych decyzji, przenikliwość w biznesie. Także brak tolerancji dla cudzych słabości, wielki urok osobisty, ale także mściwość i pamiętliwość.
    
Zasadnicza różnica pomiędzy działaniem koniunkcji, kwadratury i opozycji, a działaniem sekstylu i trygonu jest taka, że posiadacze twardych aspektów odczuwają przymus działania plutonowymi metodami, a posiadacze aspektów łagodnych mogą nimi działać, ale nie muszą się im poddawać, o ile to sobie uświadomią.

Sekstyl, trygon – siła charakteru, wyciąganie wniosków, chęć nauki, przełamywanie barier. Potrzeba samowystarczalności, odwaga zmieniania powszechnych wyobrażeń, umiejętność podtrzymywania innych na duchu.

Samo życie    
Jeśli spróbowalibyśmy opisać wspólne koleje losu dla większości posiadaczy dokładnych aspektów Słońca do Plutona, wtedy moglibyśmy mówić o:
- wczesnej utracie dzieciństwa, która mogła być związana z zagrożeniem życia właściciela horoskopu, a także poważną chorobą bardzo bliskiej osoby. Pluton to wczesne obcowanie ze śmiercią, widok trupa lub pozazmysłowe doświadczenie istnienia prawdziwych duchów zmarłych;
- wczesnym uniezależnienie się od rodziny lub też wczesnym podjęciem się dorosłych obowiązków. Jest to też silne pragnienie niezależności finansowej, a nawet zmiany całego swojego życia.
- wielkiej ambicji. Osoby takie ciężko pracują, aby w wybranej przez siebie dziedzinie wybić się ponad swoich rówieśników. Są przekonane, że ich życie musi mieć jakieś wyższe cele. Często towarzyszy im pragnienie doznania wewnętrznej przemiany i mają poczucie, że dopiero muszą osiągnąć lepszą formę swojej osoby. Są jak wieczne poczwarki, z których potencjalnie może wykluć się motyl.
- koncentracji na celu. Takie osoby cechuje je pragnienie zmiany świata na inny, z ich punktu widzenia lepszy. Mają odwagę  przeciwstawić się silniejszym lub dzięki wielkiej cierpliwości i koncentracji energii mogą zrealizować plan, który wydawał się być poza ich zasięgiem.

Domy horoskopu
Pozycja Plutona w konkretnym domu horoskopu pokaże nam, w jakiej dziedzinie życia pojawia się szpara w ziemi, przez którą Hades wystawia swoje żonkile, dolary i inne pokusy. Do symboliki tego domu trzeba wtedy dopisać potrzebę sprawowania władzy, kontroli i posiadania. Musimy jednak rozgraniczyć potrzeby własne i cudze, bo Pluton w aspektach ze Słońcem ma tendencję do skupiania się na sobie i do zaniedbywania innych ludzi.

Z drugiej strony dom, z którego Pluton tworzy aspekt ze Słońcem, może być tą dziedziną życia, w której mamy niezwykłe pokłady siły i determinację, aby coś zmienić i zrobić kiedyś w życiu coś prawdziwie sensownego dla innych, a może nawet dla świata. Dzięki Plutonowi łatwiej nam odkryć i przewidzieć różne społeczne zachowania i tendencje.

Często osoby z tymi aspektami mają swoje wielkie marzenie lub ambicję związaną z domem, w którym przebywa Pluton. Ten dom jest źródłem silnych emocji, które czasami potrafią zamienić się w zazdrość o tę dziedzinę, chęć władzy w tym zakresie, a także silną ambicję i strach przed stratą. Jeśli Pluton jest w twardym aspekcie ze Słońcem (opozycja, kwadratura, koniunkcja), wtedy dziedzina ta może stać się najważniejsza w życiu dla posiadacza horoskopu.

Pamiętajmy, że tam, gdzie jest Pluton, wyjątkowo niechętnie z czymś się rozstajemy. Porażki w tych dziedzinach życia skłonni jesteśmy pamiętać przez długie lata, warto jednak wyciągnąć z nich konstruktywne wnioski, bo wydaje się to być niezbędne dla naszego rozwoju. Kompletne wycofanie się z dziedziny, która jest wskazana przez Plutona może być, niestety, wielką życiową porażką.

Pluton w domach, a dziedziny życia, na które zwracamy wielką uwagę:
I dom
Własne znaczenie, chęć wpływu na swoje życie, bezwzględne dążenie do wyznaczonego celu, wola rozpoczęcia czegoś ważnego w życiu, chęć zwycięstwa za wszelką cenę, zainteresowanie magią i psychologią jako sposobami wpływania na innych ludzi.

II dom

Pieniądze, ziemia, majątek, a także koncentracja na opanowaniu własnego ciała.

III dom

Bycie dobrze poinformowanym, edukacja, chęć imponowania innym swoją wiedzą. W skrajnych przypadkach typ dozorcy Anioła z serialu Alternatywy IV.

IV dom

Posiadanie rodziny, zachowanie rodzinnego domu i majątku, gromadzenie ziemi, obsesja bezpieczeństwa, kontrolowanie krewnych. W skrajnych przypadkach typ Ojca Chrzestnego.

V dom

Pragnienie kreatywności, wolności, wielka rola spełnionego i udanego życia seksualnego, ale też bawienie się uczuciami i emocjami innych ludzi.

VI dom

Skupienie na zdrowiu, hipochondria, terroryzowanie otoczenia swoimi chorobami, ale też umiejętność regeneracji. VI dom związany jest także z pracą, obowiązkowością i kontrolą, jaką chcemy sprawować nad wszystkim, zawsze i wszędzie. Bardzo trudna pozycja, jeśli Słońce tworzy opozycję z domu XII.

VII dom
Potrzeba wywierania realnego wpływu na życie innych ludzi, poświęcanie się lub terroryzowanie partnera w imię trwałości związku, którego posiadacz horoskopu broni z wielkim poświęceniem. Także problemy związane z umowami, jakie właściciel horoskopu zawiera z innymi ludźmi. Jednocześnie wielka potrzeba społecznego uznania, a nawet bycia podziwianym przez innych ludzi.

VIII dom

W tym domu Pluton jest u siebie, a jego działanie wiąże się z gromadzeniem, najczęściej pieniędzy i ziemi. Możliwa także fascynacja śmiercią, przesunięcie bariery odczuwania strachu.

IX dom

Koncentracja na sprawach religijnych, chęć wskazywania innym ludziom kierunku ich rozwoju, nauczanie. Poczucie, że kiedyś uda się uciec od obowiązków lub strachu przed nieznanym. Walka lub podporządkowanie się autorytetom w oczekiwaniu, że właściciel horoskopu sam kiedyś stanie się autorytetem.

X dom

Wielki nacisk na karierę i pozycję społeczną. Przejmowanie kontroli nad otoczeniem, zdolności organizacyjne, przenikliwość w biznesie, obsesja zagrożenia ze strony konkurencji, bezwzględność w pozbywaniu się przeszkód na swojej drodze. Podporządkowanie życia wyższym i ważniejszym celom.

XI dom

Przełamywanie ograniczeń, podkreślanie znaczenia własnej wolności. Zmiana kierunku życia pod wpływem znajomych lub przyjaciół.

XII dom

Trudna pozycja Plutona, bo symbolizuje zagrożenia i obawy, jakie płyną z samego dna naszej podświadomości. Zwykle wyraża się jako strach przed śmiercią, opętaniem lub chorobą psychiczną, obsesja religijna lub inna związana z rozwojem duchowym, skazywanie się na cierpienie i samotność w imię wyższych celów.

Aspekt Słońca do Plutona sprawia, że sprawy z domu, w którym jest Pluton, wpływają w bezpośredni sposób na sprawy domu, w którym jest Słońce. A jak wiadomo, dom w którym jest Słońce, symbolizuje sprawy, na których najmocniej nam w życiu zależy. Posiadacze aspektów Słońca z Plutonem często przyznają, że sprawy z plutonicznego domu w jakiś sposób uniemożliwiły im realizację celów wyznaczonych przez dom Słońca. Dopiero po porządnym przepracowaniu tematu okazywało się, że nic nie jest na zawsze stracone, a problemem był brak równowagi lub irracjonalny strach, który uniemożliwiał podjęcie trafnych decyzji. Bywa i tak, że dopiero po pewnym czasie i określonej ilości przeżytych tranzytów i progresji rozumiemy, czego konkretnie chciał od nas Pluton. Może się wtedy okazać, że nie było o co ze światem walczyć, bo Kosmos miał wobec nas zupełnie inne, o wiele ciekawsze plany.


Przeczytaj:
Aspekty Słońca z Plutonem - wstęp

Artykuł jest zapisem wykładu, który autorka wygłosiła 14 czerwca 2007 roku w Warszawskiej Szkole Astrologii.

Pierwsza publikacja w kwartalniku „Trygon” w numerze 4(5)/2009
Publikacja na Astroportal.pl 13.05.2013

Miłosława Krogulska, astrologMiłosława Krogulska jest astrologiem, dziennikarką oraz nauczycielem astrologii i tarota. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego i brytyjskiego The Astrology Association of Great Britain. Razem z Izabelą Podlaską prowadzi strony www.Astroportal.pl oraz www.Czary.pl, a także jest współwydawcą kwartalników: „Astrologia Profesjonalna” oraz „Tarocista”. Mieszka w Warszawie.

Kursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2024 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.