Astroportal.pl
Polskie efemerydy na rok 2020
 

Aktualnie na niebie

SłońceByk
19 IV 2021
20 V 2021
MerkuryByk
19 IV 2021
4 V 2021
WenusByk
14 IV 2021
9 V 2021
MarsRak
23 IV 2021
11 VI 2021
JowiszWodnik
19 XII 2020
13 V 2021
SaturnWodnik
17 XII 2020
7 III 2023
UranByk
6 III 2019
7 VII 2025
NeptunRyby
3 II 2012
30 II 2025
PlutonKoziorożec
I 2008
I 2024