Astroportal.pl

Horoskop wektorowy

Mił‚osł‚awa Krogulska

Horoskop wektorowy lub kontaktowy (zwany dalej wektorem) stosowany jest w astrologii porównawczej. Spopularyzowany jako oddzielna technika w latach 70-tych przez Roberta Handa. Aby sporządzić wektor należy dysponować danymi urodzeniowymi wraz z godziną i miejscem urodzenia.

Generalna idea obliczeń jest taka, że relokujemy (zmieniamy miejsce, na które horoskop jest sporządzony) horoskopy urodzeniowe na jedno miejsce i wyznaczany midpunkty planet i osi. Bierzemy pod uwagę krótszy łuk. Szczegółowych metod obliczania jest kilka, ale wszystkie opierają się na podanej wyżej zasadzie. Jeśli nie mamy godziny lub miejsca, wtedy nie możemy poprawnie wyliczyć osi horoskopu wektorowego, a czasem też pozycji planet.

Według pierwszych spostrzeżeń R. Handa w horoskopie wektorowym nie bierze się pod uwagę znaków zodiaku, co niektórzy astrologowie do dziś powtarzają. Praktyka pokazuje, że na horoskop wektorowy oddziałuje tranzyt, a więc znaki zodiaku zachowują swoje podstawowe znaczenie. Problematyczne jest natomiast stosowanie progresji, ponieważ horoskop wektorowy jest horoskopem symbolicznym i nie odzwierciedla konkretnej daty. Z tego powodu zobaczyć możemy w horoskopie wektorowym aspekty niemożliwe do zaistnienia w "zwyczajnym" horoskopie, np. opozycję Wenus lub Merkurego do Słońca.

Horoskop wektorowy (zwany dalej wektorem) pokazuje:

    - jaka będzie interakcja między osobami.
    - jakie działania możliwe będą do podjęcia.
    - jak będzie przebiegała współpraca?
    - jakie będą silne, a jakie słabe strony związku.
    - jak na wspólne działanie osób reagować będzie otoczenie?

Przez zastosowanie tranzytu do horoskopu wektorowego wyznaczyć można ważne dla związku daty.

W interpretacji horoskopu wektorowego postępujemy dokładnie tak, jak w przypadku zasad interpretacji normalnego horoskopu. Bierzemy pod uwagę obsadzenie ćwiartek, żywiołów, jakości. Ważne są figury planetarne. Latawiec ułatwia współpracę, krzyże i półkrzyże wskazują na trudności we współpracy lub opór ze strony innych ludzi. Praktyka pokazuje, że najważniejsze w wektorze są koniunkcje planet do Słońca.

Dodatkowe zasady:
1)  im więcej koniunkcji, tym ważniejszy związek.
2) dom Słońca wskaże dziedzinę współpracy lub koncentracji energii obu osób.
3) ascendent i descendent wskażą, jak otoczenie reagować będzie na działanie obu osób.
4) nów w horoskopie wektorowym wskazuje na wzajemne zrozumienie i zgodne współdziałanie.
5)  koniunkcja Marsa i Wenus pokazuje na łatwość rozpoczynania wspólnych przedsięwzięć.
6) koniunkcje, opozycje i kwadratury Saturna do świateł lub Wenus wskazują na długotrwałe relacje, ale też problemy ujawniające się po pewnym   czasie.
7) koniunkcja Słońca i Wenus zgadza się często i wskazuje na przyjacielski sposób rozwiązywania ewentualnych konfliktów.

Horoskop wektorowy pokazuje jaki CEL ma dany związek. Warunkiem realizacji horoskopu wektorowego są dobre układy w horoskopie porównawczym, który wykonujemy najpierw. Horoskop wektorowy sporządzić można również dla osoby i przedsięwzięcia, firmy (z horoskopów wspólników) i innej ważnej daty.

 

Warszawa, maj 2000 r.

Kursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2024 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.