Astroportal.pl

Saturn w znaku Panny - porządek musi być!

Izabela Podlaska-Konkel

Kiedy Saturn zmienia znak, zmienia się również aura, jaka nas otacza. Saturn jest planetą społeczną, która wyznacza nasze obowiązki wobec grupy i ambicje, jakie w życiu rodzinnym i społecznym chcemy realizować.


Wstęp

W sprawach społecznych i w polityce Saturn oznacza zaprowadzenie porządku, wdrożenie praw i regulaminów, dogłębną reformę i restrukturyzację instytucji czy grup społecznych. Saturn niesie też niestety ograniczenia, restrykcje, kontrolę, krytykę opinii publicznej. Saturn zawsze wzmacnia to, co dobrze funkcjonuje i ma solidne podstawy. Osłabia zaś to, co słabe, niefunkcjonalne i bezcelowe.

2.09.2007 roku Saturn wkroczył do znaku Panny. Pozostanie w nim aż do 20.08.2010 r., z przerwą pomiędzy 29.10.2009 – 6.IV.2010, kiedy wejdzie do znaku Wagi. Mamy więc przed sobą sporo czasu, aby przyzwyczaić się do jego obecności w Pannie i ocenić, jak możemy na tym skorzystać, jak również jak najmniej stracić.


Panna i Saturn

Saturn w znaku Panny czuje się lepiej, niż w znaku Lwa (gdzie przebywał przez ostatnie dwa i pół roku), gdzie według astrologii klasycznej jest w upadku (czyli jest wyjątkowo słaby). Panna jest znakiem ziemskim, a Saturn włada znakiem Koziorożca, który należy do tego samego co Panna żywiołu ziemi. Jednak istnieje duża niezgodność między Saturnem i znakiem Panny jeśli chodzi o jakości: znak Panny to jakość zmienna, która testuje, to, co istnieje, przygotowuje do zmiany i poddaje materię transformacji. Saturn natomiast stabilizuje i ogranicza. Dlatego pobyt Saturna w znaku Panny przyniesie nam wiele niespodzianek i trudnych do przewidzenia (znak zmienny) wydarzeń. Trudno będzie wprowadzić porządki i regulacje, ponieważ co chwila zmieniać się będzie koncepcja czy pomysł na rozwiązanie problemów.


Panna – przyroda i technologia

Znak Panny tradycyjnie związany jest z wieloma dziedzinami ludzkiej aktywności, ponieważ rządzi tym znakiem planeta Merkury. Saturniczne porządki obejmą więc wszystkie dziedziny przypisywane Pannie: rynek pracy, służbę zdrowia, architekturę i zagospodarowanie przestrzeni, budownictwo, ekologię, żywność, technologie użytkowe, biologię (w tym genetykę), przemysł ciężki, zbiory i przetwórstwo, ruch kobiet, ruchy obywatelskie, rzemiosło i sztukę użytkową. Krótko mówiąc znak Panny związany jest ściśle z cyklem natury i cyklem rozwoju technologii, które pozornie są sobie przeciwstawne. Rozwój techniki uniezależnia nas od nieprzewidywalności i potęgi natury. Ludzie rozwijając technikę muszą wspomagać środowisko, w którym żyją. Inaczej czeka nas katastrofa ekologiczna. Saturn zwróci naszą uwagę na konieczność reform i gruntownych zmian w tych dziedzinach.


Rynek pracy

Rynek zatrudnienia przeżyje bardzo duży kryzys. Powstaną nowe przepisy, które regulować będą sposób zatrudniania i wynagrodzenie oraz ubezpieczenia. Nie będzie to jednak korzystne dla pracowników. Brakować będzie fachowców do pracy, a pracodawcy będą szukać oszczędności wszędzie, gdzie się da. W dużych firmach nasilą się strajki i protesty pracowników, szczególnie kiedy Saturn ustawi się w opozycji do Urana, planety wolności i buntu, w listopadzie 2008, a potem w lutym i wrześniu 2009, oraz w kwietniu 2010.


Służba zdrowia

Ta dziedzina, szczególnie w Polsce, od dawna przeżywa kryzys. Saturn w znaku Panny, która symbolizuje leczenie,higienę, zdrowie, lekarzy i pielęgniarki, pokaże prawdziwą sytuację polskich szpitali przychodni i personelu medycznego. Zostanie ograniczony odstęp do bezpłatnego leczenia, chociażby przez to, że przychodnie zaczną zamykać listy pacjentów, jaką mogą bezpłatnie obsłużyć. Jest nadzieja, że podczas pobytu Saturna zostaną podjęte prawne kroki ze strony państwa, które uregulują tę trudną sytuację i w kolejnych latach poprawią system opieki społecznej. Największe problemy pojawią się w instytucjach związanych z opieką nad osobami starszymi i biednymi. Tam potrzeba będzie szybka reforma i reorganizacja.
Budownictwo, architektura i sztuka użytkowa

Na rynku nieruchomości i w branży budowniczej da się odczuć zastój, ukończenie wielu inwestycji się opóźni, a nawet nie dojdzie do skutku. Ceny mieszkań wolniej będą się pięły w górę, a w rejonach mniej atrakcyjnych znacząco spadną. Po raz pierwszy od siedmiu lat może zdarzyć się, że jest więcej mieszkań niż chętnych. W cenie będzie natomiast ziemia i jej cena zacznie bardzo szybko rosnąć.

Pojawią się nowe trendy i kierunki w architekturze, które potem staną się kanonem na wiele lat. Zawód architekta zacznie być doceniany i postrzegany jako zajęcie również artystyczne. Sztuka użytkowa częściej będzie trafiać do galerii, a wśród artystów znaczenia nabierze prostota i użytkowość.


Ekologia i żywność

Pobyt Saturna w znaku Panny będzie ściśle związany z problemami ekologii, żywienia i promocji zdrowego stylu życia. Powstaną nowe organizacje i ruchy społeczne, które będą kontrolować te dziedziny. Wśród ludzi wzrośnie świadomość ekologiczna, a także potrzeba nawiązania lepszego kontaktu z naturą. Podczas ostatniego pobytu Saturna w znaku Panny w 1979 r. dzięki hipotezie Jamesa Lovelocka powstał ruch Gaia – silny ekologiczny ruch społeczny, który zapoczątkował zainteresowanie naturą i ratowaniem przyrody przed zniszczeniem przez naszą cywilizację. Teraz te idee rozwiną się i jeszcze bardziej zinstytucjonalizują. Saturn w Pannie może przynieść klęski ekologiczne i większe interwencje organizacji ekologicznych w obronie przyrody.

Dla rolnictwa Saturn w znaku Panny oznacza gorsze zbiory, mniej produktów na rynku i podwyżki żywności. Problem biedy i niedożywienia wśród dzieci i mniej zamożnej części społeczeństwa stanie się ważnym tematem, z którym będziemy musieli się borykać.
Przemysł, technologie i wynalazki

Przemysł ciężki będzie przeżywał bardzo trudne momenty. Duże fabryki i firmy, które zajmują się produkcją, staną się niewydolne. Strajki, brak pracowników i surowców może doprowadzić do kryzysu, a nawet upadku wiele dużych firm. Nierentowne gałęzie gospodarki będzie trzeba zreformować, aby nie obciążyły budżetu.

Udadzą się eksperymenty w dziedzinie biotechnologii i połączenia nauki z techniką. Nastąpi rozwój prac nad sztucznym zapłodnieniem i krzyżowaniem genów. Kiedy Saturn 29 lat temu był w znaku Panny, 25 lipca 1978 w Anglii urodziło się pierwsze dziecko z probówki. Zapoczątkowało nowy kierunek w medycynie, który prężnie rozwija się do dziś. Teraz możemy się spodziewać dalszych eksperymentów i odkryć w tej dziedzinie.
Ruch obywatelski i rola kobiet

Wzrośnie rola kobiet oraz organizacji społecznych, zwykli ludzie staną się bardziej świadomi swoich praw i obowiązków wobec innych. Podczas ostatniego pobytu Saturna w znaku Panny w 1980 w Polsce powstał ruch związkowy „Solidarność”, który odegrał olbrzymią rolę w kształtowaniu nowej demokratycznej Polski. Czy i tym razem powstanie tak silny ruch obywatelski, zobaczymy. Na pewno rola obywatela i walka o prawa zwykłych ludzi będzie najważniejszym celem wielu nowych organizacji.

Artykuł jest zapisem wykładu, jaki się odbył na warsztatach "Saturn w znaku Panny" 27.09.2007 r. w Warszawskiej Szkole Astrologii

-->

© 2007 - 2022 Albireo s.c.

Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.