Astroportal.pl

Saturn w znaku Lwa - uwaga politycy!

Izabela Podlaska-Konkel

Tekst pierwotnie opublikowany na portalu www.Czary.pl

Saturn w znaku Lwa wprowadzi restrykcje, ograniczenia i porządek tam, gdzie w zodiaku jest zabawa, występy, polityka i spontaniczna kreatywność.

16 lipca 2005 r. o godz. 12.31 GMT, 14.31 czasu polskiego planeta Saturn wkroczyła w znak Lwa i będzie przebywać w nim aż do 2.09.2007 roku, kiedy wejdzie w znak Panny. W retrogradację planeta wejdzie w tym czasie dwa razy: od 22.11.2005 do 5.04.2006 r. (R 11° 18' D 4° 22') i od 6.12.2006 do 19.04.2007 (R 25° 04' D 18° 09').

Saturn w trakcie pobytu w znaku Lwa utworzy trzykrotnie opozycję z planetą Neptun (31.08.2006, 28.02.2007, 25.06.2007) oraz trygon z Plutonem (6.08.2007). Jowisz zmieni znak dwa razy: 26.10.2005 r. ze znaku Wagi do znaku Skorpiona, a 24.11.2006 r. opuści znak Skorpiona i wejdzie do znaku Strzelca.

Saturn symbolizuje w astrologii mundalnej władzę, stanowienie prawa i porządku, a także ograniczenia, oszczędności i cięcia budżetowe. Dziedziny, związane ze znakiem, w którym Saturn przebywa, poddawane są kontroli, uporządkowaniu, a także dużym ograniczeniom przez władzę, regulacje prawne oraz są wystawione na krytykę opinii publicznej.

Saturn przebywając przez dwa i pół roku w znaku Lwa silnie wpłynie na politykę, sztukę - szczególnie na pisarzy, aktorów, teatry i widowiska, branżę rozrywkową, branżę erotyczną, na edukację. Z jednej strony dziedziny te zyskają na znaczeniu, z drugiej zaś będą przeżywać głęboki kryzys i jeżeli nie zostaną uzdrowione poprzez regulacje prawne, selekcję talentów czy wypracowanie przejrzystych zasad funkcjonowania, stracą na znaczeniu lub będą przeżywać silny kryzys ekonomiczny.


Polityka

W polityce Saturn w znaku Lwa będzie sprzyjał pojawieniu się silnych osobowości i odpowiedzialnych przywódców. Sprzyja temu również pobyt Plutona w trzecim dekanacie znaku Strzelca, którym włada znak Lwa. Ci, którzy dotychczas nie postępowali zgodnie z prawem, zostaną rozliczeni ze swojej działalności. Ludzie będą się bardziej angażowali w politykę, do głosu dojdą nowe formacje polityczne, a stare partie zostaną poddane ostrej krytyce, a nawet kontroli prawnej i finansowej. W polityce światowej zostaną zawiązane nowe sojusze między państwami, pojawią się politycy, którzy zdobędą autorytet na forum międzynarodowym.

Podczas poprzednich trzech pobytów Saturna w znaku Lwa (1975 - 1977, 1946-1949, 1916-1919) w polityce światowej miały miejsce wielkie zmiany. Nastąpił nowy podział świata (po I wojnie światowej w 1918,1946 r. początek zimnej wojny) pojawili się silni przywódcy, dyktatorzy (Hitler, Mussolini, Stalin), powstały nowe państwa (rewolucja w Rosji 1917 r., Polska niepodległość uzyskała w 1918 r., a Irlandczycy w 1916 r. rozpoczęli walkę o odłączenie się od Wielkiej Brytanii), zawiązały się sojusze, które na trwałe zmieniły i ukształtowały politykę międzynarodową (USA, ZSRR).


Polska

Dla Polski poprzednie pobyty Saturna w znaku Lwa były bardzo ważne dla losów narodu - 1918 r. uzyskanie niepodległości, 1946-49 początek stalinizmu, 1976 r. zmiany w konstytucji PRL (Polska jako państwo socjalistyczne, zapis o przewodniej roli PZPR, nierozerwalne więzy przyjaźni z ZSRR). Możemy więc spodziewać się, że nadchodzący pobyt Saturna w Lwie przyniesie nam znaczące zmiany w ustawodawstwie i zmiana stylu przywództwa, czemu sprzyjają wybory do Sejmu i wybory prezydenckie na jesieni 2005 r.


Edukacja

W edukacji nastąpi duży kryzys, który doprowadzi do gruntownej zmiany w szkolnictwie. W Polsce Saturn w znaku Lwa wróży duże kłopoty z nową maturą, która od 2005 r. jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Jeśli nie pojawią się nowe programy, które będą uwzględniać potrzeby uczniów i w mądry sposób przekazywać wiedzę, szkolnictwo przeżywać będzie bardzo trudny czas w swojej historii.


Sztuka

W sztuce Saturn sprzyjał będzie selekcji - ci artyści, którzy nie mają nic do powiedzenia i zaprezentowania, odejdą w zapomnienie. Pojawią się autorytety i wielkie indywidualności, które na trwałe wpiszą się w dorobek artystyczny swojego pokolenia, a nawet kraju. Po latach kryzysu tematów w Polsce wreszcie pojawią się artyści, którzy odważą się poruszać w swoich dziełach tematy polityczne i społeczne. Saturn w Lwie będzie oznaczał finansowy kryzys dla instytucji kulturalnych - szczególnie od 26 października 2005 r. do 24.11.2006 r. kiedy Jowisz będzie przebywał w znaku Skorpiona, w kwadraturze do Saturna.
Obyczajowość i erotyka

Firmy zajmujące się z pornografią i erotyką zostaną poddane kontroli państwa, będą też próby uregulowań prawnych i ograniczenia ekspansji tych branż. Opinia społeczna będzie też bardziej niż w innych latach potępiać te dziedziny i domagać się większych kar i restrykcji ekonomicznych. Konieczne też będą uregulowania w prawie karnym dotyczące pornografii dziecięcej i pedofilii.


Dzieci urodzone z Saturnem w Lwie

Pośród dzieci, które narodzą się z Saturnem w znaku Lwa, znajdzie się wielu przyszłych polityków i przywódców. Kiedy dorosną, staną się wielkimi osobowościami, z którymi inni będą się liczyć, a niektórzy zmienią porządek w swoim państwie, a nawet wpłyną trwale na losy świata. Takimi politykami w historii byli: Indira Gandhi (ur. 1917 r. Neptun, Saturn i Ascendent w Lwie), Nelson Mandela (ur. 1917 r,. Saturn i Neptun w Lwie), Bill Clinton (ur. 1946 r., Słońce, Merkury, Saturn i Pluton w Lwie).

Osoby z Saturnem w Lwie

Osoby, które urodziły się z Saturnem w znaku Lwa (roczniki 1946-1949, 1975-1977, 1916-1919) czeka zamknięcie jednego i rozpoczęcie kolejnego obiegu Saturna w swoim horoskopie. To wydarzenie uczy, jak poradzić sobie z życiowymi obowiązkami i jak dostosować się do norm i oczekiwań społecznych na kolejnym etapie życia.

Dla Lwów, Skorpionów, Wodników i Byków (oraz osób, które mają w znaku Lwa planety osobiste) pobyt Saturna w znaku Lwa będzie kolejną próbą życiową, która przyniesie konieczność uporządkowania spraw urzędowych, rozliczenia się z niedokończonych spraw z przeszłości, a także wzięcia na siebie większej odpowiedzialności za siebie i innych.


Materiał jest zapisem wykładu na zajęciach w Warszawskiej Szkole Astrologii w październiku 2005 r.

Kursy i wykłady

  • KURSY ASTROLOGII
  • -->

    © 2007 - 2023 Albireo s.c.

    Astroportal.pl to miejsce do nauki i pogłębiania wiedzy o astrologii. Portal prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.